Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Δευτέρα, 03/04/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Νέο σύστημα στήριξης για ηχεία από την Magico.

Νέο σύστημα στήριξης για ηχεία από την Magico.
2017/03/25, [δ.τ.]

Ονομάζεται SPOD και είναι το σύστημα στήριξης που ανέπτυξε η Magico για χρήση σε ηχεία (κυρίως δικά της αλλά και άλλων κατασκευαστών). Βασίζεται στην τεχνική CLD για να προσφέρει στους κραδασμούς της καμπίνας έναν δρόμο προς το δάπεδο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις σειρές “Q”, “S” και “V”.
Η τεχνική επάνω στην οποία στηρίζονται τα SPOD είναι γνωστή ως CLD (Constrained Layer Damping) και είναι αρκετά διαδεδομένη στον χώρο των συστημάτων απόσβεσης κραδασμών από διάφορες πηγές, ιδιαίτερα αν το σύστημα περιλαμβάνει μέρη με μεγάλη ακαμψία (όπως είναι, για παράδειγμα, οι καμπίνες των ηχείων). Η τεχνική αυτή προβλέπει την παρεμβολή ενός υλικού με αυξημένη ελαστικότητα μεταξύ δύο στρωμάτων από σκληρό υλικό. Σε μια τέτοια δομή, οι κραδασμοί μεταδίδονται από τα άκαμπτα στρώματα στο ελαστικό στρώμα με αποτέλεσμα αυτό να υπόκειται σε διάτμηση, η οποία είναι και ο μηχανισμός που καταναλώνει την ενέργεια της ταλάντωσης και λειτουργεί ως απόσβεση.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου, το αποτέλεσμα της χρήσης των SPOD είναι ακουστό και περιλαμβάνει καλύτερη απόδοση των δυναμικών, βελτιωμένο εστιασμό της εικόνας, καλύτερη ανάλυση και συνολικό αποτέλεσμα πιο κοντά σε αυτό που ηχογραφήθηκε.
Η δομή του κάθε SPOD περιλαμβάνει στοιχεία από αλουμίνιο μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ένας δίσκος από μασίφ χαλκό υψηλής καθαρότητας. Η τριάδα αυτή αποτελεί και τον μηχανισμό CLD στον οποίο προστίθεται μια ρυθμιζόμενη ακίδα για την επαφή του συστήματος με το δάπεδο.
Τα SPOD είναι διαθέσιμα σε τρεις τύπους, το SPOD 8, για άμεση χρήση με τα μοντέλα S1Mk II, S3Mk II, S5Mk II, V2, V3, Q1, Q3 και Q5, το SPOD 8 plus για χρήση με τα S1 και S3 (το κιτ για τα S3 περιλαμβάνει και ένα νέο μηχανισμό προσαρμογής) και το SPOD 6 κατάλληλο για χρήση με το μοντέλο S5.

info: Audio Temple, τηλ.: 210-642.9655, http://www.audiotemple.gr/, http://www.magico.net/