Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Πέμπτη, 25/05/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


XA25: Ένας (περισσότερο) προσιτός τελικός από την Pass Labs.

XA25: Ένας (περισσότερο) προσιτός τελικός από την Pass Labs.
2017/04/17, [δ.τ.]

Η Pass Labs ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα του ΧΑ25, ενός τελικού ενισχυτή σε τάξη Α ο οποίος είναι ο πλέον προσιτός στην τρέχουσα σειρά της. Μπορεί να αποδώσει 2x25W/8Ω, 2x50W/4Ω και 2x100W/2Ω (στην τελευταία περίπτωση σε τάξη λειτουργίας AB) και η τιμή του, οποία δεν θα ξεπερνά τα 5.000 δολάρια στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να επιτρέψει σε έναν μεγαλύτερο αριθμό φίλων της υψηλής πιστότητας να έλθουν σε επαφή με μια σχεδίαση του Nelson Pass.
Η “οικονομία” στην περίπτωση του XA25 προέρχεται από το γεγονός ότι ο ενισχυτής παρέχει χαμηλότερη ισχύ, επομένως απαιτεί απλούστερα κυκλώματα και λιγότερα υλικά. Με βάση τα όσα αναφέρει το δελτίο τύπου το κύκλωμα δεν χρησιμοποιεί αντιστάσεις εκφυλισμού (degeneration), ένα είδος αρνητικής ανάδρασης, όχι ολικής αλλά σε επίπεδο ενισχυτικού σταδίου, ενώ το στάδιο ισχύος υλοποιείται με FET ισχύος και η εταιρία χρησιμοποιεί μόνο ένα ζεύγος ανά κανάλι (κάθε ημιαγωγός μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 700W/40A), αντί πολλών παράλληλων εξαρτημάτων, όπως συνηθίζεται. Το κύκλωμα πόλωσης αντισταθμίζει αυτόματα τις αλλαγές λόγω θερμοκρασίας με αποτέλεσμα το στάδιο εξόδου να μην απαιτεί αντιστάσεις εξισορρόπησης (ballast), οδηγώντας σε υψηλότερο συντελεστή απόσβεσης.
Το πρώτο στάδιο του ενισχυτή βασίζεται επίσης σε FETs, δεν χρησιμοποιεί πυκνωτή σύζευξης στην είσοδο και δεν διαθέτει κάποιο είδος αντιστάθμισης (είτε του συνεχούς, είτε συχνότητας). Η σύνδεση με τον προενισχυτή γίνεται μέσω εισόδων single ended (RCA).

info: Audio Evolution, τηλ.: 210-959.6288, http://www.audioevolution.gr/, https://passlabs.com/