Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/06/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


M3x Vinyl: Νέος προενισχυτής phono από την Musical Fidelity.

M3x Vinyl: Νέος προενισχυτής phono από την Musical Fidelity.
2021/02/26, [δ.τ.]

O M3x Vinyl υποστηρίζει κεφαλές κινητού μαγνήτη και κινητού πηνίου και είναι ο πρώτος προενισχυτής phono Μ3 της εταιρίας της σειράς M του γνωστού Βρετανού κατασκευαστή. Η MF μιλάει για πλήρες πακέτο δυνατοτήτων και προσεγμένη ποιότητα κατασκευής.
Με βάση τα όσα αναφέρει η εταιρία, ο M3x Vinyl βασίζεται στην εμπειρία της από τον κορυφαίο M6x Vinyl και βασίζεται σε κύκλωμα με διακριτούς ημιαγωγούς, μια προσέγγιση η οποία εξασφαλίζει, σύμφωνα με την MF, καλύτερες επιδόσεις και καλύτερο ήχο.
Η αποέμφαση γίνεται με παθητικό δικτύωμα, με διαφορετικά στάδια για κάθε χρονική σταθερά (split-passive) και η τροφοδοσία βασίζεται σε έναν μετασχηματιστή με πολύ χαμηλή εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με το σασί να έχει επαρκείς διαστάσεις ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση του κυκλώματος σε απόσταση από αυτόν.
Ο M3x Vinyl προσφέρει single ended εισόδους και εξόδους, δυνατότητα ρύθμισης της αντίστασης στην είσοδο MC και την χωρητικότητας στην είσοδο MC καθώς επίσης και δυνατότητα αύξησης του κέρδους κατά 6dB ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε κεφαλές χαμηλής ευαισθησίας.

info: The Maestros by Εxclusive Audio, τηλ.: 210-671.0851, https://www.exclusiveaudio.gr/, http://www.musicalfidelity.com/