Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/12/2010

flag
english
abstract

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ASR Emitter II Exclusive

Thumbnail

Οι μετρήσεις του Emitter ΙΙ επιβεβαιώνουν τις υποψίες που έχει κανείς όταν μελετήσει το εσωτερικό του. Πρόκειται για έναν πανίσχυρο ενισχυτή ο οποίος απέδωσε 257Wrms ανά κανάλι σε φορτία 8Ω και ξεπέρασε τα 547Wrms σε φορτία 4Ω. Γράφω ξεπέρασε, γιατί το σύστημα προστασίας αρνείται πεισματικά να επιτρέψει στο στάδιο εξόδου να φτάσει κοντά στο όριο του ψαλιδισμού στα 4Ω. Σημειώστε ότι ενώ τα 257W τα είδαμε με παραμόρφωση 0.3%, τα 547W αντιστοιχούν σε μόλις 0.15% thd. Υπάρχουν δηλαδή πολλά περιθώρια. O συντελεστής απόσβεσης ξεπερνά το 10000 (με φορτίο 8Ω) υποδηλώνοντας πολύ χαμηλή αντίσταση εξόδου και πολύ καλό έλεγχο σε πραγματικά φορτία. Η απόκριση συχνότητας με ωμικό φορτίο είναι πρακτικώς επίπεδη με ελάχιστες αποκλίσεις οι οποίες είναι της τάξης του δεκάτου του dB και δεν ξεπερνούν τα 0.2dB σε συχνότητες πάνω από τα 30kHz. Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών είναι εξαιρετική και δικαιώνει τους ισχυρισμούς των Γερμανών οι οποίοι μιλούν για 0.1dB. Ο πολύ υψηλός συντελεστής απόσβεσης “φαίνεται” στην απόκριση με σύνθετο φορτίο: Οι αποκλίσεις είναι σαφώς υψηλότερες αυτών που είδαμε στο ωμικό, αλλά παραμένουν εξαιρετικά μικρές, στην ίδια τάξη μεγέθους. Ο ASR είναι ο καλύτερος ενισχυτής από όσους έχουμε μετρήσει, στο θέμα αυτό.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 80Wrms/8Ω.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 80Wrms σε σύνθετο φορτίο.

Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με την αρμονική παραμόρφωση (thd+N) να βρίσκεται στο 0.0047% (1kHz, 80Wrms/8Ω) και την παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (imd κατά SMPTE) να φθάνει το 0.0057% (1kHz, 80Wrms/4Ω).
H αρμονική παραμόρφωση ακολουθεί μια τυπική συμπεριφορά σε συνάρτηση με την συχνότητα, επιδεικνύοντας αυξητικές στάθμες πάνω από το 1kHz και φθάνοντας το 0.01% λίγο πάνω από τα 7kHz. Στις χαμηλές συχνότητες, κάτω από 1kHz παραμένει σταθερή στο 0.002%. To διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ, δείχνει έναν ενισχυτή με πολύ ήρεμη συμπεριφορά. Στις πολύ χαμηλές στάθμες (όπου επικρατεί ο θόρυβος) η παραμόρφωση φθάνει το 0.02% για φορτίο 8Ω και το 0.04% για φορτίο 4Ω, στη συνέχεια οι παραμορφώσεις παραμένουν σχετικώς σταθερές (μεταξύ 0.004% και 0.01%) και ακολουθεί η έντονα αυξητική συμπεριφορά καθώς το στάδιο εξόδου πλησιάζει στα όριά του. Σε φορτίο 8Ω φθάνει τα 300Wrms με παραμόρφωση ελάχιστα υψηλότερη του 0.01% (σημείο όπου επενεργεί το σύστημα προστασίας) ενώ στα 4Ω η προστασία ενεργοποιήται στα 0.02% ενώ η ισχύς που καταγράφεται είναι 540Wrms.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 80Wrms/8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Το φάσμα για σήμα 1kHz (0dBr: 10Wrms/8Ω) περιλαμβάνει σειρά αρμονικών των οποίων η στάθμη μειώνεται γρήγορα σε συνάρτηση με την τάξη, με όλες τις συνιστώσες πάνω από την τρίτη αρμονική να βρίσκονται κάτω από τα -100dBr. Αξίζει επίσης να παρατηρήσει κανείς το ότι οι περιττές αρμονικές είναι κατά τι ισχυρότερες (κάτι που οφείλεται μάλλον στην συμμετρική δομή του σταδίου εξόδου). Εντύπωση προκαλεί το αρκετά ανήσυχο τροφοδοτικό το οποίο περιλαμβάνει μια θεμελιώδη στα 50Hz και μια μεγάλη σειρά αρμονικών, όλα κάτω από τα -100dBr βεβαίως, αλλά πάντως ευδιάκριτα. Σε θέματα θορύβου, ο ενισχυτής αποδείχθηκε καλός. Με -77.4dBr (A) (με στάθμη αναφοράς το 0.1Wrms/8Ω, 1kHz) ικανοποιεί μεν, αλλά αφήνει κάποια περιθώρια να ζητήσει κανείς παραπάνω, με βάση την τιμή του. Το φάσμα του θορύβου (με τις εισόδους βραχυκυκλωμένες) συμπληρώνει την εικόνα που πήραμε από το φάσμα του 1kHz και ίσως εξηγεί την κατάσταση καλύτερα: με την γενική στάθμη να βρίσκεται κοντά στα -130dBr, ο θόρυβος των 50Hz ο οποίος βρίσκεται 40dB υψηλότερα ξεχωρίζει αρκετά. Αναρωτιέται κανείς, αν ένα συμβατικό, μεταλλικό σασί θα βελτίωνε την κατάσταση εδώ και -επιπροσθέτως- τα μεγάλα μήκη των καλωδίων τροφοδοσίας δεν παύουν να είναι ύποπτα, αν και εξαιρετικής ποιότητας και -μάλλον- θωρακισμένα.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, 10Wrms/8Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 0.1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Σε θέματα ταχύτητας, τέλος, ο ASR είναι από τους καλύτερους που έχουμε μετρήσει: Με χρόνο ανόδου 920nS και πολύ καλή μεταβατική συμπεριφορά χωρίς overshoot και κωδωνισμό αφήνει υποσχέσεις για πολύ καλή συμπεριφορά. Το τυπικό εύρος λειτουργίας του ενισχυτή με βάση την επίδοση αυτή φτάνει τα 380kHz. Ο ρυθμός ανόδου (σε πλήρη ισχύ με φορτίο 8Ω) είναι 90V/μS.

Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω.