Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/12/2010

flag
english
abstract

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ASR Emitter II Exclusive

Thumbnail

ASR Emitter II Exclusive 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Ολοκληρωμένος Ενισχυτής
Ισχύς: 2x280W/8Ω, 2x490W/4Ω, 2x900W/2Ω
Απόκριση συχνότητας: 1Hz-100kHz (+/-1dB), 20Hz-20kHz (+/-0.2dB)
Λόγος S/N: Μεγαλύτερος από 86dB
Παραμόρφωση: Μικρότερη από 0.01%
Χρόνος ανόδου: Μικρότερος από 0.8μS
Συντελεστής απόσβεσης: Μεγαλύτερος από 1000
Είσοδοι: 6xLine, 1xDirect, Δυνατότητα επιλογής balanced για μια είσοδο, με ρύθμιση της αντίστασης.
Έξοδοι: 1 ζεύγος ακροδεκτών σύνδεσης για ηχεία, 2xRec. Out
Άλλες δυνατότητες: Άρθρωμα phono, δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας κάθε εισόδου, δυνατότητα ρύθμισης της αντιστάθμισης στις υψηλές συχνότητες, τηλεχειρισμός, δυνατότητα προσθήκης ξεχωριστού τροφοδοτικού με μπαταρίες για το στάδιο εισόδου.
Διαστάσεις: 570x470x230, (ενισχυτής, mm, πxβxυ) 460x320x160, (κάθε τροφοδτικό,mm, πxβxυ)
Βάρος: 47kg (ενισχυτής), 32kg (κάθε τροφοδοτικό)
Τιμή - Πληροφορίες
ASR Emitter II Exclusive: 12.760 ευρώ (η έκδοση που περιλαμβάνει την δυνατότητα σύνδεσης με τροφοδοτικό μπαταρίας)
Πληροφορίες: Orpheus Audio, τηλ.: 210-522.1524, web: http://www.orpheusaudio.gr/, http://www.asraudio.de/