Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/11/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

USB DAC – ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Audio4Soul Xtreme16 USB

Thumbnail

Όλες οι μετρήσεις του ενισχυτή έγιναν μέσω της ομοαξονικής ψηφιακής εισόδου, χωρίς την χρήση ειδικού φίλτρου διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων σε μια προσπάθεια να γίνει εμφανής η συμπεριφορά του ενισχυτή και έξω από το συμβατικό όριο των 20kHz.
Η στατική μέτρηση της ισχύος σε φορτίο 8Ω επιβεβαιώνει την τυπική προδιαγραφή που δίνει ο κατασκευαστής καθώς, στο όριο του ψαλιδισμού, πήραμε 15.5Wrms. Κατά την μέτρηση αυτή, πάντως έγινε προφανές ότι το ολοκληρωμένο της Texas περιλαμβάνει κάποιο αρκετά επιθετικό σύστημα προστασίας της εξόδου από υπερφόρτωση. Το γεγονός αυτό εξηγεί, κατά πάσα πιθανότητα, την πολύ υψηλότερη τιμή ισχύος που πήραμε κατά την μέτρηση της ισχύος σε συνάρτηση με την παραμόρφωση (η οποία γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα επειδή χρησιμοποιείται script και όχι χειροκίνητες ρυθμίσεις) κατά την οποία ο ενισχυτής απέδωσε 28.2Wrms/8Ω στο όριο του 3%. Το σύστημα προστασίας επεμβαίνει, επίσης, όταν το φορτίο χαμηλώσει στα 4Ω και δεν επιτρέπει την ισχύ να ανέβει πολύ πάνω από τα 10Wrms. Ο συντελεστής απόσβεσης του σταδίου εξόδου υπολογίστηκε περίπου στο 10, μια τιμή μάλλον χαμηλή που αφήνει περιθώρια επίδρασης του φορτίου στην απόκριση συχνότητας.
Το διάγραμμα της απόκρισης με ωμικό φορτίο στην έξοδο δείχνει έναν ενισχυτή με ομαλή συμπεριφορά μέχρι τα 5kHz περίπου, σημείο από το οποίο ξεκινά μια ανοδική τάση που φτάνει το 1.1dBr στα 20kHz. H μέτρηση με σύνθετο φορτίο αποκαλύπτει μικρές αποκλίσεις στην περιοχή μεταξύ 100Hz και 1kHz (περί το 0.1dBr) και λίγο μεγαλύτερες (0.7dBr) στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, άνω των 2kHz. Και στις δύο περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ των καναλιών είναι μικρότερες του 0.1dB και μπορούν να θεωρηθούν ανάξιες λόγου. Η στατική μέτρηση της παραμόρφωσης έδωσε 0.06% ολική αρμονική παραμόρφωση σε φορτίο 8Ω, τιμή η οποία ανέβηκε στο 0.11% όταν το φορτίο έπεσε τα 4Ω, με αναφορά και στις δύο περιπτώσεις το 1/3 της μέγιστης ισχύος. Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης μετρήθηκε στο 0.093%.
Το φάσμα του σήματος εξόδου, για σήμα 1kHz και φορτίο 8Ω περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών (με την δεύτερη και την τρίτη να είναι εξίσου ισχυρές με στάθμη λίγο υψηλότερη των -80dBr), ενώ είναι εμφανής και η, αναμενόμενη, αύξηση του θορύβου πάνω από τα 20kHz. Η στατική, wideband μέτρηση φτάνει τα -61.3 dBr (Α) με αναφορά το 1Wrms/8Ω, επίδοση που μπορεί να θεωρηθεί πολύ καλή.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 5Wrms/8Ω. Φορτίο 8Ω (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ματζέντα)

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 5Wrms/8Ω.

Η αίσθηση ότι ο θόρυβος του Xtreme16 είναι χαμηλός επιβεβαιώνεται και από το σχετικό φάσμα, όπου το μόνο εύρημα είναι μια υποψία hum στα 100Hz (πιθανότατα από την ανόρθωση). Και σε αυτό το διάγραμμα γίνεται εμφανής η τάση αύξησης του θορύβου πάνω από τα 20kHz, το σύνολο των ευρημάτων, πάντως, βρίσκεται κάτω από τα -90dBr (με αναφορά το 1Wrms/8Ω) και μηδενικό ψηφιακό σήμα στην είσοδο.
To διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα επιβεβαιώνει τις στατικές μετρήσεις (με το ένα από τα δύο κανάλια να εμφανίζει λίγο υψηλότερες τιμές) ενώ γίνεται εμφανής και μια ήπια αυξητική τάση στις υψηλές συχνότητες. Συνολικά, πάντως, η παραμόρφωση δεν ξεπερνά το 0.18% (στα 20kHz).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, μηδενικό σήμα στην είσοδο.

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 5Wrms/8Ω.

Τέλος, το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου αποκαλύπτει τις δυνατότητες του ενισχυτή σε φορτία 8Ω, οι οποίες προσεγγίζουν τα 30Wrms (στο όριο της παραμόρφωσης 3%) καθώς και τον αποφασιστικό τρόπο λειτουργίας του συστήματος προστασίας όταν το φορτίο γίνει 4Ω.

Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).