Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 03/04/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

Audioblock PS-100/Grado Prestige Gold 1

Thumbnail

Όπως συμβαίνει με κάθε πλατό του οποίου η συχνότητα περιστροφής μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη, η ακρίβεια του PS100 είναι εξαιρετική. Με λίγη προσπάθεια (και έναν καλό δίσκο τεστ) πετύχαμε ένα 0.03% στην ταχύτητα των 33.33 στροφών, επίδοση σαφώς καλύτερη αυτής που δίνει ο ίδιος ο κατασκευαστής. Η μέτρηση του wow & flutter κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική με βάση την τιμή του πλατό, με 0.066% (ζυγισμένη κατά IEC).
Η ανάλυση του wow&flutter δείχνει μια μικρή διακύμανση της συχνότητας περιστροφής (μεταξύ +3Hz και -3Hz, όπου το αρνητικό πρόσημο εκφράζει μείωση της ταχύτητας) η οποία γίνεται με συχνότητα 1Hz περίπου καθώς και μια δεύτερη διακύμανση, περίπου στα 15Hz. Το αντίστοιχο διάγραμμα στο πεδίο της συχνότητας εμφανίζει μια σειρά συντονισμών στα 6Hz, στα 13Hz και στα 17Hz.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση wow & flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση wow & flutter (φάσμα), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η ανάλυση του rumble αφήνει υποσχέσεις για ένα αρκετά ήσυχο σύστημα χωρίς σοβαρά προβλήματα και επιβεβαιώνει τα ευρήματα που εμφανίζονται στο φάσμα του w&f. Ο θόρυβος των 50Ηz βρίσκεται σε καλά επίπεδα για την κατηγορία τιμής (η συγκεκριμένη μέτρηση περιλαμβάνει, φυσικά, το σύνολο των πηγών θορύβου, περιλαμβανόμενων των καλωδιώσεων και του προενισχυτή phono που χρησιμοποιείται). Με την κεφαλή της Grado, το σύστημα επέδειξε πολύ καλές δυνατότητες ιχνηλάτησης. Τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης, εκατέρωθεν της θεμελιώδους βρίσκονται σε αρκετά χαμηλές στάθμες και οι αρμονικές, με ισχυρότερη την δεύτερη, πέφτουν γρήγορα κάτω από τα -60dBr.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB

H απόκριση συχνότητας εμφανίζει μια, λογική, έμφαση τις πολύ χαμηλές συχνότητες (κάτω από τα 50Hz περίπου), αλλά διατηρεί αξιοσημείωτη σταθερότητα στην περιοχή των ανώτερων χαμηλών και των μεσαίων, η οποία ακολουθείται από μια τάση αποκοπής μεταξύ 2kHz και 10kHz (περί τα -3dB). Η ομοιότητα των δύο καναλιών είναι πολύ καλή λίγο πάνω από το 0.5dB. H έκθεση του συστήματος σε ηχητικό πεδίο με υψηλές στάθμες αναδεικνύει μια σειρά συντονισμών στην περιοχή 50-100Ηz και 200-1000Hz. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η στάθμη είναι ιδιαίτερα χαμηλή (κάτω από τα -90dBr). Σε κάθε περίπτωση, το PS100 θα πρέπει να τοποθετηθεί με προσοχή.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dB SPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove

Ο κατασκευαστής δεν δίνει την ενεργό μάζα του βραχίονα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο θεωρητικός υπολογισμός της συχνότητας συντονισμού του συστήματος βραχίονας-κεφαλή που είχαμε στη διάθεσή μας. Το διάγραμμα της κρουστικής απόκρισης, πάντως, δείχνει ένα πολύ καλά ταιριασμένο σύστημα με ταχύτατη απόσβεση, χωρίς εμφανή ιδιοταλάντωση.

Thumbnail

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 20mS/div.