Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/03/2010


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: AYRE CX-7Emp CD PLAYER...

SITE MAP


REVIEW

CD PLAYER

Ayre CX-7eMP

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Το CX-7eMP είναι ένα player με σχετικώς περιορισμένο θόρυβο και καλές δυνατότητες αναπαραγωγής σημάτων πολύ χαμηλής στάθμης, όπως φαίνεται από τα αντίστοιχα διαγράμματα για ημιτονικό και τετραγωνικό σήμα στάθμης -80dBFS. Η απόκρισή του σε παλμό αναδεικνύει την διαφορετική αντίληψη στη σχεδίαση των δύο φίλτρων. Σε “Measure” mode, η απόκριση δεν  παρουσιάζει pre ringing, αλλά έχει αρκετά αργή απόσβεση (πάνω από 15 κύκλους), ενώ σε “Listen” mode υπάρχει μεν pre ringing αλλά είναι μικρότερο σε πλάτος και η απόσβεση είναι ταχύτερη.
Στο πεδίο της συχνότητας οι δύο επιλογές φαίνονται, επίσης, καθαρά. Σε “Listen” mode η αποκοπή ξεκινά αρκετά νωρίς (από τα 10kHz) και υπάρχει μια πτώση λίγο μεγαλύτερη του 0.5dB στα 15kHz, ενώ σε “Μeasure” mode το εύρος είναι μεγαλύτερο και η κλίση πιο απότομη. Και στις δύο περιπτώσεις η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών κρίνεται ως εξαιρετική με μια απόκλιση μικρότερη του 0.1dB.

Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 16bit/44.1kHz Αναπαραγωγή τετραγωνικού σήματος 1kHz, -80dBFS, με dithering

Αναπαραγωγή παλμού, 0dBFS, με dithering, Listen mode Αναπαραγωγή παλμού, 0dBFS, με dithering, Measure mode
Η μεγέθυνση της απόκρισης κοντά στο ανώτερο όριο δείχνει τις διαφορές μεταξύ των δύο φίλτρων. Ο χρήστης θα πρέπει να αποφασίσει αν θα θυσιάσει λίγο από την απόκριση στις πολύ υψηλές συχνότητες για καλύτερη απόκριση στο πεδίο του χρόνου.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς 1kHz, -20dBFS, Listen mode Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς 1kHz, -20dBFS, Measure mode

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς 1kHz, -20dBFS, Σύγκριση Measure/Listen mode στην περιοχή 5-20kHz Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz -20dBFS
Η καλή συμπεριφορά στις πολύ χαμηλές στάθμες επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη το οποίο είναι ομαλό και δείχνει μια υλοποίηση η οποία μπορεί να κατέβει μέχρι τα -65dBFS.
Με σήμα 1kHz/-20dBFS, το αντίστοιχο διάγραμμα εμφανίζει πολύ χαμηλές παραμορφώσεις (πρακτικώς το φάσμα πάνω από το 1kHz βρίσκεται κάτω από τα -110dB) με κάπως υψηλότερο θόρυβο στην περιοχή των συχνοτήτων όπου επιδρά το τροφοδοτικό, ο οποίος πάντως παραμένει χαμηλός και φαίνεται καλύτερα στο αντίστοιχο διάγραμμα.

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: 1kHz 0dBFS thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz)

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2010
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr