Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/11/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Chord Electronics Chordette QuteHD

Thumbnail

Chord Electronics Chordette QuteHD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Μετατροπέας d/a με θύρα USB
Είσοδοι: 1x ομοαξονική (BNC, 32/384kHz), 1x οπτική (Toslink, 24/192kHz), 1x USB (ασύγχρονη, 24/192kHz, DSD)
Έξοδοι: 1x Line Out. (single ended, RCA)
Μετατροπή d/a: Pulse Array τέταρτης τάξης, ψηφιακό φίλτρο WTA (10.240 συντελεστών)
Αρμονική παραμόρφωση: -103dBV
Θόρυβος: -115dBV
Δυναμική περιοχή: 118dBV
Τροφοδοσία: Εξωτερική
Άλλες δυνατότητες: Αυτόματη επιλογή εισόδου (σειρά προτεραιότητας: USB/Coaxial/Toslink), αυτόματη επιλογή sample rate
Διαστάσεις: 160x70x40 (mm, πxυxβ)
Βάρος: 0.4kg
Τιμή - Πληροφορίες
Chord Electronics Chordette QuteHD: € 1.180,-
Πληροφορίες: Sound Elevator, τηλ.: 210-282.8060, web: http://www.soundelevator.gr/, http://www.chordelectronics.co.uk/