Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/12/2014

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

Dual CS600

Thumbnail

Η εργαστηριακή εκτίμηση του CS600 έγινε με την Ortofon OM10, μια κεφαλή που, διαχρονικά, έχει αποδείξει ότι ταιριάζει απόλυτα στους χαμηλής μάζας βραχίονες που χρησιμοποιεί η Dual. Οι μετρήσεις του wow&flutter κρίνονται απόλυτα ικανοποιητικές για την κατηγορία τιμής, με τις μέσες τιμές να είναι 0.108% (κατά IEC, ζυγισμένη) και 0.040% (κατά NAB, ζυγισμένη). Η ακρίβεια περιστροφής υπολογίστηκε στο +0.53%.
H ανάλυση του w&f στο πεδίο του χρόνου αποκάλυψε μια καλή μηχανική κατασκευή χωρίς σημαντικά προβλήματα με την στιγμιαία διακύμανση να είναι χαμηλή, μικρότερη από ±4Hz.
Η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας δείχνει ότι οι θόρυβοι πολύ χαμηλής συχνότητας είναι περισσότερο επικεντρωμένοι στο wow (ιδιαίτερα χαμηλές συχνότητες, όπως δείχνει η αιχμή λίγο πάνω από τα 2Hz) και λιγότερο στο flutter, όπου υπάρχουν δύο αιχμές στα 10Hz και τα 8Hz αλλά βρίσκονται περίπου στα -80dB. Πάνω από τα 20Hz, το CS600 εμφανίστηκε αξιοσημείωτα ήσυχο.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση wow & flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση wow & flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Το φάσμα του rumble υποδηλώνει μια συχνότητα συντονισμού του συστήματος βραχίονας/κεφαλή γύρω από τα 8Ηz, με τους μηχανικούς θορύβους να βρίσκονται λίγο πάνω από τα -50dBr, γύρω από τα 20Ηz. Το hum του συστήματος (στο οποίο, φυσικά, περιλαμβάνεται στο σύνολο του θορύβου που μαζεύει τόσο το ίδιο το πλατό όσο και ο προενισχυτής phono και οι καλωδιώσεις) ήταν μάλλον τυπικό, κοντά στα -45dBr.
Η ενδοδιαμόρφωση λόγω του rumble φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλή με ελάχιστα ορατά υποπροϊόντα εκατέρωθεν της θεμελιώδους. Το εύρημα αυτό προϊδεάζει για ένα διαυγές σύστημα του οποίου η έξοδος δεν επηρεάζεται σημαντικά από μηχανικούς θορύβους.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η απόκριση συχνότητας με την ΟΜ10 είναι ιδιαίτερα ομαλή στην περιοχή των μεσαίων συχνοτήτων με ήπια βύθιση πάνω από τα 3kHz και μια χαρακτηριστική έμφαση χαμηλά από τα 200Hz και κάτω. Ιδιαίτερα καλή αποδείχτηκε η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών της κεφαλής, ένα σημείο όπου μετράμε συνήθως αρκετά μεγαλύτερες διαφορές.
Η αναγνωστικότητα του CS600 (πάντα με την Ortofon OM10) κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα με την ενδοδιαμόρφωση να παραμένει χαμηλά και την αρμονική παραμόρφωση να περιλαμβάνει μια ισχυρή δεύτερη αρμονική (κοντά στα -40dBr) αλλά να πέφτει γρήγορα κάτω από τα -80dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Το CS600 φάνηκε να επηρεάζεται από τους εξωγενείς (αερομεταφερόμενους κυρίως) θορύβους. Στο σχετικό διάγραμμα φαίνεται μια αρκετά ζωηρή συμπεριφορά στην περιοχή 20Hz-150Ηz ενώ αρκετή διέγερση φαίνεται να υπάρχει και σε συχνότητες πάνω από τα 300Hz. Το εύρημα αυτό μεταφράζεται στην ανάγκη για προσεκτική τοποθέτηση του πλατό, τόσο σε ό,τι αφορά την βάση στήριξης (η οποία καλόν είναι να μην περιλαμβάνει άλλες συσκευές που παράγουν μηχανικούς θορύβους) όσο και στη σχέση του με τα ηχεία και την ακτινοβολία τους. Αν και η πιθανότητα εμφάνισης ακουστικής ανάδρασης είναι μάλλον αμελητέα, εν τούτοις “απρόσεκτες” τοποθετήσεις μπορεί να μειώσουν τις δυνατότητες αναπαραγωγής λεπτομερειών και να μειώσουν τις επιδόσεις σε θέματα θορύβων στις χαμηλές συχνότητες (όπου το CS600 φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά).
Τέλος, η μεταβατική απόκριση του συστήματος κινήθηκε πολύ κοντά στο ιδανικό με σχεδόν ανύπαρκτη ιδιοταλάντωση και δείγματα συντονισμού, εύρημα που υποδηλώνει ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ καλό ταίριασμα κεφαλής και βραχίονα.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dB SPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50mS/div.