Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 25/09/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Electrocompaniet ECI 5 MK II

Thumbnail

Ο ενισχυτής επιβεβαίωσε πλήρως τα τυπικά χαρακτηριστικά ισχύος που δίνει η εταιρία, αποδίδοντας 130Wrms σε φορτία 8Ω και 217Wrms σε φορτία 4Ω, ανά κανάλι, στο όριο του ψαλιδισμού. Με συντελεστή αύξησης της ισχύος 1.7 περίπου μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει σημαντικές δυνατότητες οδήγησης. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε κοντά στο 188, τιμή που μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ καλή. Οι στατικά μετρημένες παραμορφώσεις κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου στο 0.009% με αναφορά το 1/3 της μέγιστης ισχύος στα 8Ω και στο 0.011% για ίδιες συνθήκες στα 4Ω, ενώ η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης μετρήθηκε στο 0.006%. Ο θόρυβος ήταν -76.6dBr (με αναφορά στο 1W/8Ω και ζύγιση Α).
Η απόκριση συχνότητας (με ισχύ εξόδου το 1/3 της μέγιστης ισχύος) είναι πρακτικώς επίπεδη με αποκλίσεις που είναι πολύ μικρότερες του 0.1dB σε όλο το φάσμα 20Hz-20kHz, με ελάχιστη τάση αποκοπής στις πολύ υψηλές συχνότητες που πλησιάζει τα 0.2dB στα 40kHz. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών είναι εξαιρετική. Τα σχόλια αυτά αφορούν τόσο την μέτρηση με ωμικά φορτία στην έξοδο όσο και με σύνθετα, με τον ενισχυτή να παραμένει πρακτικώς ανεπηρέαστος από την αλλαγή στην αντίσταση του φορτίου (η κάμψη πάνω από τα 2kHz περίπου είναι μικρότερη από 0.1dB). Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz περιλαμβάνει μια ευδιάκριτη σειρά από αρμονικές, ισχυρότερη των οποίων είναι η δεύτερη (κοντά στα -90dBr, με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος) και τις υπόλοιπες να βαίνουν μειούμενες και κάτω από τα -100dBr. Σαφή είναι και τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης τα οποία βρίσκονται, όμως, σε χαμηλές στάθμες (κάτω από τα -100dBr στις χαμηλές συχνότητες και κάτω από τα -120dBr στις υψηλές).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Ισχύς αναφοράς: 45Wrms/8Ω (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), 45Wrms σε σύνθετο φορτίο (ματζέντα/πορτοκαλί).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 45Wrms/8Ω.

Το φάσμα του θορύβου, στην έξοδο του ECI 5 MK II, χωρίς σήμα στην είσοδο περιλαμβάνει εμφανείς συνιστώσες hum στα 50Hz και τα 100Hz (στα -80dBr με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1Wrms/8Ω)και μια σειρά συνιστωσών, αρμονικών και μη, σε όλο το φάσμα. Το διάγραμμα της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα κινείται γύρω από το 0.01% στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, μέχρι τα 2kHz περίπου και εμφανίζει σαφείς αυξητικές τάσεις, φθάνοντας το 0.02% στα 20kHz.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 45Wrms/8Ω.

Το διάγραμμα μεταβολής της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ δείχνει τα σημεία όπου αρχίζει να εμφανίζεται η υπερφόρτωση του σταδίου εξόδου. Αυτά είναι είναι κοντά στα 120Wrms για φορτίο 8Ω και κοντά στα 160Wrms για φορτίο 4Ω.
Ο ενισχυτής αποδείχθηκε αρκετά γρήγορος με χρόνο ανόδου 2.16μS (για τάση εξόδου ίση με το μισό της μέγιστης peak-to-peak) και ρυθμό ανύψωσης 19.6V/μS. Ο χρόνος ανόδου αντιστοιχεί με εύρος περίπου 160kHz, πολύ κοντά στην τιμή που δίνει ο κατασκευαστής στα επίσημα χαρακτηριστικά του (150kHz). Η κυματομορφή της εξόδου είναι πολύ ομαλή, χωρίς ίχνη overshoot και κωδωνισμού.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. 1/2 της μέγιστης τάσης εξόδου σε φορτίο 8Ω.