Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 29/11/2011

flag
english
abstract

ΚΕΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

Grado Reference Platinum 1

Thumbnail_φωτο

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η αρχή λειτουργίας που είναι γνωστή ως “κινητού σιδήρου” σχεδιάστηκε ειδικά για να μπερδεύει τους νεοεισερχόμενους στον χώρο της αναλογικής αναπαραγωγής. Από τη μια, κοιτάς τα χαρακτηριστικά της κεφαλής και από την άλλη την είσοδο phono του προενισχυτή: εκεί δεν βρίσκεις επιλογή “Moving Iron”, αλλά μόνον “Moving Magnet” και “Moving Coil”. Στην πραγματικότητα, τα πράγματα είναι απλά. Σε ο,τι αφορά τις ανάγκες τερματισμού και την ευαισθησία της, μια κεφαλή κινητού σιδήρου μπορεί να θεωρηθεί ως κεφαλή κινητού μαγνήτη. Απαιτεί φορτίο 47kΩ και η έξοδός της είναι υψηλή (στην περίπτωση της Platinum 1, 5mV). Σε ότι αφορά την δομή της είναι, φυσικά, ελαφρώς διαφορετική. Αντί το στέλεχος να καταλήγει σε έναν μόνιμο μαγνήτη καταλήγει σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό το οποίο κινούμενο μέσα σε ένα μαγνητικό κύκλωμα αλλάζει την ροή του, αλλαγή η οποία είναι και η πληροφορία που επάγεται στα πηνία της κεφαλής (τα οποία, φυσικά, είναι σταθερά). Η Platinum 1 ακολουθεί αυτή τη γενική δομή αλλά έχει μερικές ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις. Η πρώτη αφορά την στήριξη του στελέχους η οποία γίνεται στην μια πλευρά (το στέλεχος δεν είναι αναρτημένο σε κάποιο σημείο του, αλλά πακτωμένο στην πλευρά που βρίσκεται πλησιέστερα στα πηνία) κάτι που κατά την Grado δίνει μεγαλύτερη γραμμικότητα στο σύστημα.

Φωτογραφία

Το κινούμενο στοιχείο του μαγνητικού συστήματος είναι ένας δίσκος, ομόκεντρα τοποθετημένος στο στέλεχος και όχι μια μάζα στην άκρη του. Η κατασκευή αυτή επιτρέπει στο συνολικό σύστημα να έχει μικρό μήκος, άρα μικρότερη αδράνεια. Η κεφαλή διαθέτει τέσσερα πηνία (δύο ανά κανάλι).

Φωτογραφία

Το κέλυφος της κεφαλής είναι από ξύλο. Έχει αρκετά καθαρές γραμμές που διευκολύνουν την ρύθμιση της γεωμετρίας παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα απλό παραλληλεπίπεδο. Θα προτιμούσαμε χρωματική κωδικοποίηση στους ακροδέκτες.

Η δεύτερη διαφοροποίηση αφορά το στοιχείο που προκαλεί τις αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι ένας δίσκος, ομόκεντρα τοποθετημένος στο στέλεχος και όχι μια μάζα στην άκρη του, κάτι που, ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να γίνει με αυτή τη μέθοδο στήριξης. Η κατασκευή αυτή επιτρέπει στο συνολικό σύστημα να έχει μικρό μήκος, άρα μικρότερη αδράνεια. Η κεφαλή διαθέτει τέσσερα πηνία (δύο ανά κανάλι). Η ακίδα της Platinum 1 είναι ελλειπτική και το στέλεχος της έχει κατασκευαστεί με μια μέθοδο που η Grado ονομάζει OTL (Optimized Transmission Line), ένας όρος που περιγράφει, ουσιαστικώς, μια κατασκευή τηλεσκοπικής μορφής από διαφορετικά υλικά στη συναρμολόγηση των οποίων έχει ληφθεί μέριμνα για απόσβεση των κραδασμών. Οι χάλκινοι αγωγοί που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της κεφαλής είναι υπέρ - υψηλής καθαρότητας και το κέλυφός της είναι κατασκευασμένο από το ξύλο ενός είδους ευκαλύπτου της Αυστραλίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατασκευής, το οποίο την διαφοροποιεί από τις κεφαλές της σειράς Statement είναι ότι δεν είναι δυνατός ο αποχωρισμός του συνδυασμού “ακίδα-στέλεχος” από το μαγνητικό σύστημα. Έτσι, ο χρήστης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ακίδα μόνος του, όπως μπορεί να κάνει στις φθηνότερες κεφαλές της εταιρίας. Όλα τα παραπάνω, οδηγούν σε μια κεφαλή αρκετά υψηλής ευαισθησίας (5mV με σήμα 1kHz και ταχύτητα 5cm/sec) η οποία απαιτεί είσοδο με αντίσταση 47kΩ, έχει μάζα 6.5gr και ενδοτικότητα 20cu.