Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 31/05/2011

flag
english
abstract

UNIVERSAL DISC PLAYER

Labtek Aurora

Thumbnail

Η αναπαραγωγή ημιτονοειδούς σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS) περιλαμβάνει αρκετό θόρυβο υψηλής συχνότητας αλλά το βασικό σχήμα της κυματομορφής διατηρείται, αφήνοντας υποσχέσεις για ένα σύστημα το οποίο έχει αρκετή δυναμική περιοχή και καλές δυνατότητες σε σήματα χαμηλής στάθμης. Η απόκριση συχνότητας του player είναι πρακτικά επίπεδη με τάσεις για ομαλή αποκοπή στις χαμηλές συχνότητες, η οποία ξεκινά γύρω στα 80Hz και φτάνει στο όριο των -3dB στα 20Hz, ενώ παρόμοια συμπεριφορά είδαμε και στο άνω άκρο του φάσματος με την αποκοπή να είναι μικρότερη από 1dB στα 20kHz. Οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών κινήθηκαν κάτω από το 0.5dB στο σύνολο του εύρους της συσκευής.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 16bit/44.1kHz

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς 1kHz, -20dBFS

Με το στάδιο εξόδου να βασίζεται σε λυχνίες, περιμέναμε το Aurora να είναι αρκετά ζωντανό σε θέματα παραμόρφωσης και, πράγματι, το φάσμα που πήραμε με σήμα 1kHz δικαίωσε τις προσδοκίες μας: Υπάρχει μια ισχυρή δεύτερη αρμονική στην μέτρηση η οποία βρίσκεται λίγο κάτω από τα -60dBFS και ακολουθείται από μια σειρά υποπροϊόντων αρμονικής παραμόρφωσης και ενδοδιαμόρφωσης που πέφτουν γρήγορα κάτω από τα -90dBFS. Ο θόρυβος της συσκευής περιλαμβάνει κυρίως προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης του τροφοδοτικού (50Hz και 100Hz) και δείχνει έντονα αυξητικές τάσεις πάνω από τα 50kHz οπότε και η στάθμη του ξεπερνάει το όριο των -80dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz -20dBFS

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: 1kHz 0dBFS

Η παρατήρηση που έγινε σε σχέση με το ημίτονο πολύ χαμηλής στάθμης, επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη: H συμπεριφορά του Aurora είναι πολύ ομαλή με την παραμόρφωση να αυξάνει, όπως είναι αναμενόμενο, καθώς η στάθμη μειώνεται. Το 3% έρχεται κοντά στα -55dBFS. Το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα, τέλος, δείχνει μια συσκευή με σταθερή συμπεριφορά, αφού είδαμε ένα 0.5% στο σύνολο σχεδόν του φάσματος, τιμή η οποία δείχνει έντονα πτωτικές τάσεις στις πολύ υψηλές συχνότητες.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz)

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα (στάθμη -20dBFS)