Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/09/2011

flag
english
abstract

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

LSA Standard

Thumbnail

Ο Standard απέδωσε 166Wrms σε φορτίο 8Ω, τιμή που ανέβηκε αρκετά, στα 236W ανά κανάλι όταν το φορτίο έγινε 4Ω. Με έναν συντελεστή αύξησης περίπου 1.4 αποδείχθηκε ένας ενισχυτής με αποθέματα ρεύματος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και ένα πιο δύστροπο ηχείο. Αποδείχθηκε, επίσης, αρκετά ευαίσθητος αποδίδοντας τη μέγιστη ισχύ του με κάτι λιγότερο από 0.5Vrms στην είσοδο. Ο συντελεστής απόσβεσης του σταδίου εξόδου είναι επαρκώς υψηλός, στο 114 με αποτέλεσμα ο ενισχυτής να ελέγχει καλά το φορτίο του και να μην επηρεάζεται από την διακύμανση της αντίστασής του.
Η απόκριση συχνότητας σε ωμικό φορτίο είναι ιδιαίτερα ομαλή, πρακτικώς επίπεδη με μια ήπια τάση αποκοπής στης υψηλές συχνότητες η οποία ξεκινά αρκετά χαμηλά αλλά δεν ξεπερνά το 0.5dB στα 20kHz και φτάνει τα -3dB στα 30kHz. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών του ενισχυτή είναι πολύ καλή περίπου στο 0.1dB για ολόκληρο το φάσμα. Με σύνθετο φορτίο στην έξοδο, ο Standard αποδεικνύει στην πράξη αυτό που θεωρητικά προβλέπει ο συντελεστής απόσβεσης που υπολογίσαμε. Παραμένει ουσιαστικώς ανεπηρέαστος από τις διακυμάνσεις της αντίστασης στην έξοδό του και πρέπει να προσπαθήσεις αρκετά για να παρατηρήσεις ένα “σκαλί” μεταξύ 2 και 4kHz το οποίο, πάντως, πρέπει να θεωρηθεί ανάξιο λόγου. Η γενική συμπεριφορά στο φάσμα δεν επηρεάστηκε.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 55Wrms/8Ω.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 55Wrms σε σύνθετο φορτίο.

Η αρμονική παραμόρφωση για ισχύ 55Wrms/8Ω κυμάνθηκε και για τα δύο κανάλια μεταξύ 0.6% και 0.7% χωρίς αξιόλογες μεταβολές σε συνάρτηση με την συχνότητα. Η γενική αυτή συμπεριφορά επιβεβαιώθηκε και από τις στατικές μετρήσεις, όπου είδαμε 0.67% στο 1kHz για την ίδια ισχύ. Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με την τιμή της να βρίσκεται στο 0.46% για μέτρηση κατά SMPTE με ισχύ 55Wrms/8Ω. H παραμόρφωση σε συνάρτηση με την ισχύ κινήθηκε μέσα στα πλαίσια την γνωστής συμπεριφοράς με τάσεις μείωσης στην περιοχή των μεσαίων τιμών ισχύος, η οποία -πάντως- ήταν σχετικώς μικρή, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο θόρυβος του κυκλώματος δεν είναι υψηλός. Η υπερφόρτωση του σταδίου εξόδου αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα σαφής κοντά στα 200Wrms/8Ω, ενώ για το φορτίο των 4Ω το όριο αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο, περίπου στο σημείο όπου η παραμόρφωση γίνεται 1%.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 55Wrms/8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

To φάσμα του σήματος εξόδου με 1kHz στην είσοδο, δείχνει έναν αρκετά “ζωηρό” ενισχυτή σε θέματα αρμονικών, χαρακτηριστικό το οποίο υποψιάζεται κανείς ότι οφείλεται στο λαμπάτο στάδιο εισόδου και όχι στο στάδιο ισχύος. Με ισχυρότερη αρμονική την δεύτερη, λίγο ισχυρότερη των -50dBr και την ακολουθία των υπόλοιπων αρμονικών να βαίνει σταδιακά μειούμενη (αν και τουλάχιστον οι πρώτες δέκα βρίσκονται πάνω από τα -100dBr και μόλις από την τέταρτη και μετά “πέφτουν” κάτω από τα -80dBr) ο χαρακτήρας του μπορεί να θεωρηθεί “λαμπάτος”... Το τροφοδοτικό είναι αρκετά ήσυχο με το hum (50Hz) να βρίσκεται κάτω από τα -80dBr και τον θόρυβο από την ανόρθωση (100Hz) να βρίσκεται κάτω από τα -100dBr. Όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα (όπου η μέτρηση γίνεται με την είσοδο βραχυκυκλωμένη και με πολύ χαμηλή ισχύ αναφοράς, 1Wrms/8Ω) τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης των δύο αυτών συχνοτήτων βρίσκονται επίσης σε χαμηλές στάθμες, όπως και ο θόρυβος στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων. Οι επιδόσεις του Standard σε θέματα θορύβου επιβεβαιώνονται και από την στατική μέτρηση με σήμα 1kHz (1Wrms/8Ω, Α) η οποία ήταν 79.5dB.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 55Wrms/8Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Σε θέματα ταχύτητας του σταδίου εξόδου, τέλος, ο Standard αποδείχθηκε κάπως ράθυμος, καθώς με ρυθμό ανόδου 6V/μS και χρόνο ανύψωσης 11.42μS δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ταχύτερους ενισχυτές που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Ο χρόνος ανύψωσης που μετρήσαμε (με τετραγωνικό σήμα 1kHz, σε πλήρη ισχύ) αντιστοιχεί σε ένα εύρος συχνοτήτων 30.6kHz τιμή η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν που μετρήσαμε στην πράξη. Από την άλλη, η έξοδος δεν εμφανίζει ούτε overshoot ούτε -πολύ περισσότερο- κωδωνισμό.

Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω.