Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 02/02/2010


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: MUSIC HALL mmf-5.1 se...

SITE MAP


REVIEW

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

Music Hall mmf-5.1 se

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Η ακρίβεια περιστροφής του πλατό κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα καθώς η μέση απόκλιση (για διάρκεια μέτρησης 30sec) μετρήθηκε στα -0.017%, εμφανίστηκε δηλαδή ελάχιστα πιο αργό. Το wow & flutter κινήθηκε στα επίπεδα που προβλέπεται από τα δημοσιευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, φθάνοντας το 0.122% (κατά ΙΕC, αζύγιστο). Η ανάλυσή του στο πεδίο του χρόνου δείχνει ένα μηχανικό σύστημα με μικρές μόνο ατέλειες, του οποίου η στιγμιαία ταχύτητα μεταβάλλεται σχετικώς ομαλά με μέγιστες αποκλίσεις που ξεπερνούν ελάχιστα τα +/-6Hz. H ανάλυση του w&f στο πεδίο της συχνότητας επιβεβαιώνει την ομαλή αυτή συμπεριφορά και αποκαλύπτει δύο συντονισμούς, έναν στην περιοχή των 9Hz ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στη θεωρητική συχνότητα συντονισμού του συστήματος βραχίονας/κεφαλή (η οποία υπολογίζεται στα 8.7Ηz) και έναν περί τα 17Hz ο οποίος δεν αποκλείεται να έχει ως πηγή του τον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης.
Το rumble κινήθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα για την κατηγορία τιμής όντας ελαφρώς πάνω από τα -40dBr, με στάθμη αναφοράς τα 315Hz/-6dB. Η μέτρηση έγινε με το πλατό σε πλήρη λειτουργία ενώ η κεφαλή ιχνηλατούσε αδιαμόρφωτο αυλάκι. Η ανάλυση του rumble στο πεδίο της συχνότητας ανέδειξε τους δύο ήδη γνωστούς συντονισμούς καθώς και τον θόρυβο της τροφοδοσίας (hum) στα 50Ηz.

Ανάλυση Rumble. Εύρος 1Hz-75Ηz. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από προϊόντα W&F και Rumble. Σήμα αναφοράς: 3.15kHz/-12dB, εύρος: 3100-3200Hz

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Μέτρηση με την μέθοδο Ladegaard (βαθμίδα 0.2mm). Κατακόρυφος άξονας: 3.5V/div, οριζόντιος άξονας: 100mS. Ακουστική ανάδραση: Έκθεση σε ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL A σε απόσταση 0.5m (κόκκινη καμπύλη) σε σχέση με τον θόρυβο ηρεμίας (πράσινη καμπύλη). Στατική μέτρηση, στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB.
Η καλή, γενικώς, συμπεριφορά των μηχανικών μερών του πλατό αντανακλάται και στα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης που εμφανίζονται στο φάσμα (και μας ενδιαφέρουν αφού τα περισσότερα από τα ευρήματα αυτά καθ' αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στο όριο των υπόηχων). Έτσι με σήμα αναφοράς 3.15kHz/-12dB το αντίστοιχο διάγραμμα αποκαλύπτει μικρές πλευρικές συνιστώσες οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στην συχνότητα συντονισμού του συστήματος κεφαλή/βραχίονας και στον θόρυβο του κινητήρα.
Το ταίριασμα του βραχίονα με την κεφαλή φαίνεται αρκετά σωστό. Η κρουστική απόκριση (με την μέθοδο που περιγράφει ο Ladegaard) δείχνει ένα σύστημα με ομαλή μεταβατική συμπεριφορά, η οποία ακολουθεί την κλασική εκθετική περιβάλλουσα, με την απόσβεση να βρίσκεται κοντά στα 800mS (περίπου μισή περιστροφή για ταχύτητα 33.3rpm δηλαδή). Το σχετικό διάγραμμα περιλαμβάνει, φυσικά, το σύνολο του συστήματος (κεφαλή, βραχίονα, καλώδια και προενισχυτή phono). Οι παρατηρητικοί μπορούν να επιβεβαιώσουν την συχνότητα συντονισμού βραχίονα/κεφαλής από την ιδιοταλάντωση: η περίοδος είναι 120mS, τιμή που αντιστοιχεί σε 8.3Ηz.
Τέλος, ενδιαφέρον έχει η αντοχή του συστήματος σε ακουστική ανάδραση. Η διέγερση του πλατό με ροζ θόρυβο (93dBSPL A σε απόσταση 0.5m) κυμάνθηκε στην περιοχή των -100dBr περίπου (με στάθμη αναφοράς τα 315Hz/-6dB) επίδοση αυξημένη κατά 30dBr σχέση με το φάσμα του θορύβου σε πλήρη ηρεμία. Η μέτρηση είναι στατική, χωρίς δηλαδή το πλατό να περιστρέφεται και με λίγη προσοχή μπορεί κανείς να διακρίνει κάποιους πιθανούς ιδιορυθμούς  του συνολικού συστήματος στα 65, 130, 150 και 300Ηz.

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2010
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr