Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/01/2012

flag
english
abstract

NETWORK PLAYER

Naim Audio ND5 XS

Thumbnail

Η εργαστηριακή εκτίμηση του ND5 XS περιέλαβε σήματα με ανάλυση 24bit/96kHz μέσω της εισόδου S/PDIF ώστε να αξιολογήσουμε την ποιότητα του μετατροπέα d/a. Ωστόσο, πραγματοποιήσαμε μετρήσεις με σήμα πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS) κατά την οποία η συσκευή διάβασε το αρχείο από τον UPnP σέρβερ μέσω δικτύου Ethernet. Το αποτέλεσμα (όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα) είναι από τα καλύτερα που έχουμε πάρει, ανεξαρτήτως τιμής με το σήμα στην έξοδο να χαρακτηρίζεται από ήπιο θόρυβο, να είναι εξαιρετικά συμμετρικό και χωρίς προβλήματα hum, επιβεβαίωση στην πράξη του πολύ καλού τροφοδοτικού του ND5 XS. Ανάλογα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και από το φάσμα του σήματος εξόδου (πάντα μέσω streaming) με στάθμη αναφοράς τα -20dBFS, όπου φαίνεται να υπάρχει πολύ χαμηλός θόρυβος, ανύπαρκτο hum και εξαιρετικά χαμηλές στάθμες παραμόρφωσης.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης. Ημίτονο 1kHz, στάθμης -80dBFS με dithering, 24bit/96kHz, streaming μέσω Ethernet.

Φάσμα του σήματος εξόδου για streaming μέσω Ethernet, ημίτονο 1kHz, στάθμης -20dBFS με dithering, 24bit/96kHz.

H ψηφιακή είσοδος φαίνεται να έχει μεγάλη αντοχή σε σήματα με jitter καθώς το σχετικό διάγραμμα εμφανίστηκε εξαιρετικά ευθύγραμμο (έχουμε δηλαδή σταθερή συμπεριφορά σε συνάρτηση με την συχνότητα του jitter) και με στάθμη παραμόρφωσης κάτω από τα -95dB. Κορυφαία, επίσης, αποδείχθηκε και η γραμμικότητα στάθμης του μετατροπέα με την μέτρηση να σταματά λόγω θορύβου λίγο κάτω από τα -130dBFS (επίδοση από τις καλύτερες που έχουμε δει) και τα δύο κανάλια να είναι εξαιρετικά όμοια σε επιδόσεις.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (κίτρινη).

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Η μέτρηση της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα έδειξε ένα κύκλωμα με χαμηλές τιμές (κοντά στο 0.006% για ολόκληρο το φάσμα) για σήματα στάθμης -20dBFS και ακόμη καλύτερες επιδόσεις στις χαμηλές συχνότητες (κοντά στο 0.001%) για σήματα υψηλής στάθμης (-1dBFS), μια επίδοση, πάντως, που χειροτερεύει σταδιακά μετά το 1kHz περίπου προσεγγίζοντας το 0.005% κοντά στα 20kHz. Η συσκευή συμπεριφέρεται καλά σε σήματα χαμηλής στάθμης (κάτι που φάνηκε και από την αναπαραγωγή του ημίτονου στα -80dBFS). To σχετικό διάγραμμα παραμόρφωσης φτάνει το 3% thd+N για στάθμη κοντά στα -75dBFS και ξεπερνά το 5% λίγο πριν τα -80dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμες: -1dBFS (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Το διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο, περιλαμβάνει υποπροϊόντα που είναι μεν ορατά (και με βάση την θέση τους, σχετίζονται, κυρίως με την τροφοδοσία), βρίσκονται όμως σε πολύ χαμηλή στάθμη για να αποτελούν πρόβλημα (κάτω από τα -120dBu). Η απόκριση συχνότητας έχει την αναμενόμενη μορφή, όντας πρακτικώς επίπεδη στο στην περιοχή 20Hz-20kHz με τάσης αποκοπής ψηλά (περί το 0.5dB στα 20kHz) και παραδειγματική ομοιότητα μεταξύ των καναλιών.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23,996kHz/0dBu, 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Ο θόρυβος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στην περιοχή των -135dBFS για σήματα χαμηλής συχνότητας (με μια αιχμή στα 50Hz) και τις συνήθεις αυξητικές τάσεις στις μεσαίες και τις υψηλές συχνότητες. Στα 20kHz είναι λίγο υψηλότερος των -120dBFS. Ο διαχωρισμός καναλιών κινήθηκε, τέλος, σε πολύ καλά επίπεδα με την συσκευή να επιτυγχάνει τιμές κάτω από τα -100dB στις χαμηλές και τις μεσαίες συχνότητες και προοδευτικά να ανεβαίνει προς τα -90dB (τα οποία ξεπερνά ελάχιστα, στα 20kHz).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.