Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/06/2011

flag
english
abstract

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

North Star Design Essensio

Thumbnail

Οι μετρήσεις του Essensio περιέλαβαν σήματα με συχνότητα δειγματοληψίας 44.1kHz και σήματα 192kHz. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η ομοαξονική είσοδος του μετατροπέα. Η αντοχή της εισόδου αυτής σε σήματα με jitter αποδείχθηκε σε κάθε περίπτωση καλή, καλύτερη μάλιστα από αυτή που είχαμε μετρήσει στην περίπτωση του ακριβότερου USB dac32, αφού στην χειρότερη περίπτωση, για jitter συχνότητας Fs/192 και 997Hz, είδαμε σταθερά -88dBFS ενώ για jitter συχνότητας Fs/4 είδαμε σημαντικά καλύτερες επιδόσεις, στα -104dBFS και στα -97dBFS αντίστοιχα. Επιπροσθέτως τα αντίστοιχα διαγράμματα έχουν σχεδόν μηδενικές διακυμάνσεις σε συνάρτηση με την συχνότητα, κάτι που δείχνει ότι ο μετατροπέας είναι σε θέση να απομονώσει το jitter της εισόδου πολύ καλά. Η γραμμικότητα του κέρδους μας ικανοποίησε, επίσης, πολύ καθώς το σχετικό διάγραμμα ξεπέρασε τα -100dB (και πλησίασε τα -110dBr) με αποτέλεσμα ο Essensio να συγκαταλέγεται μέσα στους καλύτερους μετατροπείς στον τομέα αυτό από όσους έχουμε δοκιμάσει σε αυτή την κατηγορία τιμής. Για συχνότητα δειγματοληψίας 192kHz πήραμε παρόμοια επίδοση με βάση τις προδιαγραφές, αν και στο αντίστοιχο διάγραμμα φαίνεται ότι ο θόρυβος αρχίζει να αυξάνεται σημαντικά σε χαμηλότερη

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS 44.1/192kHz, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (ροζ/καφέ καμπύλη), 997Hz (κίτρινη/πράσινη καμπύλη), Fs/4 (κόκκινη/κυανή καμπύλη)

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 44.1/192kHz (πράσινη/κόκκινη καμπύλη)

Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη στο φάσμα 20Hz-20kHz με αποκλίσεις στα άκρα που δεν ξεπερνούν το 0.2dBr και εξαιρετική ισορροπία καναλιών καθώς οι διαφορές τους είναι μικρότερες του 0.1dBr σε όλο το εύρος της μέτρησης. Η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε ολόκληρο το φάσμα. Για στάθμες κοντά στα όρια στάθμης του μετατροπέα (-1dBFS) πήραμε τιμές κοντά το 0.004% (με πτωτικές τάσεις στις υψηλές συχνότητες) ενώ για σήματα χαμηλότερης στάθμης οι τιμές ανέβηκαν λίγο, στην περιοχή του 0.007%. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στον τομέα αυτό σε συνάρτηση με την συχνότητα δειγματοληψίας.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, σήμα 44.1kHz

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα με το PSUZ. Σήμα 44.1kHz/192kHz. Στάθμες: -1dBFS (πράσινη/κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (καφέ/κίτρινη καμπύλη)

Όπως θα περίμενε κανείς, γνωρίζοντας ήδη τις επιδόσεις γραμμικότητας, το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνει ένα σύστημα με καλή συμπεριφορά στις χαμηλές στάθμες. Για συχνότητα δειγματοληψίας 44.1kHz η παραμόρφωση φτάνει το 3% για στάθμη λίγο υψηλότερη των -80dBFs ενώ για την ίδια παραμόρφωση και για συχνότητα δειγματοληψίας 192kHz η στάθμη είναι κάπως υψηλότερη στα -71dBFS. Το φάσμα του θορύβου αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερο ήρεμο σύστημα με κάποια εμφανή προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης τόσο στα 44.1kHz όσο και στα 192kHz, οι συνιστώσες των οποίων, πάντως βρίσκονται αισθητά κάτω από τα -120dBFs. Ο συνολικός θόρυβος είναι λίγο υψηλότερος στην ανώτερη συχνότητα δειγματοληψίας.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα: 997Hz, 44.1kHz/192kHz (πράσινη/κίτρινη καμπύλη).

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 9.998kHz/0dBu, 44.1kHz/192kHz (πράσινη/κόκκινη καμπύλη).

Το φάσμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι επιβεβαιώνει τα ευρήματα θορύβου από το διάγραμμα του φάσματος. Ο Essensio είναι ένας αθόρυβος μετατροπέας d/a παραμένοντας πεισματικό κάτω από τα -120dBFs σε ότι αφορά τις συνιστώσες θορύβου του, με σημαντικότερη αυτήν των 100Hz. Ενδιαφέρον είναι, επίσης, να παρατηρήσει κανείς την σταδιακή αύξηση του θορύβου στα 192kHz σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στα 20kHz υπάρχει μια διαφορά λίγο μεγαλύτερη των 10dB. Τέλος, ενδιαφέρον έχει και η μέτρηση διαφωνίας των καναλιών. Στα 44.1kHz αυτή έχει μια τιμή που κυμαίνεται στα -90dB (η οποία κρίνεται καλή) αλλά στα 192kHz η διαρροή υψηλών συχνοτήτων προς το άλλο κανάλι αυξάνεται αρκετά και το αντίστοιχο διάγραμμα βρίσκεται κοντά στα -20dB. Αυτή είναι μια συμπεριφορά την οποία έχουμε παρατηρήσει κατ΄ επανάληψιν (σε διάφορες κλίμακες) σε μετατροπείς που υποστηρίζουν διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Σήμα 44.1kHz/192kHz (πράσινη/κίτρινη καμπύλη).

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Σήμα 44.1kHz/192kHz (πράσινη/κίτρινη καμπύλη).