Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/02/2010


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: NORTHSTAR TRANSPORT 192 III / EXTREMO DAC...

SITE MAP


REVIEW

TRANSPORT/DAC

North Star Transport 192 III / Extremo DAC

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Η αξιολόγηση του συστήματος περιέλαβε μετρήσεις στο transport, μετρήσεις του μετατροπέα με βάση την προδιαγραφή AES-17 και, τέλος, μετρήσεις του συστήματος, ως σύνολο, με το transport να οδηγεί τον μετατροπέα μέσω του διαύλου IIS.
Ξεκινώντας από το Transport 192 III, φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με μια καλή κατασκευή η οποία εισάγει μικρά ποσοστά jitter στην ψηφιακή έξοδο (2.8nS sample rate jitter και 3.3nS data jitter). Οι επιδόσεις αυτές πρέπει να αποδοθούν στον μηχανισμό της Philips και συνοδεύονται από ένα αντίστοιχο διάγραμμα Εye που δείχνει αρκετά καθαρό και πάντως σίγουρα μέσα στις προδιαγραφές.

Διάγραμμα Eye της ψηφιακής εξόδου S/PDIF (16bit/44.1kHz) Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. (Σήματα: -3dBFS, 0.25Fs (ροζ), 1/192Fs (πράσινο), 997Hz (κόκκινο), ημιτονοειδές jitter 40nS)

Απόκριση συχνότητας, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 44.1kHz (δύο κανάλια) Απόκριση συχνότητας, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 192kHz (δύο κανάλια)
Πέρα από το χαμηλό jitter που φαίνεται να εισάγει το transport, ο Εxtremo αποδείχθηκε, ούτως ή άλλως, ανθεκτικός στα σήματα με προβλήματα jitter, όπως δείχνει το σχετικό διάγραμμα, όπου οι παραμορφώσεις διατηρήθηκαν σταθερές σε ολόκληρο το φάσμα. Ο μετατροπέας είναι ιδιαίτερα ήσυχος σε θέματα θορύβου έξω από το φάσμα (-108dBFS) και η απόκριση συχνότητας είναι, όπως θα περίμενε κανείς πρακτικώς επίπεδη και με εύρος ανάλογο του sample rate. Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών είναι παραδειγματική. H γραμμικότητα της στάθμης, τέλος, παραμένει σταθερή ακόμη και σε σήματα πολύ χαμηλής στάθμης(πρακτικώς και κάτω από τα -100dBFS).

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος (δύο κανάλια). Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 10kHz/0dBu.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμες: -1dBFS (πράσινο) και -20dBFS (κόκκινο). Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα: 997Hz, 44.1kHz (δύο κανάλια).

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Όσον αφορά στις επιδόσεις θορύβου και παραμόρφωσης, ο μετατροπέας της North Star κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα: Με σήμα αναφοράς 10kHz, τα προϊόντα διαμόρφωσης είναι πρακτικώς αόρατα (κάτω από τα -140dBu) και η παραμόρφωση για σήματα -1 και -20dBFS κινήθηκε στο 0.01% και 0.02% αντιστοίχως. Ενδιαφέρον έχει η μέτρηση της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη. Εδώ έχουμε επίσης καλές επιδόσεις (με το σήμα των -60dBFS να βρίσκεται στα επίπεδα του 1% thd+N) αλλά οι επιδόσεις αυτές χειροτερεύουν αισθητά για σήματα 24bit/192kHz (πιθανότατα λόγω των πιο ομαλών φίλτρων και της διαρροής υψίσυχνου θορύβου στο ακουστικό φάσμα -αλλά αυτό είναι μια θεωρία). Η μέτρηση του θορύβου (χωρίς σήμα στην είσοδο) φέρνει στην επιφάνεια μια διαφορά μεταξύ των καναλιών, με αυτό που βρίσκεται πλησιέστερα τους μετασχηματιστές να είναι κάπως πιο θορυβώδες (στην περιοχή των 100Hz) αν και η συνολική στάθμη του θορύβου παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (κάτω από τα -110dBFS). Η απόδοση του DAC σε σήματα πολύ χαμηλής στάθμης είναι η αναμενόμενη (με αρκετή παραμόρφωση της κυματομορφής στα -80dBFS) αλλά βελτιώνεται αισθητά για σήματα υψηλότερης ανάλυσης (24bit/192kHz) κάτι που, άλλωστε, είναι επίσης αναμενόμενο.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα: 997Hz, 192kHz (δύο κανάλια). Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι (δύο κανάλια).

Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 16bit/44.1kHz (κόκκινο) και 24bit/192kHz (πράσινο). Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering (από δίσκο)
Ως σύστημα, το Transport 192 III/Extremo έδειξε σε γενικές γραμμές τις αρετές που είδαμε και στις επιμέρους μετρήσεις του μετατροπέα. Καλές επιδόσεις σε σήματα χαμηλής στάθμης (με την αναμενόμενη παραμόρφωση της κυματομορφής καθώς κινούμαστε στα όρια της ανάλυσης) και πολύ καλές επιδόσεις σε θέματα θορύβου και αρμονικής παραμόρφωσης όπως φαίνεται από το σχετικό φάσμα (1kHz/-20dBFS), όπου υπάρχει μια έντονη συνιστώσα στα 100Hz (η μέτρηση αφορά και εδώ το αριστερό κανάλι).

Αναπαραγωγή τετραγωνικού σήματος 1kHz, -80dBFS, με dithering Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz -20dBFS

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2010
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr