Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/09/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

Perpetuum Ebner PE 4040/Thorens TP 92/Ortofon 2M Bronze

Perpetuum Ebner PE 4040/Thorens TP 92/Ortofon 2M Bronze

Η ποιότητα περιστροφής του πλατό κινείται σε καλά επίπεδα για την κατηγορία τιμής. Η στατική μέτρηση Wow & Flutter κυμάνθηκε μεταξύ του 0.081% (ζυγισμένο κατά IEC) και 0.041% (ζυγισμένο κατά NAB) με την ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας να μην περιλαμβάνει άξια λόγου ευρήματα, πέρα από κορυφώσεις στα 5, 8 και 10Hz περίπου ο οποίες, πάντως, βρίσκονται σε πολύ χαμηλές στάθμες.
H ανάλυση του W&F στο πεδίο του χρόνου (για διάστημα μέτρησης 2.5 δευτερολέπτων) περιλαμβάνει διακυμάνσεις μικρού σχετικώς εύρους, που δεν ξεπερνούν, στιγμιαία, τα 3.9Hz αντιστοιχώντας σε μια τιμή περί το ±0.10%, η οποία βρίσκεται αρκετά κοντά στην στατική μέτρηση. H ακρίβεια περιστροφής υπολογίστηκε στο 0.95%.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση wow & flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση wow & flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Τα διαγράμματα που αφορούν στην ανάλυση του rumble δημιούργησαν, επίσης, μια πολύ θετική εικόνα για το μηχανικό μέρος του PE 4040. Στην περιοχή κάτω από τα 10Hz υπάρχει μια σειρά από συντονισμούς, χωρίς όμως αυτοί να γίνονται οξείς, ενώ πάνω από την συχνότητα αυτή, ο θόρυβος μειώνεται αρκετά γρήγορα. Εξαίρεση, αποτελεί μια αιχμή γύρω στα 22Hz η οποία πιθανόν αποτελεί την συνεισφορά του κινητήρα στον όλο θόρυβο, o οποίος σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε χαμηλές στάθμες (από τα -50dBr και κάτω, με στάθμη αναφοράς σήμα 315Hz/-6dB).
Το διάγραμμα ενδοδιαμόρφωσης του σήματος από μηχανικούς θορύβους περιλαμβάνει κάποια ευρήματα, πολύ κοντά στη θεμελιώδη συχνότητα της μέτρησης τα οποία βρίσκονται σε αρκετά χαμηλές στάθμες. Γενικά, η ανάλυση του rumble “δείχνει” ένα σύστημα του οποίου η απόδοση δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το μηχανικό μέρος.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η απόκριση συχνότητας είναι ομαλή με πολύ μικρές διακυμάνσεις στην περιοχή από τα 60Hz μέχρι τα 10kHz (γύρω και κάτω από το 1dB). To σύστημα φαίνεται να δίνει μια μικρή έμφαση πολύ χαμηλά, φθάνοντας τα +5dBr στα 10Hz και να έχει μια ήπια, προοδευτική αποκοπή στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων. Οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών ήταν στην περιοχή του 1dB.
Το τράκινγκ του συστήματος βραχίονας/κεφαλή κινήθηκε στα αναμενόμενα, για την κατηγορία τιμής, επίπεδα. Το σχετικό διάγραμμα, περιλαμβάνει δύο συνιστώσες ενδοδιαμόρφωσης γύρω από την θεμελιώδη του 1kHz (λίγο πάνω από τα -70dBr) καθώς και μια σειρά αρμονικών, με ισχυρότερη τη δεύτερη (στα -50dBr, περίπου) των οποίων η στάθμη μειώνεται γρήγορα (η τρίτη αρμονική βρίσκεται στην περιοχή των -80dBr και η 6η αρμονική περίπου στα -90dBr).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

H απομόνωση που προσφέρει η ανάρτηση από τους εξωγενείς (αερομεταφερόμενους και μέσω μηχανικής σύζευξης) θορύβους είναι πολύ καλή στην περιοχή των πολύ χαμηλών και των χαμηλών συχνοτήτων, μέχρι τα 100Hz, όπου τα δύο φάσματα θορύβου (με και χωρίς εξωγενή διέγερση) έχουν μικρές μόνο διαφορές. Η δομή του PE 4040 φαίνεται να έχει δύο περιοχές συντονισμού, λίγο κάτω από τα 150Hz και στην περιοχή των 300Hz κάτι που γίνεται εμφανές από την αισθητή διαφοροποίηση των δύο φασμάτων.
Τέλος, η κρουστική απόκρουση του συστήματος Ortofon/Thorens δείχνει ότι η κεφαλή και βραχίονας είναι καλά ταιριασμένα. Το αντίστοιχο διάγραμμα απεικονίζει ένα σύστημα με καλή ταχύτητα, γρήγορη απόσβεση και σχεδόν “αόρατη” συχνότητα συντονισμού. Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι κατασκευαστές, η τελευταία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή των 8Hz περίπου.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dB SPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 20mS/div.