Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/05/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΗΧΕΙΟ

Philips Fidelio DS3800W

Thumbnail

Οι μετρήσεις του DS3800W ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Πραγματοποιήθηκαν μέσω της βοηθητικής εισόδου και ανέδειξαν μια πολύ καλή προσπάθεια και το ανάλογο αποτέλεσμα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η ανηχοϊκή μέτρηση κατέληξε σε μια απόκριση που κυμαίνεται μεταξύ +/-5dBSPL, επίδοση που θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ καλή με δεδομένη την φύση και (κυρίως) την τιμή της συσκευής. Άξια λόγου ευρήματα στο σχετικό διάγραμμα είναι μια ενίσχυση της περιοχής 4-8kHz, με την απόκριση από το σημείο αυτό να εμφανίζει μια πτώση που καταλήγει στα -3dB κοντά τα 9kHz για να ακολουθήσει ένας ακόμη τονισμός (πιθανόν λόγω κάποιου συντονισμού ο οποίος δεν φαίνεται καθαρά στο διάγραμμα λόγω της εξομάλυνσης κατά 0.33 oct που παγίως χρησιμοποιείται). Το ηχείο “κόβει” νωρίς συνολικά, με την πτώση στις υψηλές συχνότητες να γίνεται σαφής πάνω από τα 15kHz περίπου. Οι δύο καμπύλες απόκρισης είναι αρκετά διαφορετικές, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ιδιαιτερότητα του συστήματος (όλα τα ηχεία σε ένα περίβλημα) καθώς επίσης και το γεγονός ότι έχουμε και μονάδες που εκπέμπουν πλευρικά. Η ψευδοανηχοϊκή απόκριση (με splicing της near field μέτρησης της οπής ανάκλασης στα 220Hz) αποκαλύπτει ένα ηχείο “σφιχτό” χαμηλά που επιβεβαιώνει το κάτω όριο που δίνει η Philips (63Hz). Δώστε προσοχή στο ότι η κλίμακα του διαγράμματος αυτού είναι 2dB/div και ότι η μέτρηση σε dBSPL δεν εκφράζει “ευαισθησία” (αφού έχουμε να κάνουμε με ενεργό ηχείο) αλλά, απλώς, στάθμη.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα απόκρισης συχνότητας, σύγκριση της απόκρισης των δύο ηχείων του ζεύγους (κόκκινη, πράσινη καμπύλη). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 1m.

Διάγραμμα απόκρισης συχνότητας. Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης στον ακουστικό άξονα.

Η βηματική απόκριση του ηχείου (της οποίας η ερμηνεία είναι σχετικώς δυσχερής με δεδομένη την αρχιτεκτονική του εμφανίστηκε αρκετά ομαλή. Η δεύτερη άφιξη που γίνεται εμφανής λίγο μετά την αρχική, πιθανότατα οφείλεται στην πλευρική μονάδα. Το DS3800W είναι ένα ηχείο με αρκετούς συντονισμούς οι οποίοι καθυστερούν να αποσβεσθούν. Ο ισχυρότερος από αυτούς, ως προς την στάθμη, βρίσκεται στην περιοχή των 1500Hz ενώ ως προς την διάρκεια τους, χαρακτηριστικοί είναι οι συντονισμοί στα 3kHz, στα 5kHz και στα 9kHz περίπου.

Thumbnail Thumbnail

Βηματική απόκριση

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, τέλος, οι πολικές αποκρίσεις του συστήματος. Η μέτρηση στο οριζόντιο επίπεδο έγινε όχι με όριο τις 180 μοίρες, όπως συνήθως, αλλά τις 360 μοίρες και κατέδειξε, πράγματι, ένα ηχείο που εκπέμπει με κάποια ομοιογένεια σε γωνίες +/-90 μοίρες, ικανό, επομένως, να δημιουργήσει ένα έντονο ηχητικό πεδίο ανακλάσεων. Μέχρι τα 8kHz η απόκριση παραμένει μέσα σε μια περιοχή 6dB για γωνίες ακρόασης μέχρι +/-60 μοίρες κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και ο ακροατής που κάθεται αρκετά εκτός του συμβατικού άξονα θα εκτίθεται στο μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων του ηχείου.
Η μέτρηση στο κατακόρυφο επίπεδο έγινε με όριο τις 90 μοίρες αφού κρίθηκε ρεαλιστικό το ότι το DS3800W θα ακούγεται από θέσεις στο ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο από αυτό που ορίζει ο συμβατικός άξονάς του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η απόκριση παραμένει μέσα στο όριο των 6dB για γωνίες που φθάνουν τις 60 μοίρες, επομένως και στην περίπτωση αυτή, το ηχείο ανταποκρίνεται θετικά στις ανάγκες ενός ακροατή ο οποίος βρίσκεται αρκετά εκτός άξονα.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη).

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)