Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/09/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2.1

Philips HTS9241 SoundHub

Thumbnail

Η απόκριση συχνότητας των ηχείων του HTS9241 είναι αρκετά καλή στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων όπου, προφανώς, παίζει τον ρόλο του το τουίτερ των δορυφόρων. Πάνω από τα 3kHz οι αποκλίσεις βρίσκονται μέσα σε μια περιοχή 5dB και η αποκοπή στις πολύ υψηλές συχνότητες είναι ομαλή με τα ηχεία να ανεβαίνουν λίγο πάνω από τα 20kHz. Η καμπύλη της απόκρισης περιλαμβάνει μια βύθιση μεταξύ 1kHz και 3kHz. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο ηχείων είναι εξαιρετική. Η ψευδοανηχοϊκή απόκριση (με near field μέτρηση του υπογούφερ) δείχνει ένα σύστημα που κατεβαίνει αρκετά χαμηλά και, συνολικά, έχει διακυμάνσεις που ξεπερνούν ελάχιστα τα +/- 7.5dB επίδοση που μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, με δεδομένη τη μεικτή χρήση για την οποία προορίζεται.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας των δύο δορυφόρων (κόκκινη, πράσινη καμπύλη). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m.

Απόκριση συχνότητας του συστήματος δορυφόρων και υπογούφερ. Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης στον ακουστικό άξονα.

Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων περιλαμβάνει μια σειρά από συντονισμούς, από τους οποίους ο ισχυρότερος φαίνεται να βρίσκεται κοντά στα 1500Hz ενώ οι δορυφόροι φαίνονται αρκετά “ζωηροί” και γύρω από τα 5kHz με την απόσβεση εκεί να είναι πολύ ταχύτερη. Εμφανείς χρονικές καθυστερήσεις είναι επίσης ορατές και γύρω (και πάνω) από τα 10kHz αλλά η στάθμες τους είναι χαμηλές.
Η πολική απόκριση των δορυφόρων είναι ιδιαίτερα ομαλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι για εύρος 8kHz η απόκριση παραμένει στην περιοχή των -6dB για γωνίες μεγαλύτερες των +/-50 μοιρών, ενώ για εύρος 16kHz η γωνία ακρόασης μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από +/-30 μοίρες. Ιδιαίτερα θετικό είναι και το γεγονός ότι η απόκριση εκτός άξονα είναι πολύ ομαλή για όλες τις συχνότητες, συμπεριφορά που προϊδεάζει για την δημιουργία ενός ομαλού πεδίου ανακλάσεων και καλύτερης αίσθησης envelopment (μην ξεχνάμε ότι το σύστημα συχνά να κληθεί να αναπαράγει ήχο surround, έστω και virtual, μέσω του αλγόριθμου της Philips).

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη).