Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/10/2014

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΗΧΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

Rois Acoustics Emphasis 314

Thumbnail

Η ανηχοϊκή μέτρηση του Emphasis 314 (πάνω από τα 500Hz περίπου, επί του ακουστικού άξονα) χαρακτηρίζεται από δύο περιοχές όπου εμφανίζεται μια σχετική αύξηση της ευαισθησίας. Αυτές εντοπίζονται στην περιοχή μεταξύ 1.6kHz και 2.6kHz, η πρώτη, και μεταξύ 4.8kHz και 14.8kHz περίπου, η δεύτερη. Με βάση την μέση υπολογισμένη ευαισθησία, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι η αύξηση που παρατηρείται ξεπερνά λίγο τα 3dB και στις δύο περιπτώσεις (+3.3dB και +4.3dB αντιστοίχως), με αποτέλεσμα, στην περιοχή των μεσαίων και των υψηλών συχνοτήτων, το Emphasis 314 να παραμένει κοντά στο τυπικό διάστημα των ±3dB χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, επίδοση που ασφαλώς δεν την συναντάς συχνά σε ηχεία αυτής της κατηγορίας. Πάνω από τα 15kHz κάνει την εμφάνισή του ένας έντονος συντονισμός (κατά πάσα πιθανότητα του θόλου του τουίτερ) του οποίου του κέντρο βρίσκεται κοντά στα 20kHz. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται και η επίδραση του προστατευτικού πλέγματος η οποία δεν είναι αμελητέα στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος και προκαλεί μια σημαντική (αν και μικρού εύρους) πτώση της ευαισθησίας γύρω από τα 3.5kHz.
Η συνολική απόκριση του ηχείου, όπως προκύπτει με splicing near filed και ανηχοϊκής μέτρησης (και εφαρμογή εξομάλυνσης 0.33 oct.) αποκαλύπτει έναν γενικώς ισορροπημένο χαρακτήρα. Η μέση ευαισθησία υπολογίστηκε στα 87.3dBSPL/2.83Vrms/1m (χαμηλότερη από τα 90dB που δίνει ο κατασκευαστής, αλλά θα πρέπει να θυμάται κανείς ότι η μέθοδος υπολογισμού της μέσης ευαισθησίας οδηγεί συστηματικά σε χαμηλότερες τιμές) και με βάση αυτήν, οι αποκλίσεις του ηχείου παραμένουν μέσα στο διάστημα [+3.8dB, -2.3dB]. Η περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων (70Hz-220Hz) χαρακτηρίζεται από μια ήπια ενίσχυση κατά 3dB περίπου, με την πρόσθετη παρατήρηση ότι η μέτρηση έγινε στο εγγύς πεδίο κάθε μεγαφώνου και με το ηχείο σε κάποιο ύψος από το δάπεδο (επομένως μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η ιδέα της ημιχωρικής ακτινοβολίας δεν εμφανίζεται στη συγκεκριμένη καμπύλη). Με βάση την μέση ευαισθησία, τα σημεία αποκοπής του ηχείου είναι τα 53Hz (-6dB) στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και τα 25.5kHz (-6dB) στην περιοχή των υψηλών. Οι αντίστοιχες τιμές για εξασθένηση -3dB είναι 60Hz και 24kHz.
Η σύγκριση των καμπυλών που έχουν προκύψει από την μέτρηση της απόκρισης επί του άξονα και την μέτρηση της μέσης απόκρισης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ηχείο ακτινοβολεί ομαλά στο χώρο και δεν εμφανίζει απότομες μεταβολές σε σχέση με την γωνία ακρόασης, όταν αυτή παραμένει μέσα στα όρια των ±15°

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m (συχνότητες πάνω από τα 500Hz) με και χωρίς το προστατευτικό πλέγμα (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m) με εξομάλυνση 0.33oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (κόκκινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (πράσινη καμπύλη).

Η συμπεριφορά του Emphasis 314 ως φορτίο μπορεί να θεωρηθεί ως καλή. Το μέτρο της εμπέδησης δεν πέφτει σε καμία περίπτωση κάτω από τα 4Ω (4.1 στα 10Hz) και στη συχνότητα συντονισμού του bass reflex (50Hz) βρίσκεται στα 4.8Ω, επίδοση που μας επιτρέπει να το θεωρήσουμε ως, τυπικώς, 6ωμο, όπως το αναφέρει και η Rois. Η συνολική διακύμανση του μέτρου είναι περίπου 15Ω, τιμή χαμηλή που αφήνει περιθώρια οδήγησης του ηχείου και από ενισχυτές με μέτριο ή χαμηλό συντελεστή απόσβεσης χωρίς να εισάγονται σημαντικά προβλήματα απόκρισης. Η φάση της εμπέδησης κινείται σε τυπικά επίπεδα ως προς το εύρος και έχει κυρίως επαγωγικό χαρακτήρα στην περιοχή των χαμηλών και των μεσαίων/κατώτερων υψηλών συχνοτήτων, συμπεριφορά που δεν θα καταπονήσει τον ενισχυτή.
Η βηματική απόκριση του ηχείου (μέτρηση σε απόσταση 2 μέτρων) είναι τυπικά καλή, με έναν συντονισμό στην περιοχή των 17kHz να κάνει την εμφάνισή του στην περιοχή μετάβασης από του τουίτερ στο μιντ. H απόσβεση γίνεται αρκετά ομαλά.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Βηματική απόκριση.

Στο διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων του Emphasis 314 διακρίνεται μια σειρά συντονισμών, από τους οποίους αυτός στην περιοχή των 4kHz φαίνεται να είναι ο πιο αργός στην απόσβεση (>2.3mS για πτώση κάτω από τα -25dBr). Πάνω από την συχνότητα αυτή, το ηχείο εμφανίστηκε αρκετά γρήγορο, με τους συντονισμούς στα 6.5kHz, 12.2kHz και 17.2kHz να έχουν χρόνους απόσβεσης 1.8, 1.6 και 1.4mS αντιστοίχως.
Η πολική απόκριση του ηχείου είναι ιδιαίτερα ομαλή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι σχετικές καμπύλες παραμένουν μέσα στο όριο των ±3dB για γωνίες μεγαλύτερες των ±30° γεγονός που σημαίνει ότι, πρώτον, δεν είναι απαραίτητη η στροφή των ηχείων προς τον ακροατή (toe-in) και, δεύτερον, ότι το πεδίο αντήχησης που δημιουργεί σε έναν χώρο με στοιχειωδώς καλή ακουστική είναι ομαλό και θα συνεισφέρει θετικά στη συνολική αίσθηση.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη).

Σε ότι αφορά τους χρωματισμούς της καμπίνας, τέλος, η Rois Acoustics φαίνεται να έχει κάνει καλές επιλογές στο δέσιμο και τις ενισχύσεις. Το μεγάλο πάχος της μπάφλας “φαίνεται” από την χαμηλή γενικώς στάθμη και την απουσία έντονων συντονισμών στο αντίστοιχο διάγραμμα, ενώ οι πλευρικές επιφάνειες του ηχείου εμφανίστηκαν λίγο πιο ζωηρές (με σαφέστερα καθορισμένους συντονισμούς, από τους οποίους οι ισχυρότεροι βρίσκονται στα 560Hz και τα 820Hz), αλλά με στάθμες που παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα -50dBm/S²

Thumbnail Thumbnail

Στάθμη επιταχύνσεων της μπάφλας. Μέτρηση στο μέσον της απόστασης μεταξύ μιντ/γούφερ και γούφερ.

Στάθμη επιταχύνσεων πλευρικής επιφάνειας. Μέτρηση στο στο κέντρο της πλευρικής επιφάνειας.