Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 25/05/2004


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV SONY TA-DA9000ES S-MASTER PRO...

AV BLOG 

SITE MAP


REVIEW
Sony TA-DA9000ES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ...

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

 

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Η αλήθεια είναι ότι ο όρος "ψηφιακός ενισχυτής" έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά και υπάρχει μία τάση να τον βλέπουμε με μισό μάτι.  Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι "ψηφιακοί" ενισχυτές δεν είναι παρά ενισχυτές με στάδια εξόδου PWM οι οποίοι απλώς διαθέτουν στην είσοδό τους ένα κύκλωμα δειγματοληψίας και μετατροπής του σήματος σε διαμορφωμένους κατά το εύρος παλμούς.  Από την άλλη πλευρά, ο DA9000ES είναι ένας πραγματικός ψηφιακός ενισχυτής, υπό την έννοια ότι το σύνολο των διαδικασιών στο εσωτερικό του (συμπεριλαμβανόμενων των εφέ, της ρύθμισης της στάθμης, και του ισοσταθμιστή) γίνεται με το σήμα σε ψηφιακό πεδίο.  Τα αναλογικά σήματα μετατρέπονται σε ψηφιακά DSD και τα ψηφιακά PCM, προφανώς, το ίδιο.  Στην περίπτωση αυτή, φυσικά δεν τίθεται θέμα αναλογικής γραμμής προς την έξοδο σε οποιαδήποτε μορφή αλλά αυτό θα ήταν ανόητο:  Ο ενισχυτής -θυμίζω- επεξεργάζεται σήματα DSD και όχι αναλογικά μέχρι ΚΑΙ το στάδιο εξόδου.  Η ψηφιακή αρχιτεκτονική προσέφερε την ευκαιρία στους σχεδιαστές του DA9000ES να λύσουν μία σειρά από προβλήματα όπως για παράδειγμα το jitter (υπάρχει buffer και τοπικό reclocking καθώς και δύο τεχνικές που ονομάζονται Clean Data Cycle και S-TACT) και να "φέρουν" το σήμα στα μέτρα του σταδίου εξόδου.  Η Sony αναφέρει ότι τα αρθρώματα S-Master PRO κωδικοποιούν το σήματα όχι κατά PWM αλλά σε μία άλλη μορφή που την ονομάζει C-PLM (Complementary Pulse Length Modulation) η οποία οδηγεί σε μικρότερες παραμορφώσεις δεύτερης τάξης.  Η βιβλιογραφία, πάντως, δεν αναφέρει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο τεχνικές.  Το σήμα πριν τροφοδοτήσει του ημιαγωγούς της εξόδου περνάει από τον ρυθμιστή της στάθμης ο οποίος επιδρά απ' ευθείας στην τάση τροφοδοσίας των τελευταίων αλλάζοντας το πλάτος της παλμοσειράς και όχι το περιεχόμενό του.  Αυτό είναι μία από τις ιδιαιτερότητες των PWM ενισχυτικών σταδίων:  Δεν απαιτείται εφαρμογή ψηφιακής επεξεργασίας (πολλαπλασιασμός δηλαδή του ψηφιακού σήματος επί κάποιον συντελεστή μικρότερο του 1, που οδηγεί σε μείωση της ακρίβειας).  Το σήμα, τέλος,  μετατρέπεται σε αναλογικό μέσω ενός βαθυπερατού φίλτρου στην έξοδο. Τα φίλτρα αυτά στην περίπτωση του DA9000ES είναι κατασκευασμένα από κορυφαία υλικά.
Aυτά τα 6 αρθρώματα είναι όλος και όλος ο "τελικός" ενισχυτής του TA-DA9000ES.  Κάτω από τις ψύκτρες κρύβοναι οι ημιαγωγοί ισχύος οι οποίοι είναι απευθείας συναρμολογημένοι στο τυπωμένο κύκλωμα χωρίς να μεσολαβεί περίβλημα και ακροδέκτες.  Προσέξτε την απόσβεση στις ψύκτρες για να αποφεύγονται οι συντονισμοί. Τα chip που υλοποιούν τις λειττουργίες του S-Master PRO βρίσκονται τοποθετημένα ανάμεσα στα τελικά στάδια.

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Mε το σήμα σε ψηφιακή μορφή, ο πειρασμός για την παροχή ψηφιακής επεξεργασίας μεγάλου εύρους ήταν, βεβαίως, μεγάλος και οι Ιάπωνες δεν αντιστάθηκαν καθόλου.  Ο ενισχυτής μπορεί να προσφέρει προσομοίωση χώρων (αλλά με μέτρο: Μόνο το Amsterdam Concertgebow και το Musikverein της Bιέννης περιλαμαβάνονται στα συγκεκριμένα μοντέλα, ενώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα Modes για κινηματογραφικό ήχο με την τεχνολογία DCS της Sony και πέντε Modes για μουσική) και διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενο ισοσταθμιστή (με δυνατότητα επιλογής κεντρικών συχνοτήτων και κέρδους/αποκοπής ξεχωριστά για κάθε κανάλι).  Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο χρήστης μέσα από το μενού Customize μπορεί να ρυθμίσει το σύνολο σχεδόν των παραμέτρων λειτουργίας του ενισχυτή από τον τρόπο λειτουργίας του buffer της εισόδου iLink μέχρι το video upconversion.  Ενδεικτικό της σημασίας στην λεπτομέρεια που έχει δοθεί, είναι και το ότι μπορεί να επιλεγεί και εξομοίωση της συμπεριφοράς των συμβατικών αναλογικών ενισχυτών στις χαμηλές συχνότητες εκεί δηλαδή όπου η σύνθετη αντίσταση του ηχείου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση και είναι πιθανόν να έχει ληφθεί υπ' όψιν από τον σχεδιαστή του ηχείου.  Για όποιον βρίσκει όλα τα παραπάνω υπερβολικά (παρά το γεγονός ότι το user interface είναι παραδειγματικό στην απλότητα του και το εγχειρίδιο χρήσης εξαιρετικά καλογραμμένο) υπάρχει και το κουμπί "direct" που παρακάμπτει τις περισσότερες από αυτές τις επεξεργασίες.  Εννοείται, ότι ο ενισχυτής προσφέρει όλες τις συνήθεις ευκολίες όπως η δυνατότητα ονομασίας των εισόδων, ο καθορισμός προτεραιότητας εισόδου και η δυνατότητα αυτόματης επιλογής αποκωδικοποίησης.  Τέλος, ο DA9000ES διαθέτει δύο ομάδες εξόδων για τα κυρίως και τα ηχεία surround γεγονός που επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών ηχείων ανάλογα με την εφαρμογή (high resolution/home cinema) ή ακόμη και την υποστήριξη ενός συστήματoς "9.1" με περισσότερα ηχεία πίσω, τροφοδοτούμενα παράλληλα (δεν πρόκειται για άλλο φορμά, απλώς μία τέτοια τοποθέτηση εξασφαλίζει καλύτερο envelopment ειδικά σε μεγαλύτερους χώρους.)
Η συναρμολόγηση του ενισχυτή έχει γίνει με την δοκιμασμένη μέθοδο των αρθρωμάτων που βυσματώνονται σε μία μητρική πλακέτα. Σε αντίθεση με τον "μικρό" 5000ΕS ο TA-DA9000ES χρησιμοποιεί ένα συμβατικό τροφοδοτικό και μάλιστα αρκετά βαρύ. αν κρίνει κανείς από τον δακτυλιοειδή μετασχηματιστή.

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Ο ενισχυτής προσφέρει την δυνατότητα σύνδεσης ενός SACD player SCD-XA9000ES μέσω ενός διαύλου μεταφοράς της παλμοσειράς DSD.  Σε μία τέτοια περίπτωση τα ψηφιακά και αναλογικά κυκλώματα του player παρακάμπτονται, όπως παρακάμπτονται και όλα τα κυκλώματα μετατροπής του ενισχυτή.  Το σήμα, μετά από ένα buffer εφαρμόζεται απ'ευθείας στον μετατροπέα C-PLM.  Η διαδικασία αυτή επιτρέπει διατηρεί το σήμα στην αρχική-ψηφιακή του μορφή μέχρι το φίλτρο εξόδου του ενισχυτή και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δικαναλικά όσο και σε εξακαναλικά streams.  Θεωρητικά αλλά και πρακτικά πρόκειται για την πλέον απλή διαδικασία ενίσχυσης που είχαμε ποτέ στην διάθεσή μας.  Ωστόσο, η χρήση της ονομασίας iLINK και ακόμη χειρότερα IEEE 1394 δημιουργεί παρεξηγήσεις:  Ο ενισχυτής δεν είναι συμβατός με καμμία άλλη συσκευή με έξοδο iLink (υπολογιστές, camcorders κ.λπ) ούτε και με άλλες συσκευές DSD άλλων κατασκευαστών.  Η Sony εγγυάται την λειτουργία του διαύλου μόνο με το XA9000ES (και προφανώς κάθε άλλο -νέο-δικό της player έχει μία αντίστοιχη έξοδο).

Πλήρης από πλευράς δυνατοτήτων σύνδεσης ο TA-DA9000ES κάνει την έκπληξη προσφέροντας και είσοδο phono. Oι δύο ομάδες ηχείων surround επιτρέπουν την καλωδίωση ενός συστήματος 9.1, δηλαδή με δύο πρόσθετα ηχεία περιβάλλοντος ήχου, τακτική που εξασφαλίζει καλύτερο envelopment (αίσθηση surround).

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2004
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr