Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 25/10/2011

flag
english
abstract

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

SRM Arezzo/Moth Mk1 Incognito

Thumbnail

Οι μετρήσεις wow & flutter και απόκλισης έδειξαν ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα το οποίο δεν θα πρέπει να προβληματίσει με την βασική του ακρίβεια ή με τους μηχανικούς του θορύβους. Το wow & flutter κινήθηκε στην περιοχή του 0.08% (ζυγισμένο κατά IEC) ενώ η ακρίβεια περιστροφής μετρήθηκε στο 0.7% με το πλατό να είναι ελάχιστα ταχύτερο από την τυπική τιμή των 33.33 στροφών ανά λεπτό. Η φασματική ανάλυση του rumble αποκαλύπτει ένα ήσυχο σύστημα. Η συχνότητα συντονισμού του συστήματος βραχίονας-κεφαλή φαίνεται ελάχιστα, λίγο πάνω από τα 10Hz, ενώ πιο σαφής είναι ο μηχανικός θόρυβος από την περιστροφή του κινητήρα (25Hz) και το hum στα 50Ηz. Οι στάθμες όλων αυτών βρίσκονται αρκετά χαμηλά, κάτω από τα -40dBr επίδοση η οποία κρίνεται πολύ καλή με βάση την τιμή του πλατό. Το φάσμα ενδοδιαμόρφωσης σήματος 3.15kHz από το rumble δείχνει, καταρχήν την “βιασύνη” πλατό (ήδη γνωστή από την μέτρηση της απόκλισης στο 0.7%) καθώς η κορυφή της θεμελιώδους βρίσκεται δεξιά από τα 3150Hz (προσέξτε ότι ανάλυση στον οριζόντιο άξονα είναι μεγάλη και γραμμική!) και στην συνέχεια δύο αρκετά έντονους λοβούς ενδοδιαμόρφωσης οι οποίοι προέρχονται, κατά πάσα πιθανότητα από το hum. Οι μηχανικοί θόρυβοι από τον κινητήρα και η συχνότητα συντονισμού παίζουν, εδώ, πολύ μικρότερο ρόλο και δεν είναι με σαφήνεια ορατοί.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης για σήμα 3.15kHz/-20dB.

Η απόκριση συχνότητας είναι αρκετά επίπεδη χωρίς προβλήματα έκτασης τόσο προς τις χαμηλές όσο και προς τις υψηλές συχνότητες. Οι σχετικές καμπύλες χαρακτηρίζονται από μια ήπια ενίσχυση των συχνοτήτων κάτω από τα 100Hz, ομοιογενή συμπεριφορά στην μεσαία και ανώτερη περιοχή και μια ακόμη πιο ήπια ενίσχυση της περιοχής πάνω από τα 10kHz. Οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών βρίσκονται στα 2dB περίπου. Το tracking του συστήματος κρίνεται επίσης καλό. Το σχετικό φάσμα εμφανίζει μια σειρά από φθίνουσες αρμονικές με την δεύτερη να βρίσκεται κάτω από τα -40dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB

Το Arezzo αποδείχθηκε αρκετά αναίσθητο στην ακουστική ανάδραση, καθώς η έκθεση του σε θόρυβο υψηλής στάθμης “πέρασε” σε μικρό ποσοστό στην έξοδο, κυρίως στην περιοχή μεταξύ 30 και 80Hz. Τέλος, το ταίριασμα της Audio Technica με τον Moth Μk1 αποδείχθηκε εξαιρετικό από μηχανικής άποψης. Η κρουστική απόκριση χαρακτηρίζεται από μέτριας ταχύτητας απόσβεση η οποία όμως δεν εμφανίζει ορατά ίχνη ιδιοταλάντωσης και επιδεικνύει πολύ ομαλή συμπεριφορά σε συνάρτηση με τον χρόνο. Με βάση τα δημοσιευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά (και με μια μικρή διόρθωση στην ενεργό μάζα του βραχίονα, αφού το κιτ Incognito τη διαφοροποιεί ελαφρώς) η συχνότητα συντονισμού υπολογίστηκε στα 11.9Hz.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dB SPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 100mS/div.