Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/12/2014

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

SUPER TWEETER

Townshend Maximum

Thumbnail

Αυτό που έχει αρκετό ενδιαφέρον σε ότι αφορά την ψευδοανηχοϊκή απόκριση του Maximum είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η συνολική αντίστοιχη συμπεριφορά ενός ηχείου με και χωρίς αυτό. Εν προκειμένω, χρησιμοποιήθηκε το βασικό ηχείο αναφοράς (ATC SCM-50PSL) και τα αντίστοιχα διαγράμματα δείχνουν μια βελτίωση τόσο στην έκταση όσο και στις αποκλίσεις στην περιοχή πάνω από τα 7kHz, όπου το συνολικό ηχείο φαίνεται να βελτιώνεται.
Η επίδραση του Maximum στην εμπέδηση που “βλέπει” ο ενισχυτής είναι, πραγματικά αμελητέα. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει μια πολύ μικρή μείωση του μέτρου (πάνω από τα 10kHz) και αντίστοιχη μεταβολή στην φάση. Αμφότερες θα περάσουν απαρατήρητες από τον ενισχυτή, επομένως η τοποθέτηση του σούπερ τουίτερ στο σύστημα δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην οδήγηση.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας συνδυασμού ATC SCM-50PSL/Townshend Maximum. Ψευδοανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 1m (συχνότητες πάνω από τα 7kHz). Maximum Off (κόκκινη καμπύλη), 79dB (πράσινη καμπύλη), 83dB (πορτοκαλί), 85dB (ιώδης).

Μέτρο και φάση της εμπέδησης. Maximum Off (πράσινη και πορτοκαλί καμπύλη), 85dB (κόκκινη και ιώδης)

Η τοποθέτηση του Maximum στο ηχείο, μεταβάλλει, όπως είναι αναμενόμενο, την βηματική του απόκριση. Στο σχετικό διάγραμμα είναι εμφανής μια μικρή “δεύτερη” άφιξη μετά από αυτήν του κυρίως τουίτερ η οποία μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με πολύ προσεκτική και με μικρά βήματα αλλαγή της θέσης του σούπερ τουίτερ. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει, επίσης, ότι αξίζει τον κόπο να πειραματιστεί κανείς και με την πολικότητα σύνδεσης του Maximum.
Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων (με εύρος 7kHz-40kHz) δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα γρήγορο σύστημα, το οποίο διατηρεί τους γνωστούς συντονισμούς που έχει το τουίτερ του ATC (κοντά στα 10kHz και τα 15kHz) αλλά πάνω από τα 20kHz δεν έχει να επιδείξει κάποιο χρωματισμό για τον οποίο αξίζει να μιλήσει κανείς.

Thumbnail Thumbnail

Βηματική απόκριση (απόσταση 1m).

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Το πολικό διάγραμμα του ηχείου (με και χωρίς το Maximum) αποκαλύπτει ότι η τοποθέτηση του δεύτερου δεν προκαλεί σημαντικές μεταβολές στην ακτινοβολία επί του άξονα ή κάτω από λογικές γωνίες ακρόασης. Αν και ο ακροατής θα πρέπει να στρέψει τον συνδυασμό προς το μέρος του (κάτι που ούτως ή άλλως πρέπει να κάνει με τα SCM-50) ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα ακτινοβολεί εκτός άξονα αλλάζει ελάχιστα με κύριο χαρακτηριστικό την διεύρυνση του λοβού των 20kHz για γωνίες στην περιοχή των 60° και μάλιστα με τρόπο ασύμμετρο, εύρημα που μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι το ζεύγος τουίτερ - σούπερ τουίτερ, στην περίπτωση του SCM-50 είναι εκτός του άξονα συμμετρίας με βάση τον οποίο γίνεται η περιστροφή του ηχείου κατά τη μέτρηση.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο (Maximum Off). Συχνότητες: 7kHz (κόκκινη καμπύλη), 10kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (γκρι καμπύλη), 20kHz (ιώδης καμπύλη).

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο (Maximum On). Συχνότητες: 7kHz (κόκκινη καμπύλη), 10kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (γκρι καμπύλη), 20kHz (ιώδης καμπύλη).

Η επίδραση του Maximum στην πολική απόκριση φαίνεται, τέλος, καθαρά στην συγκριτική παράθεση των πολικών διαγραμμάτων για συχνότητας 10kHz και 20kHz. Στην πρώτη περίπτωση οι αλλαγές είναι σχετικώς μικρές και κυμαίνονται από 0.5dB έως 2dB περίπου για γωνίες πάνω από τις 30° ενώ στην δεύτερη περίπτωση το χαρακτηριστικό που τραβά αμέσως την προσοχή είναι η αύξηση της ακτινοβολίας για γωνίες πάνω από τις 60°.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητα: 10kHz Maximum Off (κόκκινη καμπύλη), Maximum On (πράσινη καμπύλη).

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητα: 20kHz Maximum Off (κόκκινη καμπύλη), Maximum On (πράσινη καμπύλη).