Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/03/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ

XTZ MH-800DSP

Thumbnail

ΧΤΖ ΜΗ-800DSP

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Σύστημα ηχείων/ενισχυτή desktop/multimedia εφαρμογές
Ηχεία: Δύο δρόμων, δύο μεγαφώνων, 1x πλήρους φάσματος 3 ιντσών, 1x γούφερ 5.25 ιντσών, καμπίνα κλειστού τύπου
Ενισχυτής: 2x40W, διακοπτικό στάδιο εξόδου
Είσοδοι: 1x USB (16bit/48kHz), 1x single ended
Έξοδοι: 1x ηχείων, 1x single ended, 1x ακουστικών
Λογισμικό: DAP (Dirac Audio Processor), τέσσερις θυρίδες φίλτρων, δέκα διαθέσιμα, δυνατότητα bypass
Διαστάσεις (ηχείων): 265x185x251 (mm, υxπxβ)
Τιμή - Πληροφορίες
ΧΤΖ ΜΗ-800DSP: 480,- ευρώ
Πληροφορίες: Location Sound, τηλ.: τηλ.: 210-364.6154, web: http://www.locationhiend.com/, http://www.xtz.se/