Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/04/2024

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Η Computer Audio Design παρουσίασε το Ethernet Control.

Η Computer Audio Design παρουσίασε το Ethernet Control.
2024/02/28, [δ.τ.]

Η CAD έχει κυριαρχήσει σε μια σειρά από αποτελεσματικές -κατά τα φαινόμενα- λύσεις για το πρόβλημα του θορύβου και το νέο Ethernet Control είναι σχεδιασμένο για να βελτιώσει την απόδοση των συστημάτων διαχείρισης μουσικών ροών στο θέμα αυτό.
Το Ethernet Control είναι σχεδιασμένο για να μειώσει τον ανεπιθύμητο θόρυβο υψηλής συχνότητας σε συνδέσεις δικτύου Ethernet σε ήχο και εικόνα και θα πρέπει να προσφέρει ακουστά αποτελέσματα τόσο με διαδικτυακές υπηρεσίες ροής (Spotify, Tidal, Qobuz, κλπ.) όσο και με τοπικά αποθηκευμένα μουσικά αρχεία, αναφέρει η εταιρεία.
Το Ethernet Control αντιμετωπίζει το θόρυβο στα διαφορικές γραμμές σήματος data του Ethernet και, επιπλέον, στη γείωση του σήματος καθώς και στο Ethernet interface, οποιασδήποτε δικτυωμένης συσκευής ήχου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τεχνικών μείωσης θορύβου που βασίζονται στην εμπειρία της εταιρίας από τα επιτυχή Ground Control και USB Control. Οι custom μετασχηματιστές της CAD παρέχουν γαλβανική απομόνωση και μεγαλύτερη μείωση θορύβου σε ένα ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων σε σύγκριση με τους τυπικούς μετασχηματιστές Ethernet, αναφέρει η εταιρία και συνδυάζονται με ένα ποιοτικό, επίχρυσο βύσμα RJ45, το οποίο ελαχιστοποιεί την αντίσταση μεταξύ του διακομιστή/υπολογιστή ή του DAC/streamer και της τεχνολογίας μείωσης θορύβου μέσα στο Ethernet Control.
Το Ethernet Control προορίζεται για χρήση σε συστήματα που περιλαμβάνουν διακομιστές, υπολογιστές, streamers και DAC και, επίσης, σε ενισχυτές και άλλες συσκευές με συνδέσεις RJ45 για λειτουργίες όπως η αναβάθμιση και ο έλεγχος μέσω web interface.