Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/07/2024

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Νέος, μικρός ολοκληρωμένος ενισχυτής/streamer από την Marantz.

Νέος, μικρός ολοκληρωμένος ενισχυτής/streamer από την Marantz.
2024/05/28, [δ.τ.]

Ο Model M1 είναι ένας μικρός σε διαστάσεις ολοκληρωμένος ενισχυτής, ο οποίος εγκαινιάζει μια νέα γενιά μηχανημάτων από τον γνωστό κατασκευαστή, το κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η δυνατότητα ασύρματης διαχείρισης μουσικών ροών, είτε τοπικών, είτε μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Εννοείται ότι ο M1 μπορεί να διαχειριστεί και συμβατικά, αναλογικά και ψηφιακά σήματα μέσω ενσύρματων συνδέσεων, αλλά και να συνδεθεί στην τηλεόραση.
Παρά το μικρό του μέγεθος, ο Model M1 είναι αρκούντως ισχυρός, αποδίδοντας 100W και μπορεί να αποτελέσει το κέντρο ενός συστήματος 2.1, μέσω της εξόδου για ενεργό υπογούφερ, η οποία είναι ρυθμιζόμενη ως προς τις συχνότητες αποκοπής (high και low).
Το ψηφιακό μέρος του ενισχυτή υποστηρίζει PCM 24/192 και DSD, ενώ ο ψηφιακός επεξεργαστής μπορεί να τρέχει τον αλγόριθμο MMDF (Marantz Musical Digital Filter), ο οποίος έχει γίνει γνωστός από τα μεγάλα CD players της εταιρίας. Η συσκευή είναι συμβατή με το οικοσύστημα HEOS και, μέσω της πλατφόρμας αυτής, αναμένεται να είναι συμβατή με Tidal και να πιστοποιηθεί ως Roon-Ready.
Πέρα από το HEOS, ο M1 υποστηρίζει ασύρματες συνδέσεις μέσω Bluetooth, Spotify Connect και AirPlay2 και σε επίπεδο συνδεσιμότητας υποστηρίζονται αναλογικές πηγές (μέσω line-in), αποθηκευτικά μέσα, μέσω θύρας USB-A και εύκολη σύνδεση της τηλεόρασης μέσω HDMI/eARC, με αποκωδικοποίηση Dolby Digital+ και αλγόριθμο βελτιστοποίησης των διαλόγων.

info: Audio Group Greece, τηλ.: 210-672.1200, https://audiogroup.com.gr/, https://www.marantz.com/