Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/06/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

MEDIA SERVER/PLAYER, CD RIPPER

Antipodes DX

Antipodes DX

H εργαστηριακή αξιολόγηση του DX πραγματοποιήθηκε από την ομοαξονική έξοδο, χρησιμοποιώντας αρχεία 24-bit/96kHz. Με δεδομένο ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε τοπικά αποθηκευμένο υλικό, είτε υλικό αποθηκευμένο σε κάποιο πόρο του οικιακού δικτύου, θεωρήθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν δύο ομάδες μετρήσεων, η πρώτη με τοπικώς αποθηκευμένα αρχεία και η δεύτερη με αρχεία τα όποια βρίσκοντας σε έναν NAS (το οποίο λειτουργεί ως απλό file server και όχι ως συσκευή UPnP ή DLNA). Με βάση το σύνολο των μετρήσεων, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά στις επιδόσεις της συσκευής η οποία να μπορεί να αποδοθεί στον διαφορετικό χώρο αποθήκευσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, παρατίθενται όλα τα σχετικά διαγράμματα.
Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό interface αυτό φαίνεται να κινείται σε υψηλά επίπεδα χωρίς κανένα εμφανές πρόβλημα. Τα σχετικά διαγράμματα οφθαλμού δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι συνθήκες μεταφοράς σήματος υπερκαλύπτουν τα όρια που θέτει η προδιαγραφή S/PDIF και το jitter είναι πολύ χαμηλό, καθώς μετρήθηκε λίγο κάτω από τα 2nS (clock jitter 1.8nS και data depended jitter 1.9 nS), με τις αντίστοιχες επιδόσεις να είναι ελάχιστα χαμηλότερες (στα 2nS) όταν το playback γινόταν μέσω Ethernet/NAS, μια διαφορά που με ασφάλεια μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

Thumbnail Thumbnail

S/PDIF stream, διάγραμμα/άνοιγμα οφθαλμού, 24-bit/96kHz, playback τοπικώς αποθηκευμένου αρχείου.

S/PDIF stream, διάγραμμα/άνοιγμα οφθαλμού, 24-bit/96kHz, playback αρχείου μέσω NAS/Ethernet.

Το φάσμα της ψηφιακής εξόδου (με σήμα 1kHz/-20dBFS) καθώς επίσης και το φάσμα θορύβου (digital black playback, με στάθμη αναφοράς τα 0dBFS) αποδεικνύουν ότι, πράγματι, η Antipodes έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε ό, τι αφορά τον θόρυβο. Καθώς το σήμα επάνω στο οποίο έγινε η μέτρηση ήταν ψηφιακό και δεν μεσολαβούν κυκλώματα μετατροπής d/a ή αναλογικά στάδια, δεν περιμένει κανείς να δει ίχνη παραμόρφωσης ή άλλα τέτοια προβλήματα, ωστόσο η απουσία οποιασδήποτε ένδειξης θορύβου πάνω από τα όρια θορύβου του συστήματος μέτρησης, τουλάχιστον μέσα στο χρήσιμο φάσμα (48kHz για το sample rate των 96kHz), είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων της συσκευής. Με βάση τα ευρήματα, πράγματι ο DAC που ακολουθεί το DX λαμβάνει ένα πολύ καθαρό σήμα.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα εξόδου με σήμα 1kHz/-20dBFS. Sample rate 24-bit/96kHz, έξοδος S/PDIF. Αναπαραγωγή τοπικού αρχείου (μοβ καμπύλη) και μέσω NAS/Ethernet (μπλε).

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς 1kHz/0dBFS. Sample rate 24-bit/96kHz, αρχείο digital black, έξοδος S/PDIF. Αναπαραγωγή τοπικού αρχείου (μοβ καμπύλη) και μέσω NAS/Ethernet (μπλε).

Τέλος, το διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο κινείται και αυτό στα όρια των δυνατοτήτων μέτρησης. Αν υπάρχει κάποιο εύρημα, εδώ, είναι μια συνιστώσα ενδοδιαμόρφωσης σε πολύ χαμηλές συχνότητες (η οριζόντια ανάλυση του διαγράμματος είναι 50Hz/DIV) με πλάτος κοντά στα -150dBu, η οποία, πιθανότατα είναι το jitter της συσκευής. Σε τέτοια στάθμη, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως παράγοντας που επηρεάζει την ηχητική συμπεριφορά του DX.

Thumbnail

Φάσμα διαμόρφωσης σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz, στάθμη -5dBFS. Αναπαραγωγή τοπικού αρχείου (μοβ καμπύλη) και μέσω NAS/Ethernet (μπλε).