Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 12/07/2011

flag
english
abstract

MEDIA PLAYER/DAC

Bryston BDP-1/BDA-1

Thumbnail

H εργαστηριακή αξιολόγηση του BDP-1 έγινε πάντοτε σε συνδυασμό με τον BDA-1, έτσι ώστε τα σήματα εισόδου να είναι αποθηκευμένα σε μια μνήμη USB και τα σήματα εξόδου να είναι αναλογικά. Χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις 16bit/44k1 και 24bit/96k και όπου κρίθηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον παρατίθενται και οι δύο μετρήσεις.
Το σύστημα της Bryston έδειξε από την πρώτη στιγμή τα... δόντια του, αποδίδοντας σήματα πολύ χαμηλής στάθμης με εξαιρετική άνεση και σχεδόν ανύπαρκτο θόρυβο. Η επίδοσή του στο σημείο αυτό είναι η καλύτερη από όσες έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η απόκριση συχνότητας αποδείχθηκε, όπως αναμενόταν από το είδος της συσκευών, πρακτικώς επίπεδη χωρίς αποκλίσεις και με εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή ημιτόνου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 24bit/96kHz

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς 1kHz, -20dBFS

Ο θόρυβος από διαμόρφωση σήματος ήταν εξαιρετικά χαμηλός, όχι μόνο σε στάθμη (παρέμεινε συστηματικά κάτω από τα -140dBr) αλλά και όσον αφορά σε προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης κοντά στο σήμα της μέτρησης (9998Ηz/44.1kHz και 23995Hz/96kHz). Η συμπεριφορά αυτή η οποία διατηρείται, σχεδόν πανομοιότυπη τόσο στη χαμηλή όσο και στην υψηλότερη συχνότητα δειγμάτων, δείχνει -εμμέσως- και πολύ καλή συμπεριφορά σε θέματα jitter, κάτι που δεν πρέπει να εκπλήσσει με δεδομένο το buffering που πραγματοποιεί το BDP-1 αλλά και την πολύ καλή επίδοση σε θέματα αντοχής στο jitter που είχε επιδείξει ο BDA-1 όταν τον είχαμε δοκιμάσει.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 9.998kHz/-5dBr, 44.1kHz

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995kHz/-5dBr, 96kHz

Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz δείχνει ένα σύστημα με πολύ χαμηλές παραμορφώσεις (υπάρχει μια αδιόρατη τρίτη αρμονική, κάτω από τα -130dBr) και πολύ χαμηλό θόρυβο ο οποίος είναι ελάχιστα υψηλότερος στην περίπτωση των 96kHz. Απουσιάζει, σχεδόν εντελώς, ο θόρυβος από το τροφοδοτικό (50/100Hz). Οι επιδόσεις των συσκευών σε θέματα θορύβου φαίνονται και στο αντίστοιχο φάσμα (με μηδενικό σήμα στην είσοδο) όπου το μόνο που φαίνεται είναι μια αυξητική τάση στις υψηλές συχνότητες (πάνω από τα 50kHz) καθώς και μια πολύ μικρή αιχμή στα 100Hz.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz -20dBFS, 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 96kHz (κόκκινη καμπύλη)

Κείμενο_Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: 1kHz 0dBFS, 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 96kHz (κόκκινη καμπύλη)Λεζάντας

Το διάγραμμα της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα κινείται μεταξύ του 0.003% και 0.004% με τάσεις αύξησης της τιμής πάνω από τα 10kHz. Αν συγκρίνετε την επίδοση αυτή με την αντίστοιχη της δοκιμής του BDA-1 η αύξηση αυτή δεν υπάρχει, κάτι που οφείλεται στην χρήση φίλτρων πάνω από τα 20kHz (που είχε γίνει κατά τη διάρκεια της δοκιμής εκείνης). Η τρέχουσα μέτρηση είναι πιο ακριβής. Η μεταβολή της παραμόρφωσης και του θορύβου σε συνάρτηση με την στάθμη ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία, με την παραμόρφωση να αυξάνεται μειούμενης της στάθμης. Για σήματα 96κHz η επίδοση ήταν κατά τι καλύτερη.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα (στάθμη -20dBFS)

thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz/-20dBFS), 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 96kHz (κόκκινη καμπύλη)