Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 04/10/2005


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: HIGH DEFINITION AUDIO MASTER RECORDER...

AV BLOG 

SITE MAP


REVIEW

H I G H   D E F I N I T I O N   M A S T E R   R E C O R D E R

Tascam DV-RA1000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ...

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

 

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς τί κάνει και τί δεν κάνει το DV-RA1000: Για να ξεκινήσουμε από το πιο απλό: Επιτρέπει την εγγραφή CD-R/RW όπως κάθε επιτραπέζιο CD recorder, τόσο με άμεση ψηφιακή μεταφορά (μέσω των ψηφιακών εισόδων, δηλαδή) όσο και μέσω αναλογικών εισόδων. Το να χρησιμοποιήσεις βεβαίως μία τέτοια συσκευή μόνο για "σκέτες" αντιγραφές CD είναι σαν να κτυπάς κουνούπι με δεκαπεντάκιλη βαριά:  Η πραγματική αποστολή της είναι η εγγραφή σημάτων υψηλής ανάλυσης σε όλα τα διαθέσιμα φορμά.  Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εγγράψετε ψηφιακά σήματα των 24bit σε όλες τις συμβατικές συχνότητες δειγματοληψίας, από τα 44.1kHz μέχρι και τα 192kHz με όλα τα πολλάπλάσια να υποστηρίζονται (44.1, 88.2, 176.4 για τους "πιουρίστες", ή 48kHz, 96kHz, 192kHz για τους "επαγγελματίες"). Εκτός αυτών, μπορείτε να εγγράψετε πραγματικά σήματα DSD -το ξαναγράφω γιατί δεν είναι απλό- πραγματικά σήματα DSD, δηλαδή χωρίς να μεσολαβήσει μετατροπή τους σε PCM (μία συμβιβαστική τεχνική που χρησιμοποιήται ακόμη στα περισσότερα studio, όταν κάνουν διάφορες επεξεργασίες).  Η δυνατότητα εγγραφής όλων αυτών των φορμά, επεκτείνεται και στην συνολική τους διαχείριση σε ψηφιακό επίπεδο (με κάποιους συμβιβασμούς όσον αφορά την επεξεργασία, όμως, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέχρι τα 96kHz): Με άλλα λόγια το DV-RA1000 διαθέτει ψηφιακές εισόδους που "κλειδώνουν" σε όλες αυτές τις αναλύσεις (με τις 24/176.4 και 24/192 να χρησιμοποιούν τις εισόδους AES-3, με δύο γραμμές μεταφοράς AES-EBU) και τις ψηφιακές εξόδους να αποδίδουν, επίσης όλες αυτές τις αναλύσεις.
Το ολοκληρωμένο κύκλωμα που υποστηρίζει την διαχείριση του σήματος όσο αυτό βρίσκεται σε μορφή DSD... ... και ο μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (Burr-Brown 1804) o οποίος προσφέρει απ' ευθείας έξοδο DSD, χωρίς να μεσολαβεί μετατροπή από PCM.
Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που απαιτείται για τις εγγραφές υψηλής ανάλυσης, επιβάλλει και τον μοναδικό πραγματικό περιορισμό της συσκευής:  Τα σήματα εγγράφονται σε δίσκο DVD+RW, σε φορμά UDF (Universal Disc Format - μία κοινά αποδεκτή διαμόρφωση οπτικών δίσκων που είναι συμβατή με όλες τις διαδεδομένες υπολογιστικές πλατφόρμες), ως αρχεία wav για όλες τις αναλύσεις των 24bit και ως αρχεία dff (DSDIFF) για τα σήματα 1bit/2.8MHz του DSD.  Αυτός ο τρόπος εγγραφής, δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή του δίσκου σε καμμία άλλη συσκευή, πλην του ίδιου του DV-RA1000, και μέσω υπολογιστή, αφού το UDF διαβάζεται πρακτικά από όλα τα DVD drives.  To τι μπορεί να κάνει ο χρήστης τα αρχεία του δίσκου, όταν τα φορτώσει στον υπολογιστή, είναι βεβαίως συνάρτηση των δυνατοτήτων του ίδιου του υπολογιστή.  Με απλούστερα λόγια, οι εγγραφές υψηλής ανάλυσης δεν είναι συμβατές με κανένα άλλο επιτραπέζιο player, εκτός βεβαίως των εγγραφών σε CD-R/RW οι οποίες είναι καθ' όλα συμβατικές.
Στην έξοδο της συσκευής χρησιμοποιήται ο DAC DSD1792, επίσης της Burr-Brown.

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

To DV-RA1000 είναι μία επαγγελματική συσκευή και αυτό έχει πολλά θετικά: Ενα εξ' αυτών είναι και η δομή του:  Η Tascam έχει επιλέξει ως μετατροπέα a/d τον 1804 της Burr-Brown, ένα τσιπ με αρχιτεκτονική Delta-Sigma, ανάλυση 24bit και λόγο σήματος προς θόρυβο 112dB, το οποίο έχει την δυνατότητα είτε να ανέβει μέχρι τα 192kHz με αυτή την ανάλυση είτε να αποδώσει σήματα 1-bit στα 2.8MHz, δηλαδή DSD.  H μετατροπή των σημάτων σε αναλογικά γίνεται με τσιπ DSD1792, επίσης της Burr-Brown, με ανάλυση 24bit και δυνατότητα εισόδου τόσο PCM όσο και DSD.  Κατά τις εγγραφές ψηφιακών σημάτων 24bit, με συχνότητες μέχρι τα 96kHz, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εισαγωγή ενός επεξεργαστή, στου οποίου τις δυνατότητες περιλαμβάνεται παραμετρικός ισοσταθμιστής τριών περιοχών, compressor και expander, ενώ έχει την δυνατότητα ενεργοποίησης της γεννήτριας dithering για την περίπτωση που πραγματοποιήται αναλογική εγγραφή υψηλής ανάλυσης που πρέπει να γίνει downsampled σε 16bit/44.1kHz για εγγραφή σε CD. Επί του προκειμένου, δεν θα μας δυσαρεστούσε, αν η συσκευή προσέφερε μερικές δυνατότητες παραμετροποίησης (στην στατιστική κατανομή του θορύβου), για να μπορεί ο χρήστης να ψάξει το θέμα παραπάνω. (αυτό ακούγεται απλό αλλά στον χώρο του high end τίποτε δεν είναι απλό: Φανταστείτε πόσες ώρες μπορείτε να περάσετε μαλλώνοντας για το τί είναι καλύτερο: Να κάνετε upsampling ένα CD και εν συνεχεία να το αντιγράψετε με dithering, ή να το αντιγράψετε απλώς;).  Οπως ήδη αναφέρθηκε, το DV-RA1000 είναι πλήρως εξοπλισμένο σε θέματα εισόδων και εξόδων: Περιλαμβάνονται balanced και single ended αναλογικές είσοδοι/έξοδοι, ψηφιακές είσοδοι/εξοδοι AES/EBU (AES-3) και coaxial καθώς και είσοδος/έξοδος για σήματα DSD (SDIF-3 και DSD Raw). Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης θύρα USB 2.0 (μέσω της οποίας ένας υπολογιστής βλέπει το Tascam ως "Mass Storage",  η κλασική τριάδα συγχρονισμου (in, out, thru) μέσω της οποίας η συσκευή μπορεί να συγχρονιστεί με το master clock ενός συστήματος (slave) ή να αποτελέσει η ίδια το master clock (master) και το ενσύρματο, κατά την παράδοση των επαγγελματικών συσκευών, τηλεχειριστήριο.  Tέλος, αν ο χρήστης πραγματοποιεί μεγάλο όγκο δουλειάς, ο οποίος απαιτεί την τακτική εισαγωγή/editing χαρακτήρων, μπορεί να χρησιμοποιήσει εξωτερικό πληκτρολόγιο qwerty το οποίο συνδέεται στην κατάλληλη υποδοχή.

To DV-RA1000 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εισόδους και εξόδους; Balanced και single ended αναλογικές, S/PDIF και AES-3 για το ψηφιακό σήμα, SDIF-3/DSD RAW για σήματα DSD και εισόδους/εξόδους συγχρονισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως master όσο και ως slave.

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2005
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr