Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/11/2011

flag
english
abstract

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Tom Evans Audio Design The Groove + SRX

Thumbnail

Ο The Groove +SRX αποδείχθηκε αρκετά ευαίσθητος απαιτώντας μόλις 0.8mVrms στην είσοδο για να εμφανίζει στην έξοδό του 1Vrms και είναι, προφανώς, βελτιστοποιημένος για χαμηλοέξοδες κεφαλές καθώς η υπερφόρτωση (με κριτήριο το 1% αρμονικής παραμόρφωσης) επέρχεται με περίπου 3mVrms στην είσοδο (και για στάθμη εξόδου περίπου 3Vrms). Η στατική μέτρηση του λόγου σήματος προς θόρυβο ήταν -61dBr(A) (με στάθμη αναφοράς το 1Vrms). Ο διαχωρισμός καναλιών κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα με το παρακείμενο κανάλι να βρίσκεται 42dB κάτω από το ενεργό, για σήματα συχνότητας 10kHz και στάθμη αναφοράς το 1Vrms στην έξοδο.
Η καμπύλη αποέμφασης RIAA ακολουθεί με ιδιαίτερη ακρίβεια τις δυο ανώτερες χρονικές σταθερές της τυπικής προδιαγραφής στα 318μS και 75μS, με αποκλίσεις 0.04dB και 0.34dB αντιστοίχως ενώ χαμηλά, στα 3180μS, ο Evans έχει -προφανώς- αποφασίσει να αποστασιοποιηθεί από την προδιαγραφή, επιλέγοντας σημαντικά πιο επίπεδη ακρόαση από την προβλεπόμενη. Η επιλογή αυτή δεν είναι πρωτοφανής, καθώς την έχουμε δει και σε άλλες κορυφαίες σχεδιάσεις (όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Burmester 100). Η απόκριση συχνότητας (με κύκλωμα έμφασης στην είσοδο) κινήθηκε μέσα στα όρια του +1/-1dB για πολύ μεγάλο εύρος συχνοτήτων, που ξεπερνά τα 40kHz, με το σημαντικότερο εύρημα να εντοπίζεται στην σχετικώς μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο καναλιών στις πολύ χαμηλές συχνότητες, διαφορά η οποία είναι λίγο μικρότερη από τα 2dB και φαίνεται να υφίσταται και στη μέτρηση της αποέμφασης, επομένως δεν μπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές συνθήκες φόρτισης της εισόδου από το κύκλωμα έμφασης που χρησιμοποιήθηκε. Πέραν αυτής της διαφοράς, πάντως, στο υπόλοιπο φάσμα η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών υπήρξε πολύ καλή.

Thumbnail Thumbnail

Ακρίβεια αποέμφασης RIAA (0dBr: 1kHz, 1Vrms).

Απόκριση συχνότητας (0dBr: 1kHz, 1Vrms).

Το φάσμα του σήματος εξόδου για στάθμη αναφοράς 1Vrms, περιλαμβάνει μια ομαλά εξελισσόμενη ακολουθία αρμονικών, με ισχυρότερη την πρώτη η οποία είναι λίγο κάτω από τα -50dBr. Ο θόρυβος βρίσκεται σε συνήθη για το είδος της συσκευής επίπεδα με το hum στα -60dBr και τα υποπροϊόντα του να κυμαίνονται μεταξύ -70 και -90dBr. Ίσως το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση να βρίσκεται στην σύγκριση του διαγράμματος αυτού με το φάσμα του θορύβου. Εδώ το hum έχει πέσει πάνω από 20dB (κάτω από τα -80dBr) με ίδια στάθμη αναφοράς αλλά τις εισόδους βραχυκυκλωμένες. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν υποπροϊόντα ενδοδιαμόρφωσης (αφού, πρακτικώς δεν υπάρχει θόρυβος από την ανόρθωση ή άλλο σήμα) και στις υψηλές συχνότητες το σώμα του θορύβου βρίσκεται κάτω από τα -120dBr, επίδοση που είναι από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει. Η ερμηνεία της συμπεριφοράς αυτής θα μπορούσε να είναι ότι η είσοδος, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας (με interconnect και πηγή συνδεδεμένα) μαζεύει θόρυβο από το περιβάλλον, επομένως η τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να γίνει με σχετική προσοχή.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη εξόδου 1Vrms

Φάσμα θορύβου (στάθμη αναφοράς: 1Vrms/1kHz)

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει ένα κύκλωμα με σταθερή συμπεριφορά, χωρίς σημαντικές αλλαγές, το οποίο κινήθηκε γύρω από το 0.1%, προσεγγίζοντας το 0.2% για μια περιοχή μεταξύ του1kHz και των 8kHz. H μεταβολή της στάθμης επηρέασε την παραμόρφωση με τον αναμενόμενο τρόπο, καθώς οι τιμές της τελευταίας εμφάνισαν αυξητικές τάσεις μειούμενης της στάθμης εξόδου (καθώς το σήμα πλησιάζει τα επίπεδα του θορύβου). Με βάση το διάγραμμα η καλύτερη περιοχή λειτουργίας του The Groove +SRX είναι αυτή όπου η έξοδός του βρίσκεται μεταξύ 1Vrms και 2Vrms (περίπου). Λίγο κάτω από τα 3Vrms εμφανίζεται η υπερφόρτωση και η επακόλουθη μεγάλη αύξηση της παραμόρφωσης (λόγω του ψαλιδισμού).

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με τη συχνότητα.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη.