Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/06/2011

flag
english
abstract

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΗΣ

Weiss ATT202

Thumbnail

Ο ATT202 εμφανίστηκε καλός τόσο όσον αφορά την διαφωνία των καναλιών (-84.3dBr/1kHz με στάθμη αναφοράς εισόδου το 1Vrms) και εξαιρετικός σε ότι αφορά το τράκινγκ. Ειδικά στο τελευταίο κινήθηκε σε επίπεδο που είναι δύο τάξεις μεγέθους χαμηλότερο από αυτό που μετράμε συνήθως σε διάφορα ενισχυτικά στάδια. Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των καναλιών με μηδενική εξασθένηση δεν ξεπερνά το 0.002dB, τιμή η οποία μεταβάλλεται ομαλά προς το χειρότερο (τρόπος του λέγειν) καθώς είδαμε 0.005dBr στην θέση “και τέταρτο” του ρυθμιστικού, 0.009dBr στην θέση “ακριβώς” και 0.011dBr στην θέση “παρά τέταρτο”, επιδόσεις που, στην πράξη, ισοδυναμούν όχι απλώς με μηδενικές διαφορές μεταξύ των καναλιών αλλά και με μηδενική μεταβολή των διαφορών αυτών σε συνάρτηση με την θέση του ρυθμιστικού. Πρόκειται περί επιτεύγματος, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ρυθμιστικά ενισχυτικών όπως ο Audio Note Jinro και ο Audio Exklusiv P7 (που μετρήθηκαν πρόσφατα) καταλήγουν να χάνουν 0.5dBr στην θέση αυτή!
Πέραν αυτών, ενδιαφέρον είχε ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο ATT202 με διαφορετικές παραμέτρους εισόδου και εξόδου. Κατά την διάρκεια των ακροάσεων και των μετρήσεων χρησιμοποιήσαμε τυπικά καλώδια RG58 με μήκος 1.5m. Κατά τις μετρήσεις, ο αναλυτής είχε ρυθμιστεί για αντίσταση εξόδου 25Ω και αντίσταση εισόδου 100kΩ, εκτός από τις περιπτώσεις που κάναμε, επί τούτου, διαφορετικές επιλογές. Η απόκριση συχνότητας με τον εξασθενητή ρυθμισμένο όπως προβλέπει ο κατασκευαστής κατέληξε σε μια πληκτική ευθεία (προσέξτε ότι η κατακόρυφη κλίμακα στο διάγραμμα είναι 0.2dB/div)με τα δύο κανάλια να διαφέρουν ελάχιστα, σε σημείο που κάθε σχόλιο να περιττεύει... Διατηρώντας τα καλώδια σύνδεσης και τις αντιστάσεις εισόδου/εξόδου σταθερές, αλλά επιλέγοντας διαφορετικές θέσεις στους διακόπτες του εξασθενητή, πήραμε την δέσμη των αποκρίσεων που φαίνεται στο αντίστοιχο διάγραμμα. Οι διαφορές είναι, επίσης ελάχιστες με συνολική απόκλιση που δεν ξεπερνά το 0.2dB και αυτή σε συχνότητες πάνω από τα 10kHz.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms/1kHz

Απόκριση συχνότητας σε συνάρτηση με την ρύθμιση της αντίστασης εισόδου. 0dBr: 1Vrms/1kHz. Αντίσταση εισόδου: 1000Ω (πράσινη καμπύλη), 510Ω (κόκκινη καμπύλη), 210Ω (πορτοκαλί καμπύλη), 120Ω (ροζ καμπύλη).

Πώς συμπεριφέρεται ο ATT202 όταν αλλάζουμε την θέση του ρυθμιστικού, διατηρώντας όλες τις άλλες συνθήκες σταθερές; Είναι ένα σημαντικό ερώτημα επειδή ανάλογα με την θέση του εξασθενητή, η αντίσταση που προβάλλει αυτός στο κύκλωμα αλλάζει. Το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι οι καμπύλες που φαίνονται στο αντίστοιχο σχήμα. Εδώ οι διαφορές είναι λίγο μεγαλύτερες (με ελάχιστη ενίσχυση των υψηλών συχνοτήτων για την θέση “και τέταρτο” και παρομοίως ελάχιστη εξασθένηση στην θέση “παρά τέταρτο”) και φθάνουν το 0.05dB, παραμένουν ωστόσο εξαιρετικά μικρές και περιορίζονται, όπως θα περίμενε κανείς στις πολύ υψηλές συχνότητες. Διατηρώντας την εργοστασιακή ρύθμιση και αλλάζοντας την αντίσταση εξόδου της γεννήτριας στα 600Ω, πήραμε μια ελάχιστη πτώση στις υψηλές συχνότητες η οποία μπορεί με ευκολία να αντισταθμιστεί επιλέγοντας διαφορετική αντίσταση εισόδου μέσω των διακοπτών.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας σε συνάρτηση με την εξασθένηση. 0dBr: 1Vrms/1kHz, αντίσταση εισόδου 1000Ω. Εξασθένηση: 0dB (πράσινη καμπύλη), -5dB (κόκκινη καμπύλη), -21dB (πορτοκαλί καμπύλη).

Απόκριση συχνότητας σε συνάρτηση με την αντίσταση της πηγής. 0dBr: 1Vrms/1kHz. Αντίσταση εισόδου: 1000Ω. Αντίσταση πηγής: 25Ω (πράσινη καμπύλη), 600Ω (κόκκινη καμπύλη).

Ανάλογη συμπεριφορά είδαμε και κατά την μεταβολή της αντίστασης εισόδου του αναλυτή (της αντίστασης δηλαδή που “βλέπει” ο εξασθενητής στην έξοδό του). Επιλέγοντας 600Ω, (μια πολύ μεγάλη μείωση και, σίγουρα μια τιμή μάλλον ασυνήθιστη στο audio όταν μιλάμε για εισόδους) oi διαφορές στην απόκριση ήταν και πάλι αμελητέες και σίγουρα μπορούν να αντισταθμιστούν. Παρόμοια, τέλος, συμπεριφορά παρατηρήσαμε όταν εγκαταλείψαμε το RG58 και χρησιμοποιήσαμε ένα “άλλο” (καλής ποιότητας πάντως...) interconnect, πρώτα για την σύνδεση με την γεννήτρια και στη συνέχεια για την σύνδεση με τον αναλυτή, όπως φαίνεται και στα αντίστοιχα διαγράμματα.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας σε συνάρτηση με την αντίσταση φορτίου. 0dBr: 1Vrms/1kHz. Αντίσταση εισόδου: 1000Ω. Αντίσταση φορτίου: 100kΩ (πράσινη καμπύλη), 600Ω (κόκκινη καμπύλη).

Απόκριση συχνότητας σε συνάρτηση με το είδος του καλωδίου στην είσοδο. 0dBr: 1Vrms/1kHz. Αντίσταση εισόδου: 1000Ω. Καλώδιο RG58 (πράσινη καμπύλη), Τυπικό interconnect (κόκκινη καμπύλη).

Συνολικά, φάνηκε ότι στα καλά ελεγχόμενο περιβάλλον του εργαστηρίου οι παράμετροι εισόδου/εξόδου παίζουν ελάχιστο ρόλο στην συμπεριφορά του εξασθενητή στο πεδίο της συχνότητας. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του ότι από το setup απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό οι χωρητικότητες, με εξαίρεση αυτής των καλωδίων (περίπου 200pF).

Thumbnail

Απόκριση συχνότητας σε συνάρτηση με το είδος του καλωδίου στην έξοδο. 0dBr: 1Vrms/1kHz. Αντίσταση εισόδου: 1000Ω. Καλώδιο RG58 (πράσινη καμπύλη), Τυπικό interconnect (κόκκινη καμπύλη).