Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 01/10/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

Cambridge Audio Alva TT Bluetooth

Cambridge Audio Alva TT Bluetooth

Η μηχανική συμπεριφορά του Alva TT αποκαλύπτει ένα ήσυχο σύστημα από μηχανικής άποψης. Το wow & flutter μετρήθηκε στο 0.123% (ζυγισμένο IEC) και στο 0.047% (ζυγισμένο NAB), με την δεύτερη τιμή να βρίσκεται σαφώς μέσα στα πλαίσια που δίνει η εταιρία (<0.1%).
Η ανάλυση του W&F στο πεδίο του χρόνου, δείχνει ότι οι βραχύχρονες αποκλίσεις από την ιδανική ταχύτητα βρίσκονται μέσα στο διάστημα [+4Ηz, -6Ηz] για χρόνο μέτρησης 2.5s, επίδοση που αντιστοιχεί σε W&F 0.3% (pp) και 0.148% (μέση τιμή), κοντά στην μέτρηση κατά IEC.
Η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας περιλαμβάνει εμφανείς αιχμές στην περιοχή των 7Hz, 9Hz και 10.5Hz, η στάθμη των οποίων βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (γύρω και κάτω από τα -84dB, με αναφορά τα 3.15kHz/-12dB, με εξαίρεση την αιχμή κοντά στα 7Hz, η οποία βρίσκεται στην περιοχή των -78dB.
Η απόκλιση από τον ιδανικό ρυθμό περιστροφής (Drift/33.3rpm) μετρήθηκε στο 0.129%.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση wow & flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5S), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-12dB.

Ανάλυση wow & flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-12dB.

Η ανάλυση του rumble περιλαμβάνει μια σημαντική κορύφωση στα 10Hz (-40dBr με αναφορά τα 315Hz/-6dB), η οποία -κατά πάσα πιθανότητα- οφείλεται στον συντονισμό του συστήματος βραχίονα κεφαλής. Κατά τα άλλα, το διάγραμμα “σβήνει” ομαλά με μικρές αιχμές στην περιοχή όπου εμφανίζονται οι κραδασμοί του κινητήρα, δικαιώνοντας την Cambridge σε ό,τι αφορά τις επιλογές που έχει κάνει στην μετάδοση. Το hum βρίσκεται λίγο κάτω από τα -50dBr.
Η καλή συμπεριφορά του μηχανικού μέρους, αντανακλάται, όπως θα περίμενε κανείς, στο φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble. Το σχετικό διάγραμμα περιλαμβάνει μικρά μόνο ίχνη ενδοδιαμόρφωσης από πολύ χαμηλές συχνότητες και το κατώφλι του θορύβου βρίσκεται στην περιοχή των -90dBr (με αναφορά τα 3.15kHz/-12dB).

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-12dB.

Η αναγνωστικότητα της κεφαλής φάνηκε να είναι καλή. Οι παραμορφώσεις που μετρήσαμε κινήθηκαν στα τυπικά επίπεδα για την κατηγορία, με τις ανώτερες αρμονικές να φθίνουν γρήγορα προς τα -80dBr (με αναφορά το 1kHz/0dB).
Η απόκριση συχνότητας δεν έκρυβε προβλήματα με μικρές αποκλίσεις στην περιοχή των μεσοχαμηλών (120-250Hz) και στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (κάτω από τα 50Hz). Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών, ειδικά στην περιοχή 100Hz-5kHz περίπου είναι πολύ καλή, με διαφορές μικρότερες του 1dB.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Αν και χωρίς ανάρτηση (και χωρίς υπερβολική μάζα) το Alva TT εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακουστική ανάδραση. Στην πραγματικότητα, τα μοναδικά άξια λόγου ευρήματα εντοπίζονται στην περιοχή 50-80Hz, όπου μπορεί κανείς να διακρίνει μια διέγερση από εξωγενείς θορύβους. Η τοποθέτησή του, επομένως, δεν παρουσιάζει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες.
Τέλος, το ταίριασμα της κεφαλής και του βραχίονα φαίνονται να είναι πολύ καλό καθώς η απόκριση του συστήματος χαρακτηρίζεται από γρήγορη απόσβεση χωρίς εμφανή μεταβατικά προβλήματα.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 20mS/div.