Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 29/06/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ολοκληρωμένος ενισχυτής/DAC/Streamer

Arcam SA30

Arcam SA30

Λίγο-πολύ, η ιδέα για το ποιά πρέπει να είναι η δομή ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου ενισχυτή έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για μια επέκταση της κλασικής αρχιτεκτονικής προς την κατεύθυνση της διαχείρισης ψηφιακών μέσων, με την ενσωμάτωση ενός μετατροπέα d/a και, ενίοτε, του απαραίτητου hardware και software για streaming, της ύπαρξης δυνατότητας ασύρματου streaming και της επιστροφής του προενισχυτή phono, όχι με την ιδιότητα του αξιοπερίεργου αλλά, μάλλον, με αυτήν του απαραίτητου.
Βεβαίως, ακόμη και με αυτά ως δεδομένα, η δυνατότητα να προσεγγίσεις τον ολοκληρωμένο ενισχυτή, υλοποιώντας το δικό σου όραμα παραμένει, όποιος έχει την άποψη ότι βαδίζουμε προς μια ομογενοποίηση του συγκεκριμένου τομέα, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Κάπου εδώ μπαίνουν στην εξίσωση οι “παραδοσιακοί” κατασκευαστές ενισχυτών των οποίων η άποψη ασφαλώς έχει το δικό της ειδικό βάρος. Η Arcam ανήκει, ιστορικά, σε αυτή την κατηγορία αλλά η συμμετοχή σε ένα τέτοιο κλαμπ εκλεκτών δεν είναι καθόλου δοτή. Θα πρέπει να αποδεικνύεις συνεχώς ότι ανήκεις εκεί, μέσω έργων και όχι λόγων.
Με βάση όλα τα παραπάνω, ο SA30 είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι ο κορυφαίος δικαναλικός ολοκληρωμένος ενισχυτής της σειράς HDA των Βρετανών και δικαιούμεθα να θεωρήσουμε ότι αποτελεί την έκφραση των απόψεών τους, χωρίς τους περιορισμούς κόστους (και ισχύος) στους οποίους λογικώς υπόκεινται οι μικρότεροι SA10 και SA20 (οι οποίοι διαθέτουν και λιγότερες δυνατότητες διαχείρισης πηγών).
Τι έχει, λοιπόν, να πει η Arcam μέσω του SA30; Ας δούμε τις λεπτομέρειες...