Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 02/02/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Network Player

Cambridge Audio CXN V2

Cambridge Audio CXN V2

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του CXN V2 περιέλαβε μετρήσεις από την ομοαξονική ψηφιακή είσοδο και μέσω streaming (Ethernet). Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σήματα ήταν 24-bit/96kHz, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η αναλογική έξοδος ήταν σε όλες τις περιπτώσεις single ended με την συσκευή ρυθμισμένη σε fixed mode.
H διαχείριση των ψηφιακών σημάτων από την πλευρά της συσκευής κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας, με την καταστολή του εισερχόμενου jitter να βρίσκεται στην περιοχή των -55dB, ακόμη και στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, μια επίδοση η οποία είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ελάχιστη επιρροή της προηγούμενης συσκευής στην ποιότητα, κάτι που φαίνεται από σχετικές καμπύλες στην μέτρηση της ευαισθησίας στο εισερχόμενο jitter, οι οποίες βρίσκονται όλες κάτω από τα -100dB, επίδοση η οποία είναι, επίσης, εξαιρετική.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 44nS p-p.

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Ο CXN V2 εισάγει μικρά ποσοστά jitter με τους σχετικούς υπολογισμούς να μην ξεπερνούν τα 40ps (p-p) (38ps στα 10Hz και 7,2ps στα 9kHz).
Η γραμμικότητα των μετατροπέων κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα. Το σχετικό διάγραμμα διατηρεί την ιδανική μορφή μέχρι τα -105dBFS περίπου, με το επίπεδο του θορύβου να κάνει την εμφάνισή του στα -120dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα υπολογισμού του τεκμαρτού jitter. Σήμα 24kHz, -5dBFS.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Πολύ καλή συμπεριφορά είχε η συσκευή και στον τομέα των παραμορφώσεων. Σε συνάρτηση με την στάθμη, η αρμονική παραμόρφωση παρέμεινε κάτω από τα -60dB, για σήματα -60dBFS, με το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου να βρίσκεται λίγο κάτω από τα -50dB, για σήμα ίδιας στάθμης. Στο ίδιο διάγραμμα, φαίνεται ότι το αναλογικό στάδιο ακολουθεί άνετα την έξοδο του μετατροπέα, καθώς οι καμπύλες δεν δείχνουν να έχουν αυξητικές τάσεις κοντά στα 0dBFS.
Σε συναρτηση με την συχνότητα, η παραμόρφωση του CXN V2 δεν έκρυβε εκπλήξεις. Κοντά στην μέγιστη στάθμη εξόδου, η μέτρηση παραμένει αισθητά κάτω από το 0,001% (THD+N), ενώ για σήματα χαμηλότερης στάθμης η επίδοση παραμένει πολύ καλή, στην περιοχή του 0,0035%.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, THD+N (κόκκινη καμπύλη), THD (πράσινη).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS (κόκκινη καμπύλη), -20dBFS (πράσινη).

Η απόκριση του φίλτρου εξόδου της συσκευής είναι καλή, με την περιοχή αποκοπής να μην έχει παρά ελάχιστο περιεχόμενο.
Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων φαίνεται στο αντίστοιχο διάγραμμα καταστολής των υποπροϊόντων δειγματοληψίας, όπου οι καμπύλες βρίσκονται κάτω από τα -95dBFS για το σύνολο του φάσματος της μέτρησης.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 176,4kHz (μπλε).

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας.

Το network player της Cambridge είναι μια αθόρυβη συσκευή. Αυτό φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα, όπου οι αιχμές στα 50/100Ηz, μαζί με όλο το φάσμα μέχρι τα 10kHz βρίσκονται κάτω από τα -120dBFS.
Το σχετικό φάσμα θορύβου και παρεμβολών είναι ιδιαίτερα καθαρό και επιβεβαιώνει την αρχική μας εκτίμηση. Μπορεί κανείς να διακρίνει τις συνιστώσες του θορύβου από το δίκτυο τροφοδοσίας, αλλά οι στάθμες τους είναι εξαιρετικά χαμηλές και το ίδιο συμβαίνει και με τον θόρυβο πάνω από τα 20kHz.

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών.

Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο βρίσκεται, επίσης, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στο σχετικό φάσμα (με θεμελιώδη στα 24kHz) τα ίχνη είναι πραγματικά μηδαμινά, κάτω από τα -130dBFS.
Ακόμη και για τις πολύ χαμηλές συχνότητες, τα ευρήματα είναι παρόμοια. Στο σχετικό φάσμα, λάμπουν δια της απουσίας τους οι συνιστώσες της τροφοδοσίας καθώς και οι σοβαρές ενδείξεις για jitter.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο (wideband).

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δείγμα μιας προσεγμένης κατασκευής. Για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος της μέτρησης, οι διαρροές βρίσκονται κάτω από τα -100dB, με κάποιες τάσεις αύξησης πάνω από τα 10kHz. Στο όριο της μέτρησης, η διαφωνία, στην χειρότερη περίπτωση είναι κάτω από τα -80dB.
Η συμπεριφορά του CXN V2 ως player αποδείχθηκε ανάλογη των δυνατοτήτων του μετατροπέα. Η αναπαραγωγή σημάτων πολύ χαμηλής στάθμης ήταν άψογη, με τον -αναμενόμενο- υψίσυχνο θόρυβο αλλά με εξαιρετική διατήρηση της ημιτονοειδούς μορφής του σήματος.

Thumbnail Thumbnail

Διαφωνία καναλιών.

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS, Playback, Ethernet).

Η μονοτονικότητα ήταν, επίσης, από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει σε συσκευή του είδους. Στο σχετικό σήμα, οι διαφορετικές στάθμες είναι εύκολα διακριτές, ακόμη και στο χαμηλότερο επίπεδο και το πλάτος του θορύβου πολύ μικρό.
Όπως θα περίμενε κανείς, αυτό αντανακλάται στο φάσμα της εξόδου για σήμα 1kHz (-20dBFS). Εδώ, το μόνο που μπορείς να διακρίνεις είναι μια τρίτη αρμονική, στα -130dBr, πλήρη απουσία του τροφοδοτικού και πολύ χαμηλό θόρυβο ψηλά.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα μονοτονικότητας (Playback/Ethernet).

Φάσμα 1kHz. Στάθμη -20dBFS (Playback/Ethernet).