Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 25/10/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

Dual CS 429

Dual CS 429

Η ποιότητα περιστροφής του CS 429 είναι πολύ καλή για την κατηγορία τιμής του (και μια τρανή απόδειξη ότι η ύπαρξη τους αυτοματισμού δεν επιβαρύνει τις μηχανικές επιδόσεις του συστήματος).Το wow & flutter κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα με τις σχετικές μετρήσεις να βρίσκονται στο 0,081% (IEC) και στο 0,036% (ΝΑΒ) και την ανάλυση στο πεδίο του χρόνου να δείχνει αποκλίσεις στο διάστημα [-2,18,+3,43] Hz. Με βάση τα ευρήματα αυτά, το μέσο W&F υπολογίστηκε στο 0,089% (πολύ κοντά στην μέτρηση κατά IEC και το μέγιστο στιγμιαίο W&F στο 0,109% για παράθυρο μέτρησης 2,5s.
Η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας εμφανίζει συνιστώσες στα 4,2Hz, 5,3Hz, 8,9Hz, 12,6Hz καθώς και στα 21,3Hz, με τις δύο τελευταίες να είναι οι ασθενέστερες, στην περιοχή των -88dB). Πάνω από τα 25Hz περίπου τα ευρήματα έχουν μορφή θορύβου πολύ χαμηλής στάθμης.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η ανάλυση του rumble περιλαμβάνει μια περιοχή μεταξύ 5 και 9Hz όπου υπάρχει ένας τονισμός (πιθανώς εδώ περιλαμβάνεται και η συχνότητα συντονισμού του συστήματος βραχίονας-κεφαλή) καθώς και μια εμφανή κορυφή στην περιοχή των 19Hz. Γενικά, πάντως, η συμπεριφορά του πλατό πάνω από τα 20Hz μπορεί να θεωρηθεί ως καλή.
Η ενδοδιαμόρφωση δεν κρύβει εκπλήξεις. Η αιχμή του διαγράμματος που αντιστοιχεί στην θεμελιώδη συχνότητα των 3,15kHz έχει μια διαπλάτυνση, η οποία οφείλεται στο rumble αλλά τίποτε που να επισύρει αρνητική κριτική, με δεδομένη την κατηγορία τιμής.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

H ποιότητα ιχνηλάτησης του συστήματος είναι η κλασική που έχουμε συνηθίσει από την 2M Red δηλαδή πολύ καλή. Στο σχετικό διάγραμμα, η δεύτερη αρμονική είναι (ως συνήθως) η ισχυρότερη και φτάνει τα -40dBr, ενώ οι ανώτερες αρμονικές πέφτουν γρήγορα κάτω από τα -60dBr.
Η απόκριση συχνότητας αποδείχθηκε, επίσης, πολύ καλή. Από το σχετικό διάγραμμα, δεν προκύπτει κάποιος “χαρακτήρας” στην περιοχή των χαμηλών και πολύ χαμηλών συχνοτήτων, η έκταση ψηλά ξεπερνά άνετα τα 20kHz και η ισορροπία των καναλιών είναι παραδειγματική για φωνογραφική κεφαλή.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Η συμπεριφορά του πλατό σε εξωγενείς θορύβους είναι ανέλπιστα καλή για σύστημα χωρίς ανάρτηση ή μεγάλες μάζες και εξωτικά υλικά. Αν και υπάρχουν δύο περιοχές με έντονη διέγερση, μεταξύ 30 και 90Hz και μεταξύ 280 και 310Hz, οι στάθμες είναι συστηματικά κάτω από τα -100dBr, μια επίδοση η οποία ικανοποιεί πλήρως.
Τέλος, το ταίριασμα του βραχίονα με την κεφαλή φαίνεται να είναι καλό (άλλωστε το έχει κάνει η Dual -μην ξεχνιόμαστε) με την κρουστική απόκριση να μην έχει ορατά προβλήματα και την απόσβεση να γίνεται ομαλά.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50ms/div.