Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/09/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ηχείο Βάσης/Ραφιού

Rois Acoustics Status Baby

Rois Acoustics Status Baby

Ως φορτίο, το Status Baby ανήκει στην κατηγορία των 8Ω (ονομαστικά), με το μέτρο της εμπέδησης να φτάνει στα στα 8,4Ω στην περιοχή συντονισμού του reflex (60Hz) και να πέφτει, χαμηλότερα, στα 6,1Ω, στα 200Hz, επιβεβαιώνοντας την τυπική τιμή που δίνει ο κατασκευαστής. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μέγιστες τιμές φάσης (+52°/40Hz και -68°/110Hz) δεν βρίσκονται κοντά στις ελάχιστες τιμές του μέτρου, σημαίνει ότι το μικρό Rois είναι ένα ηχείο που θα οδηγηθεί εύκολα, αν και ο ενισχυτής θα πρέπει να ψύχεται καλά. Η μέγιστη τιμή του μέτρου (70Ω), είναι αρκετά υψηλή και η διακύμανση θα δημιουργήσει δυσκολίες σε ενισχυτές με χαμηλό συντελεστή απόσβεσης, όπως αυτοί που βασίζονται σε λυχνίες και μετασχηματιστές εξόδου. Εν προκειμένω, ένας καλής ποιότητας ημιαγωγικός ενισχυτής μέσης ισχύος με καλή ψύξη, θα είναι η καλύτερη επιλογή.
Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση της απόκρισης συχνότητας, αναδεικνύει μια σχεδίαση που δίνει έμφαση στην τονική ισορροπία, με το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος να βρίσκεται εντός του διαστήματος ±3dB και σημαντικό μέρος του, μέχρι τα 10kHz, να έχει αποκλίσεις στην περιοχή του ±1,5dB. Παρούσα είναι και η κλασική αιχμή στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων (κοντά στα 19kHz), η οποία οφείλεται σε συντονισμό του θόλου και την συναντούμε σε όλα τα ηχεία της εταιρίας που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τουίτερ.
Η απόκριση του ηχείου με το προστατευτικό πλέγμα έχει μικρές διαφορές σε σχέση με αυτήν που δεν το περιλαμβάνει, τις οποίες θα πρέπει να αποδώσουμε σε περιθλάσεις του πλέγματος, αφού αυτό, ούτως ή άλλως, δεν καλύπτει το τουίτερ. Το πλάτος τους είναι μάλλον μικρό (1-2dB και το εύρος τους μικρό, επομένως η χρήση του πλέγματος δεν επηρεάζει σοβαρά την απόδοση του ηχείου.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/1m/2.83Vrms). Ψευδοανηχοϊκή μέτρηση επί του άξονα (συχνότητες πάνω από τα 250Hz). Μέτρηση χωρίς το προστατευτικό πλέγμα (πράσινη καμπύλη) και με το προστατευτικό πλέγμα (κόκκινη).

Η συνολική απόκριση του ηχείου, όπως προκύπτει από splicing μεταξύ near field και ψευδοανηχοϊκής μέτρησης (με εξομάλυνση 1/3 της οκτάβας), επιβεβαιώνει την ισορροπημένη συμπεριφορά του ηχείου και αποκαλύπτει μια προσεκτική ρύθμιση χαμηλά. Η μέση ευαισθησία υπολογίστηκε στα 88dBSPL/2,83Vrms/1m και με βάση αυτήν, η απόκριση του ηχείου είναι 70Hz-22,5kHz (για αποκοπή -3dB) και 65Hz-23,5kHz (για αποκοπή -6dB). Και εδώ, το σύνολο της απόκρισης βρίσκεται στο διάστημα ±3dB, με την περιοχή από τα 350Hz μέχρι τα 15kHz περίπου να έχει πολύ μικρότερες διακυμάνσεις (λίγο πάνω από τα ±1,5dB), επίδοση που θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ καλή, για την κατηγορία τιμής.
Χαμηλά, η Rois έχει αποφύγει τις υπερβολές, αλλά ένα voicing το έχει κάνει, με την περιοχή στην οκτάβα 100Hz-200Hz να ενισχύεται κατά 6dB περίπου (σε σχέση με την μέση ευαισθησία).
Η απόκριση συχνότητας, λαμβάνοντας υπόψιν την ακτινοβολία του ηχείου σε στερεά γωνία ±10° είναι προβλέψιμη, με την αναμενόμενη μείωση της ευαισθησίας στην περιοχή των συχνοτήτων πάνω από 1000Hz περίπου, η οποία, ωστόσο, είναι πολύ ομαλή και διατηρεί τα χαρακτηριστικά της on-axis απόκρισης, δείγμα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ηχείο που ακτινοβολεί σωστά στο χώρο.
Η βηματική απόκριση του Status Baby είναι αρκετά ομαλή, με μικρά προβλήματα στην μετάβαση από το τουίτερ στο μιντ/γούφερ, τα συνήθη ίχνη του συντονισμού του πρώτου (που γίνονται εμφανή ως μικρού πλάτους κυμάτωση) αλλά πολύ καλή απόσβεση χαμηλά.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/1m/2.83Vrms) με εξομάλυνση 1/3oct. Συνδυασμός free field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (πράσινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (listening window, κόκκινη καμπύλη).

Βηματική απόκριση.

Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων, δεν αναδεικνύει άξια λόγου προβλήματα. Ο ισχυρότερος συντονισμός εντοπίζεται λίγο πάνω από τα 1500Hz (με χρόνο απόσβεσης 2,5ms για στάθμη -25dB), ενώ διακρίνονται συντονισμοί στα 2,6kHz (1,7ms), 3,3kHz (1.5ms), 11,5kHz (1,1ms) και 16,4kHz (1,1ms).
Η πολική απόκριση του ηχείου στο οριζόντιο επίπεδο, επιβεβαιώνει την ομοιογενή συμπεριφορά του, με την ακτινοβολία να παραμένει μέσα στο διάστημα των 6dB για το σύνολο του φάσματος, ειδικά για γωνίες ακρόασης μέχρι τις 30°. Με βάση αυτό το εύρημα, το Status Baby δεν έχει ανάγκη toe-in, εκτός αν κάποιος θέλει να κυνηγήσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Η ασυμμετρία στα διαγράμματα ως προς τον άξονα των 0° είναι αναμενόμενη, αφού το τουίτερ είναι τοποθετημένο εκτός του άξονα συμμετρίας.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στο κατακόρυφο επίπεδο, η συμπεριφορά είναι σαφώς πιο ζωηρή, με έντονη ακύρωση στην περιοχή των 2kHz και αρκετές διαφοροποιήσεις για θέσεις κάτω από τον ακουστικό άξονα. Αυτό σημαίνει ότι η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος που τοποθετεί τον ακροατή στον άξονα του ηχείου, με μικρές μόνο αποκλίσεις, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό.
Τέλος, η καμπίνα του Status Baby φαίνεται να είναι καλοκατασκευασμένη και συμπαγής. Οι συντονισμοί της μπάφλας δεν ξεπερνούν τα -55dBm/s2, με τον ισχυρότερο να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 300Hz, ενώ η πλευρική επιφάνεια κινείται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στάθμη επιταχύνσεων της μπάφλας (κόκκινη καμπύλη) και του πλευρικού τοιχώματος της καμπίνας (πράσινη).