Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 29/01/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

CD PLAYER/DAC/ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Audio Αero La Source

Thumbnail

Συσκευή_1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: CD/SA-CD player, DAC, προενισχυτής
Συμβατότητα: CD, CD-R/RW, SA-CD (δικαναλικά)
Ψηφιακές είσοδοι: 2x ομοαξονική (RCA/BNV), 1x AES/EBU (XLR), 1x οπτική (Toslink), 1x USB (v1.1)
Αναλογικές είσοδοι: 2x single ended (RCA), 1x balanced (XLR)
Ψηφιακές έξοδοι: 1x ομοαξονική (BNC)
Αναλογικές έξοδοι: 1x single ended (RCA), 1x balanced (XLR)
DSP: Upsampler ABC/Anagram, Clock ABC/Anagram, d/a: PCM 1792 (Burr-Brown)
Sample rates: 16/44.1 – 24/192 (coaxial, AES/EBU), 16/44.1 – 24/96 (Toslink), 16/48 (USB)
'Άλλες δυνατότητες: Δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας και της στάθμης εξόδου.
Διαστάσεις: 470x440x157 (mm, πxβxυ)
Βάρος: 25kg
Τιμή - Πληροφορίες
Audio Aero La Source: € 27.500,-
Πληροφορίες: Velvet Audio, τηλ.: 210-922.4368, web: http://www.velvetaudiohiend.com/, http://www.audioaero.com/