Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 11/03/2014

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

CD/MEDIA/NETWORK PLAYER - ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Block CVR-100

Thumbnail_φωτο

Η διαδικασία αξιολόγησης του CVR-100 περιέλαβε ακροάσεις με πηγή το CD player, μέσω αναλογικής εισόδου καθώς επίσης και ακροάσεις αρχείων μέσω της θύρας USB. Ένας μικρό χρονικό διάστημα αφιερώθηκε επίσης στην ακρόαση του συμβατικού δέκτη FM καθώς και διαδικτυακών streams. Ως βασική πηγή αναφοράς (μέσω εισόδου line) χρησιμοποιήθηκε το ζευγάρι Esoteric P70/D70 (με σύνδεση διπλού AES-3 και καλώδια Nirvana DC-110) ενώ τα ηχεία αναφοράς ήταν τα συνήθη ATC SCM-50PSL κατ' αρχήν καθώς και -σε ένα μέρος των ακροάσεων- τα Audio Spectrum Baby (στη θέση ενός πιο φιλικού προς τον ενισχυτή ηχείο).
Η εγκατάσταση της συσκευής δεν κρύβει δύσκολα σημεία και η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο γίνεται εύκολα, ακόμη και στην περίπτωση που θα πρέπει οι διάφορες παράμετροι να εισαχθούν με το χέρι. Βοηθά σε αυτό και το σχετικώς καλομεταφρασμένο (από τα Γερμανικά) εγχειρίδιο χρήσης που είναι αρκετά αναλυτικό.

Η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει κανείς ακούγοντας την συσκευή είναι ότι βρίσκεται απέναντι από ένα σύστημα με ευχάριστο ηχητικό χαρακτήρα που θα κερδίσει εύκολα τον ακροατή. Όσον αφορά στο θέμα της στάθμης, είναι προφανές (και από τις μετρήσεις) ότι ο ενισχυτής θα νοιώσει άνετα με ένα ευαίσθητο και σχετικώς υψηλής ονομαστικής αντίστασης ηχείο σε έναν μικρό χώρο, συνθήκες οι οποίες φαίνεται ότι είναι και οι ιδανικές για το CVR-100. Έτσι στημένο, το CVR-100 ακούγεται δυναμικό, με καλές δυνατότητες απόδοσης των ρυθμικών μερών και με σωστή παρουσία ακόμη και σε σχετικώς υψηλές στάθμες. Σε μεγαλύτερους χώρους ή με πιο αναίσθητα/δύσκολα ηχεία είναι σχετικώς εύκολο να προσεγγίσει κανείς τα όρια του ενισχυτή, αν ζητήσει υψηλές στάθμες, επομένως χρειάζεται μια σχετική προσοχή και ίσως- κάποιοι συμβιβασμοί στο πόσο δυνατά θα ακούσει κανείς.

Φωτογραφία Φωτογραφία

Σε κάθε περίπτωση, αν ο χρήστης παραμείνει μέσα στις δυνατότητες του ενισχυτή, το σύστημα θα τον επιβραβεύσει δείχνοντας πολλές θετικές πλευρές. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι η καλή έκταση και ο όγκος χαμηλά, η ευχάριστη, ξεκούραστη μεσαία περιοχή και η καλή έκταση στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων η οποία συνοδεύεται από καλά χαρακτηριστικά ταχύτητας (μέτωπα και απόσβεση) και μέτριο σώμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν τελικώς έναν all around χαρακτήρα, κατάλληλο για ένα σύστημα που μπορεί να ικανοποιήσει ένα ευρύ φάσμα ακροατών, από αυτόν που αναζητά το δυναμικό, ηλεκτρικό, ρυθμικό άκουσμα, μέχρι εκείνον που αρέσκεται σε μεγάλα συμφωνικά και χορωδιακά έργα. Το CVR-100 αποδίδει άνετα τις μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες της κάθε ηχογράφησης, μεταφέρει χωρίς κανένα πρόβλημα τον όγκο και την κίνηση της μεγάλης ορχήστρας και είναι αρκετά αναλυτικό ώστε να μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τις διαφορές μεταξύ της πηγής αναφοράς και του ενσωματωμένο cd player με το τελευταίο να ακούγεται λίγο ασαφές σε θέματα εστιασμού. Συγκριτικά, η αναπαραγωγή αρχείων από μνήμη flash διαθέτει μεγαλύτερη διαφάνεια, σαφέστερη περιγραφή της ηχητικής σκηνής και αίσθηση καλύτερης λεπτομέρειας χαμηλά και μαζί με τις ψηφιακές εισόδους αποτελεί, κατά πάσα πιθανότητα, την καλύτερη επιλογή για playback όταν κάποιος θέλει να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες της συσκευής στο έπακρο. Ως σύνολο, η ηχητική συμπεριφορά του CVR-100 δείχνει ότι το κομμάτι του front-end (δηλαδή ο DAC και το προενισχυτικό στάδιο) μπορεί να σταθεί άνετα σε μια υψηλότερη κατηγορία ποιότητας, με άλλα λόγια η αγορά ενός τελικού ενισχυτή για καλύτερες δυνατότητες οδήγησης είναι μια ρεαλιστική κίνηση που θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.
Ο ραδιοφωνικός δέκτης FM κινήθηκε σε τυπικά καλά επίπεδα τόσο όσον αφορά την λήψη ακόμη και με εσωτερική κεραία (αν και η περιοχή όπου γίνονται οι δοκιμές δεν είναι, γενικώς, προβληματική) όσο και σε θέματα ηχητικής ποιότητας, προσφέροντας αρκετές λεπτομέρειες από την άρθρωση των εκφωνητών και έχοντας χαμηλό θόρυβο. Το streaming του διαδικτυακού ραδιοφώνου λειτούργησε άψογα, χωρίς καθυστερήσεις και σφάλματα σύνδεσης.

Τελικώς...

... προσφέροντας πολλές δυνατότητες σε μια λογική τιμή, το CVR-100 είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση της Γερμανικής Block σε όσους ψάχνουν μια ολοκληρωμένη λύση για αναλογικό και ψηφιακό ήχο από media και streams κατάλληλη για ένα μικρής κλίμακας σύστημα το οποίο, ωστόσο, μπορεί να αναβαθμιστεί με έναν μεγαλύτερο τελικό ενισχυτή, αν και όταν αυτό απαιτηθεί. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, πρόκειται για μια από τις καλές επιλογές στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς.