Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 21/06/2011

flag
english
abstract

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Audio Note Jinro

Thumbnail

O Jinro επιβεβαίωσε σε γενικές γραμμές την ισχύ που δίνει ο κατασκευαστής, αποδίδοντας 15.8Wrms ανά κανάλι με φορτίο 8Ω (με παραμόρφωση 3%), τιμή η οποία πάντως μειώθηκε αισθητά, όταν το φορτίο έπεσε στα 4Ω, οπότε και είδαμε 5Wrms για την ίδια τιμή παραμόρφωσης. Η ευαισθησία της εισόδου είναι 257mVrms για πλήρη ισχύ. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι μάλλον χαμηλός, καθώς δεν ξεπερνά το 3.3, γεγονός που επιβάλλει σχετική προσοχή τόσο στην επιλογή των ηχείων όσο και στην επιλογή των καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις συνδέσεις. Οι στατικές μετρήσεις είναι ικανοποιητικές για την αρχιτεκτονική του ενισχυτή, με την αρμονική παραμόρφωση (thd+N) να βρίσκεται στο 0.64% για σήμα 1kHz και ισχύ εξόδου 5Wrms/8Ω και την παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης στο 0.30% (SMPTE, 5Wrms/8Ω). To κύκλωμα αποδείχθηκε αρκετά αθόρυβο με τον λόγο σήματος προς θόρυβο να ξεπερνά τα -80dBR(A) (-82.7dBr(A)) με ισχύ αναφοράς το 1Wrms/8Ω.
H απόκριση συχνότητας με ωμικό φορτίο στην έξοδο είναι απολύτως ομαλή στη ζώνη διέλευσης και εμφανίζει μια ήπια αποκοπή στα άκρα, με πτώση περίπου 2dB στα 10Hz και τα 20kHz. Tα -3dB στις υψηλές συχνότητες βρίσκονται στα 40kHz περίπου. Οι διαφορές μεταξύ των καλιών είναι σχετικώς μικρές και κινούνται περί το 0.5dB σε όλο το φάσμα. Η μέτρηση της απόκλισης των καναλιών σε διαφορετικές θέσεις του ρυθμιστικού στάθμης έδειξε αρκετά σταθερή συμπεριφορά (η μέγιστη απόκλιση μεταξύ της θέσης “παρά τέταρτο” και της ελάχιστης εξασθένησης είναι περίπου 0.1dB). Με σύνθετο φορτίο στην έξοδο, η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την διακύμανση της σύνθετης αντίστασης, συμπεριφορά που είναι αναμενόμενη δεδομένου του χαμηλού συντελεστή απόσβεσης. Η συνολική διακύμανση βρίσκεται στα όρια των 2dB σε ολόκληρο το φάσμα (20Hz-20kHz).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 5Wrms/8Ω.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 5Wrms σε σύνθετο φορτίο.

Η παραμόρφωση του ενισχυτή σε συνάρτηση με την συχνότητα παραμένει γενικώς σταθερή στο φάσμα με μια ήπια τάση αύξησης στις χαμηλές συχνότητες και μια μικρή διαφορά μεταξύ των καναλιών, η οποία -επίσης- διατηρείται σταθερή, κάτι που αφήνει περιθώρια να υποθέσουμε ότι με την σχετική ρύθμιση τα δύο κανάλια θα συμπεριφέρονται παρόμοια. Η μέτρηση της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη εμφανίζει μια πολύ ήπια συμπεριφορά καθώς οι τιμές αυξάνονται προοδευτικά (θυμηθείτε πάντως ότι η οριζόντια κλίμακα είναι λογαριθμική) και επιβεβαιώνουν τις στατικές μετρήσεις ισχύος, καθώς η τιμή του 3% συμπίπτει με ισχύ κοντά στα 15Wrms και τα 5Wrms αντίστοιχα για φορτία 8Ω και 4Ω. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση εδώ είναι ότι λείπει η συνήθης -στα κυκλώματα με ημιαγωγούς- απότομη αλλαγή κλίσης των καμπυλών στο όριο του ψαλιδισμού.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 5Wrms/8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Το φάσμα με σήμα εισόδου συχνότητας 1kHz και ισχύ 5Wrms/8Ω είναι το αναμενόμενο για το είδος του ενισχυτή: Μεγάλος αριθμός αρμονικών, με επικρατούσα, φυσικά, την δεύτερη αρμονική η οποία βρίσκεται λίγο κάτω από τα -40dB σε σχέση με την θεμελιώδη και ομαλή πτώση της στάθμης τους σε συνάρτηση με την τάξη (χρειάζεται να φτάσουμε στην 5η για βρεθεί η στάθμη κάτω από τα -100dBr). Το τροφοδοτικό είναι αρκετά αθόρυβο (αλλά όχι και ότι πιο ήσυχο έχουμε δει). Το φάσμα του θορύβου στην έξοδο με τις εισόδους βραχυκυκλωμένες αποκαλύπτει hum λίγο κάτω από τα -70dBr (με ισχύ αναφοράς το 1Wrms/8Ω) και θόρυβο 100Hz (από την ανόρθωση) περίπου στην ίδια στάθμη. Οι δύο αυτές συνιστώσες δημιουργούν μια δέσμη από συχνότητες ενδοδιαμόρφωσης οι οποίες, πάντως πέφτουν κάτω από τα -100dBr μετά τα 300Hz περίπου. Στις υψηλές συχνότητες, ο ενισχυτής είναι αθόρυβος.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 5Wrms/8Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Σε θέματα ταχύτητας, τέλος, ο Jinrο συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που αναμενόταν (θυμίζω ότι πρόκειται για τριοδικό single ended με μετασχηματιστή εξόδου χωρίς ανάδραση...). Για πλήρη ισχύ και τετραγωνικό σήμα 1kHz στην είσοδο, είδαμε χρόνο ανόδου 10.28μS (επίδοση που θεωρητικώς αντιστοιχεί σε εύρος περίπου 35kHz) και ρυθμό ανύψωσης 2.1V/μS, τιμές που απέχουν από το να θεωρηθούν κάτι περισσότερο από ανεκτές αλλά πάντως συνοδεύονται από μια πολύ ομαλή συμπεριφορά με ελάχιστο overshoot και μόλις ορατή (δια γυμνού οφθαλμού) κυμάτωση.

Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω.