Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 12/11/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Auralic Vega

Thumbnail

Auralic Vega

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Μετατροπέας d/a
Είσοδοι: ομοαξονική 2x (RCA), οπτική 1x (Toslink), AES/EBU 1x (XLR), USB 1x
Έξοδοι: single ended 1x (RCA), balanced 1x (XLR)
Sample rates: 16/44.1-24/192 (PCM, συμβατικές είσοδοι), 16/44.1-32/384 (PCM, USB), DSD64/128 (DSD, USB/DoP v1.1)
Upsampling: 32bit/1.5MHz (PCM)
DSP: Custom (Auralic/Archwave), δυνατότητα επιλογής 4/2 φίλτρων (PCM/DSD)
Clock: Ταλαντωτής ελεγχόμενης θερμοκρασίας, δυνατότητα ελέγχου του κλειδώματος
Άλλες δυνατότητες: Τηλεχειριστήριο, επιλογή φάσης, ρύθμιση balance)
Διαστάσεις: 330x230x65 (mm, πxβxυ)
Βάρος: 3.4kg
Τιμή - Πληροφορίες
Auralic Vega: € 3.450,-
Πληροφορίες: Aurion Image&Sound, τηλ.: τηλ.: 210-808.8902, web: http://www.aurion.gr/, http://www.auralic.com/