Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/09/2011

flag
english
abstract

USB DAC

Ayre QB-9 (24bit/192kHz)

Thumbnail

Η διαδικασία μέτρησης του QB-9 έχει μια ενδιαφέρουσα “κρυφή” πλευρά. Μια μικρή έρευνα σε σχετικές δημοσιεύσεις (δηλαδή μετρήσεις που αφορούν USB DACs) έδειξε ότι οι μετρήσεις γίνονται στις εξόδους του μετατροπέα με κάποια πηγή σήματος στην είσοδο. Αυτό δυσκολεύει λίγο τα πράγματα στο επίπεδο της προδιαγραφής AES-17 η οποία απαιτεί scripts και συγχρονισμό του συστήματος μέτρησης με τη συσκευή. Έτσι, επιλέξαμε μια διαφορετική προσέγγιση: Εγκαταστήσαμε τον QB-9 στον υπολογιστή που υποστηρίζει το dScope III και ρυθμίσαμε το σύστημα μέτρησης να δρομολογεί τα σήματα εξόδου του μέσω του υποσυστήματος ήχου του υπολογιστή (το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο συνδυασμός QB-9 και οδηγού της Thesycon). Το setup λειτούργησε χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο πρόβλημα, κάτι που θα πρέπει να καταλογιστεί στα πλεονεκτήματα του Ayre.
Ο QB-9 εμφανίστηκε αρκετά ανεκτικός στο jitter του σήματος εισόδου με την παραμόρφωση να παραμένει γύρω και κάτω από τα -80dBFS και να μην υπάρχουν αξιόλογες διακυμάνσεις σε συνάρτηση με την συχνότητα του ίδιου jitter. Σε υψηλότερα bitrate ο μετατροπέας εμφανίστηκε, στο σημείο αυτό, λίγο καλύτερος πέφτοντας ακόμη και κάτω από τα -90dBFS για σήματα στα 96kHz.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS 44.1kHz, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (πορτοκαλί καμπύλη), Fs/4 (κόκκινη καμπύλη)

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS 96kHz, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (πορτοκαλί καμπύλη), Fs/4 (κόκκινη καμπύλη)

Η γραμμικότητα κινήθηκε σε καλά επίπεδα γενικώς με την συσκευή να φτάνει άνετα τα -110dBFS. Αν και έχουμε δει μετατροπείς σε αυτή την κατηγορία τιμής με καλύτερη επίδοση στον τομέα, αξίζει τον κόπο να περιμένουμε για περισσότερα δεδομένα: Οι μετρήσεις μέσω USB φαίνεται να είναι συστηματικά χειρότερες από αυτές που γίνονται μέσω S/PDIF και ο Ayre δεν έχει τέτοια είσοδο ώστε να τον συγκρίνουμε κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Η απόκριση συχνότητας είναι όπως θα περίμενε κανείς: Στο pass band είναι πρακτικώς επίπεδη με τα δύο κανάλια να εμφανίζουν διαφορά περί το 0.2dB αλλά το ενδιαφέρον βρίσκεται στη σύγκριση των δύο εκδοχών του ψηφιακού φίλτρου. Το φίλτρο “Listen” είναι εμφανώς πιο ήπιο σε κλίση, ενώ το “Measure” είναι -όπως θα περίμενε κανείς- πιο απότομο.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 44.1/96kHz (πράσινη/κόκκινη καμπύλη)

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, σήμα 44.1kHz, φίλτρο εξόδου σε ρυθμό “Listen” και “Measure”.

Η αρμονική παραμόρφωση κινείται σε χαμηλά επίπεδα, μεταξύ του 0.008% και του 0.03% ανάλογα με την στάθμη της μέτρησης (υπάρχει μια αύξηση στις τιμές καθώς πλησιάζουμε στο όριο στάθμης του μετατροπέα) αλλά και το sample rate. Την καλύτερη τιμή την πήραμε στα 96kHz (0.008%). H μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη ακολουθεί την πεπατημένη. Είδαμε 3% thd+N για σήματα κοντά στα -65dBFS με ρυθμό δειγματοληψίας 44.1kHz με την τιμή αυτή να βελτιώνεται στα -72dBFS περίπου για ρυθμό δειγμάτων 96kHz.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 44.1kHz/96kHz. Στάθμες: -1dBFS (πράσινη/πορτοκαλί καμπύλη) και -20dBFS (κόκκινη/μπλε καμπύλη)

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα: 997Hz, 44.1kHz/96kHz (πράσινη/κίτρινη καμπύλη).

Το φάσμα του θορύβου εμφανίστηκε αρκετά ήσυχο, χωρίς εμφανή υποπροϊόντα ενδοδιαμόρφωσης. Η γενική στάθμη ήταν λίγο κάτω από τα -120dBu. Γενικά, ο QB-9 εμφανίστηκε αρκετά καλός σε θέματα θορύβου με τις στατικές τιμές να βρίσκονται κοντά στα -100dBFS (CCIR-RMS) για σήματα αναφοράς στα 44.1kHz και στα -110dBFS (CCIR-RMS) για σήματα αναφοράς στα 96kHz. Η καλή αυτή εικόνα επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις του θορύβου που οφείλεται στην τροφοδοσία (ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή των -120dBFS) όσο και από τα αντίστοιχα διαγράμματα, στα οποία εμφανίζεται μια ήπια αυξητική τάση καθώς η συχνότητα αυξάνεται και μια σαφώς καλύτερη συμπεριφορά στα υψηλότερα sample rates.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 9.998kHz/0dBu, 44.1kHz.

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Σήμα 44.1kHz/96kHz (πράσινη/κόκκινη καμπύλη).

Τέλος, η δυνατότητα καταστολής των υποπροϊόντων που οφείλονται στην συχνότητα δειγματοληψίας είναι ενδιαφέρουσα, ειδικά στην περίπτωση του QB-9, αφού το ρυθμιζόμενο φίλτρο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο θέμα αυτό: Το φίλτρο “Listen” φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικό οπότε ο θόρυβος αυξάνεται στην περιοχή των 10kHz, κάτι που δεν συμβαίνει καθόλου με το φίλτρο “Measure” το οποίο διατηρεί την στάθμη του θορύβου κοντά στα -110dBFS.

Thumbnail

Καταστολή υποπροϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας Σήμα 44.1kHz, φίλτρο εξόδου σε ρυθμό “Listen” και “Measure” (πράσινη/κόκκινη καμπύλη).