Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/04/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

USB DAC/ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Benchmark DAC2 HGC

Thumbnail

Benchmark DAC2 HGC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: USB DAC/Προενισχυτής, Ενισχυτής ακουστικών.
Ψηφιακές είσοδοι: 2x ομοαξονική (RCA, 24bit/210kHz), 2x οπτική (Toslink, 24bit/96kHz), 1x USB (ασύγχρονη, 24bit/192kHz)
Αναλογικές είσοδοι: 2x single ended (RCA)
Ψηφιακή έξοδος: 1x ομοαξονική (κατ΄επιλογήν)
Αναλογικές έξοδοι: 2x Ακουστικών (jack, 0.25 της ίντσας, 30Ω-600Ω), 1x single ended (RCA), 1x balanced (XLR)
Άλλες δυνατότητες: Συμβατότητα με DoP V1.1 (για σήματα DSD), επιλογή φάσης, τηλεχειρισμός, δυνατότητα home theater bypass)
Διαστάσεις: 249x45x237 (mm, πxυxβ)
Βάρος: 1.4kg
Τιμή - Πληροφορίες
Benchmark DAC2 HGC: € 1.850,-
Πληροφορίες: Location Sound, τηλ.: 210-364.6154, web: http://www.locationhiend.com/, http://www.benchmarkmedia.com/