Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/02/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΗΧΕΙΟ

Brodmann Acoustics Festival FS

Thumbnail

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του FS κρύβει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στην αρχιτεκτονική του. Καταρχήν, δεν είναι δυνατή η on-axis μέτρηση της ανηχοϊκής απόκρισης στην μεσαία/ανώτερη περιοχή, από την στιγμή που η μονάδα των μεσαίων συχνοτήτων βρίσκεται τοποθετημένη στην μια πλευρά του ηχείου. Στο μέτρο που η απόκριση αυτή έχει νόημα για το FS (αυτό είναι συζητήσιμο, από την στιγμή που ο σχεδιαστής έχει επιλέξει την εξ ανακλάσεως ακτινοβολία μέχρι τα 2kHz περίπου) αυτή μπορεί να γίνει μόνο με splicing δύο μετρήσεων, ξεχωριστής για κάθε μονάδα. Το splicing, στο σχετικό διάγραμμα, έχει γίνει στα 2kHz. Στην συνέχεια, ο προσδιορισμός της πολικής απόκρισης παρουσιάζει δυσκολίες, επειδή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ένα παράθυρο ανηχοϊκής μέτρησης και για τις δύο μονάδες ταυτόχρονα (από την στιγμή που βρίσκονται σε γωνία 90 μοιρών). Η μέθοδος που επιλέξαμε εδώ είναι να θεωρήσουμε ως άξονα του ηχείου αυτόν του τουίτερ και να επιλέξουμε ανηχοϊκό παράθυρο με βάση την ακτινοβολία του μιντ. Η λύση αυτή επιτρέπει να περιληφθεί πληροφορία μέχρι το 1kHz, καλύπτοντας μια (έστω μικρή) περιοχή στην οποία το μιντ συνεισφέρει (πάνω από τα 2k το τουίτερ προοδευτικά αναλαμβάνει όλο και ισχυρότερο ρόλο). Στην πραγματικότητα, το πακέτο μετρήσεων του FS είναι ένα μάλλον αδύναμο κριτήριο για την πρόβλεψη της απόδοσής του, κάτι αναμενόμενο φυσικά, από την στιγμή που από την σχεδίασή του έχει επιλεγεί να αλληλεπιδρά με τον χώρο, πολύ περισσότερο από ο,τι ένα συμβατικό ηχείο.
Η ανηχοϊκή μέτρηση της απόκρισης στις μεσαίες/υψηλές συχνότητες (με κάτω όριο τα 400Hz και -θυμίζω- με splicing στα 2kHz έχει δύο πρόσωπα. Το ηχείο εμφανίζεται αρκετά ομαλό μέχρι τα 10kHz περίπου, κινούμενο μέσα στα όρια των +/-2.5dB και στην συνέχεια εμφανίζει μια αρκετά έντονη κορύφωση (περί τα 6dB σε σχέση με την μέση ευαισθησία, με κέντρο τα 12kHz περίπου) η οποία ακολουθείται από μια αποκοπή με αρκετά μεγάλη κλίση. Με βάση την μέση ευαισθησία του, το FS έχει άνω συχνότητα αποκοπής (-3dB) 15.8kHz περίπου και σημείο -6dB στα 16.5kHz περίπου. Με δεδομένο ότι το τουίτερ κατασκευάζεται από την ίδια την εταιρία, αυτό δεν μπορεί παρά να είναι μια εκούσια επιλογή επάνω στην οποία βασίζεται το voicing του ηχείου.
Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση επιβεβαιώνει την αρχική εκτίμηση ότι το FS είναι ένα ηχείο με σχετικώς μικρές διακυμάνσεις καθώς η καμπύλη του βρίσκεται μέσα στο διάστημα +/-3dB με εξαίρεση την κορύφωση στις υψηλές συχνότητες (η οποία ήδη αναφέρθηκε) και έναν μικρό τονισμό χαμηλά (στα 160Hz περίπου). Η κάτω συχνότητα αποκοπής (-3dB) βρίσκεται στα 70Hz περίπου και το σημείο -6dB βρίσκεται κοντά στα 60Hz. Η κλίση της καμπύλης είναι 12dB/oct.
Με βάση την συγκεκριμένη απόκριση, η μέση ευαισθησία του FS υπολογίστηκε στα 84.4dBSPL/2.83Vrms/1m επίδοση η οποία το κατατάσσει στα αναίσθητα ηχεία. Η Brodmann δίνει μια πολύ πιο απαισιόδοξη τιμή εδώ, (81.1dBSPL/w/m) αλλά υπολογισμένο με βάση διαφορετική προδιαγραφή (DIN). Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι και η μέση απόκριση του ηχείου, η οποία προκύπτει από μια σειρά μετρήσεων εντός και εκτός άξονα και μπορεί να θεωρηθεί ως περισσότερο αντιπροσωπευτική της πραγματικής συμπεριφοράς του ηχείου. Στην σχετική καμπύλη φαίνεται ότι τονισμός στις υψηλές συχνότητες εξαλείφεται σε σημαντικό βαθμό.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m (συχνότητες πάνω από τα 400Hz)

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m) με εξομάλυνση 0.33oct.. Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (κόκκινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (Listening Window, πράσινη καμπύλη).

Ως φορτίο, το FS δεν αναμένεται να δημιουργήσει δυσκολίες στον ενισχυτή που θα το οδηγήσει. Το μέτρο της ελάχιστης αντίστασης στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων είναι 5.2Ω (190Hz) με την μέγιστη τιμή να φτάνει τα 23Ω (63Ηz), Η φάση της αντίστασης κυμαίνεται, γενικώς, μέσα στα συνήθη όρια, ξεπερνώντας λίγο τις 36 μοίρες (επαγωγική, 46 μοίρες στα 48Hz).
Με δεδομένο ότι οι δύο μονάδες του ηχείου δεν ακτινοβολούν ταυτόχρονα προς τον ακροατή, δεν είναι δυνατός o προσδιορισμός μιας συνολικής βηματικής απόκρισης. Για το λόγο αυτό παραθέτουμε ξεχωριστά την απόκριση του μιντ/γούφερ η οποία είναι αρκετά ομαλή τόσο κατά την φάση της αρχικής διέγερσης όσο και κατά την απόσβεση, και του τουίτερ, το οποίο εμφανίζεται να έχει ανάλογη -ομαλή- συμπεριφορά με εξαίρεση την εμφάνιση μιας αρκετά έντονης δεύτερης άφιξης η οποία και μας προβλημάτισε ως προς την προέλευσή της.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Βηματική απόκριση μιντ/γούφερ

Με βάση τη χρονική καθυστέρηση (0.16mS μετά την αρχική ακτινοβολία) είναι πολύ πιθανόν αυτή η δεύτερη άφιξη να οφείλεται σε περίθλαση στην ακμή της μπάφλας. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι το πλάτος της μπάφλας αντιστοιχεί (μέσω του μήκους κύματος) σε συχνότητα 6.4kHz, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκινά η ενίσχυση των υψηλών συχνοτήτων από το τουίτερ η οποία, επίσης, θα μπορούσε να οφείλεται σε περίθλαση.
Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων βασίζεται στην ακτινοβολία του τουίτερ (πάνω από τα 2kHz) και δείχνει ένα ηχείο το οποίο είναι αρκετά γρήγορο με τον μεγαλύτερο χρόνο απόσβεσης (1mS περίπου) να αντιστοιχεί στα 3kHz περίπου. Μπορούμε να διακρίνουμε μια σειρά από συντονισμούς στην περιοχή από τα 4kHz μέχρι τα 10kHz αλλά οι χρόνοι απόσβεσης είναι αρκετά μικρότεροι (κάτω από 1mS) επίδοση που θα πρέπει να θεωρηθεί απόλυτα ικανοποιητική.

Thumbnail Thumbnail

Βηματική απόκριση τουίτερ

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Τέλος το διάγραμμα της πολικής απόκρισης δείχνει τα αναμενόμενα: Το FS είναι ένα ηχείο που διεγείρει τον χώρο με πολύ μεγάλη ομοιογένεια, ειδικά κάτω από τα 2kHz οπότε και λειτουργεί η μονάδα μεσαίων χαμηλών συχνοτήτων. Αλλά και στις υψηλές συχνότητες, η κατευθυντικότητα είναι πολύ μικρή με τα σημεία -6dB να βρίσκονται πάνω από τις 45 μοίρες εκατέρωθεν του άξονα. Με βάση το εύρημα αυτό, δεν φαίνεται απαραίτητη η στροφή των ηχείων προς τον ακροατή, αν και η Brodmann στο εγχειρίδιο χρήσης των ηχείων την προτείνει. Το διάγραμμα χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη συμμετρίας ως προς τον κάθετο άξονα η οποία εξηγείται από το γεγονός ότι οι δύο μονάδες είναι τοποθετημένες υπό γωνία 90 μοιρών κάτι που γίνεται εμφανές από την μεγάλη αύξηση της ακτινοβολίας του μιντ γούφερ καθώς η γωνία στροφής του ηχείου κατά τη μέτρηση προσεγγίζει την τιμή αυτή και το μιντ/γούφερ βρίσκεται, ουσιαστικά, απέναντι από το μικρόφωνο της μέτρησης. Σε κάθε περίπτωση η η συνολική συμπεριφορά του ηχείου σε θέματα κατευθυντικότητας, δείχνει ότι είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα ομοιογενές πεδίο αντήχησης το οποίο ο χρήστης θα πρέπει να εκμεταλλευθεί αν θέλει να πάρει την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)