Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 06/03/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΨΗΦΙΑΚΟ INTERFACE

KingRex UC192

Thumbnail

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του UC192 έγινε μέσω της εξόδου S/PDIF με σήματα 24bit/96kHz. Σε ότι αφορά την αντοχή της συσκευής σε σήματα με jitter, αυτή αποδείχθηκε μια από τις υψηλότερες που έχουμε μετρήσει μέχρι σήμερα, με την παραμόρφωση να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (κάτω από τα -130dB) τόσο στις χαμηλές συχνότητες (1/192 Fs) όσο και στις υψηλές (? Fs). H αντοχή της συσκευής στο εισερχόμενο jitter συνδυάζεται με το πολύ χαμηλό jitter που εισάγει η ίδια στο σήμα. Ενδεικτικό στοιχείο εδώ είναι η πολύ χαμηλή στάθμη της ενδοδιαμόρφωσης στο σχετικό διάγραμμα. Υπάρχουν πράγματι δύο αιχμές σε πολύ μικρή απόσταση εκατέρωθεν της θεμελιώδους (περί τα 5Hz) οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν σε jitter, ωστόσο, η στάθμη τους είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 96kHz, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.952kHz/0dBu, 96kHz.

Η γραμμικότητα του συστήματος αποδείχθηκε, επίσης, από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει (σε διάφορες συγκρίσεις, πάντως, θα πρέπει να θυμάστε ότι εδώ δεν υπάρχει αναλογικό στάδιο το οποίο εισάγει περισσότερο θόρυβο στη μέτρηση). Η συμπεριφορά της εξόδου παραμένει μέσα στα όρια για στάθμες αρκετά κάτω από τα -120dBr. Τέλος, το eye-pattern της εξόδου, εμφανίστηκε καθαρό, χωρίς προβλήματα και με αρκετά χαμηλό θόρυβο, με άνοιγμα που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στο στάδιο εισόδου S/PDIF του μετατροπέα που ακολουθεί και αφήνει κάποια περιθώρια για απώλειες και θόρυβο από το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί. Το κομμάτι της κυματομορφής που απεικονίζεται στο σχετικό διάγραμμα είναι αυτό μεταξύ των 7.5 και 12.5UI.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 96kHz.

Eye-pattern του σήματος εξόδου. Σήμα 96kHz, 7.5-12.5UI.