Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/03/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Leema Acoustics Elements Precision DAC

Thumbnail

Η εργαστηριακή εκτίμηση του Precision έγινε μέσω ομοαξονικής εισόδου και με χρήση σημάτων 24bit/96kHz. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν σήματα με διαφορετικό sample rate, αυτό αναφέρεται ρητώς στην αντίστοιχη μέτρηση.
Ξεκινώντας από το ψηφιακό interface του μετατροπέα, είναι προφανές ότι η Leema έχει κάνει πολύ καλή δουλειά κάτι που φαίνεται στις αντίστοιχες επιδόσεις με βάση την κατηγορία τιμής της συσκευής. Η ανοχή σε σε σήματα με jitter είναι πολύ καλή, με τις καμπύλες του σχετικού διαγράμματος να κινούνται λίγο πάνω από τα -100dB με σταθερή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα του jitter.
Ο μετατροπέας είναι σε θέση να μειώσει σημαντικά το εισερχόμενο jitter, επιτυγχάνοντας τιμές μεταξύ -50dB και -60dB στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος. Το σύστημα που χρησιμοποιεί η Leema φαίνεται να χάνει λίγο την αποτελεσματικότητά του στις πολύ χαμηλές συχνότητες, αλλά εκεί, τα περιθώρια που υπάρχουν πριν τα αποτελέσματα του jitter να επιδράσουν στην ηχητική απόδοση είναι αρκετά μεγαλύτερα.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Ο υπολογισμός του jitter που εισάγει η ίδια η συσκευή υπήρξε αρκετά δυσχερής, καθώς το σχετικό φάσμα είναι πολύ καθαρό (η συσκευή τα πήγε εξίσου καλά και στο J Test το οποίο δεν δημοσιεύεται εδώ). Οι υπολογισμοί μας καταλήγουν σε μια τιμή περί τα 16pS/100Hz η οποία κρίνεται εξαιρετική για την κατηγορία τιμής και σίγουρα πολύ χαμηλότερη από αυτήν που αναφέρει (κάπως ασαφώς είναι η αλήθεια) η ίδια η Leema, δηλαδή τα 50pS.
Η απόκριση συχνότητας κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα, με έκταση που ξεπερνά κατά πολύ τα 30kHz (για sample rate 96kHz) και σχεδόν μηδενικές τάσεις αποκοπής στις πολύ χαμηλές συχνότητες. Πάντως, στο σχετικό διάγραμμα διακρίνεται μια μικρή τάση ενίσχυσης των πολύ υψηλών συχνοτήτων (περί το 0.1dB, πάντως, όχι κάτι μεμπτό σε καμία περίπτωση) καθώς και ορατή διαφορά στη στάθμη μεταξύ των καναλιών, λίγο μεγαλύτερη από 0.1dB. Σημειώνεται ότι κατά την πάγια τακτική αυτής της μέτρησης,, το ρυθμιστικό στάθμης βρισκόταν σε θέση ελάχιστης εξασθένησης.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα για τον υπολογισμό του jitter. Σήμα εισόδου: 24kHz/-5dBFS. Sidebands: +/-100Hz

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών (96kHz/24bit)

Η συμπεριφορά του σταδίου εξόδου πάνω από την περιοχή της συχνότητας αποκοπής υπήρξε τυπική. Η κλίση των φίλτρων γίνεται πιο ήπια όσο ανεβαίνει το sample rate και στα σχετικά διαγράμματα υπάρχει κυμάτωση στη ζώνη αποκοπής, αρκετά υψηλή στην περίπτωση των 96kHz.
Τα σχετικά φίλτρα είναι αρκούντως αποτελεσματικά καθώς η καταστολή των υποπροϊόντων από υψίσυχνες συνιστώσες είναι καλή. Το σχετικό διάγραμμα κινείται στα -90dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (ιώδης), 176.4kHz (μπλε)

Καταστολή προϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας (in-band). Sample rate 96kHz.

Ο Precision αποδείχθηκε πολύ καλός στη διαχείριση σημάτων χαμηλής στάθμης. Οι θετικές εντυπώσεις ξεκινούν από το διάγραμμα γραμμικότητας όπου η ιδανική συμπεριφορά διατηρείται μέχρι τα -90dBFS περίπου, αλλά ο μετατροπέας δεν ξεφεύγει παρά ελάχιστα. Τα σοβαρά προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται μετά τα -110dBFS, επίδοση που πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ καλή.
Η καλή συμπεριφορά στις χαμηλές στάθμες επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα μεταβολής της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη. Εδώ, οι καμπύλες έχουν την συνήθη μορφή αλλά ο μετατροπέας παραμένει σε χαμηλές τιμές παραμόρφωσης ακόμη και για σήματα -60dBFS, κινούμενος κάτω από τα -40dB (στην περιοχή του 0.5%).

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, thd+N (ιώδης καμπύλη), thd (μοβ).

Γενικά, οι παραμορφώσεις που μετρήσαμε ήταν πολύ χαμηλές. Ο μετατροπέας κινήθηκε στην περιοχή του 0.001% thd+N (και ελάχιστα χαμηλότερα, για την περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων) με σταδιακή αύξηση στις υψηλές συχνότητες, ξεπερνώντας ελάχιστα το 0.003% στα 20kHz, για στάθμη σήματος πολύ κοντά στο όριο (-1dBFS) και στο 0.005% για χαμηλότερες στάθμες (-20dBFS).
Ο θόρυβος κινήθηκε, επίσης, σε χαμηλά επίπεδα. Όπως συμβαίνει συνήθως υπάρχει μια τάση αύξησης στις υψηλές συχνότητες αλλά ακόμη και στο όριο των 20kHz δεν ξεπέρασε τα -110dBFS. Τα ευρήματα αυτά συμπίπτουν και με τις στατικές μετρήσεις που θέλουν τον Precision να επιτυγχάνει λόγο σήματος προς θόρυβο -103.6dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Το φάσμα του θορύβου δεν περιλαμβάνει αξιόλογα ευρήματα που θα έδιναν λαβές για παράπονα. Το hum στα 50Hz είναι πρακτικώς ανύπαρκτο και η συνολική συμμετοχή του τροφοδοτικού πολύ μικρή, όπως φαίνεται από τη συνιστώσα στα 100Hz (και τις αρμονικές της) οι οποίες βρίσκονται όλες κάτω από τα -130dBFS. Η στατική μέτρηση έδειξε ότι ο θόρυβος που οφείλεται στην τροφοδοσία βρίσκεται περί τα -123dB (αυτό σημαίνει στάθμη 4μV περίπου). Ίχνη παρεμβολών από υψηλές συχνότητες εμφανίζονται πάνω από τα 40kHz αλλά και αυτά βρίσκονται σε πολύ χαμηλές στάθμες.
Η μέτρηση της διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο σε ευρύ φάσμα ακολουθεί αυτήν του jitter. Ο Leema έχει ελάχιστα ίχνη διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο, όντας πολύ καθαρός. Το μοναδικό ορατό εύρημα είναι μια συνιστώσα στα 28kHz της οποίας η στάθμη είναι λίγο μεγαλύτερη των -110dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band)

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (wide band).

To διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο χαμηλής συχνότητας, επίσης, δεν περιλαμβάνει ενδιαφέροντα ευρήματα. Απουσιάζουν, μάλιστα, οι γνωστές αιχμές των 50/100Hz που βλέπουμε συχνά στη μέτρηση αυτή και οφείλονται στο τροφοδοτικό. Στην βάση της θεμελιώδους υπάρχουν δείγματα διαμόρφωσης (της τάξης του 1Hz, δώστε προσοχή στην οριζόντια κλίμακα), με στάθμες που βρίσκονται κάτω από τα -100dBu.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κινείται σε κορυφαία επίπεδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας τιμής. Ο Precision μετρήθηκε συστηματικά κάτω από τα -110dB στην περιοχή των χαμηλών και των μεσαίων συχνοτήτων και επέδειξε μικρές τάσεις αύξησης της διαρροής του ενός καναλιού στο άλλο πάνω από τα 4kHz περίπου. Στα 20kHz είδαμε -100dB.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.950,20Hz/0dBu, 96kHz

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF.