Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 01/04/2014

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

North Star Design Supremo

Thumbnail

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του Supremo έγινε μέσω μιας ομοαξονικής εισόδου με σήματα 24bit/96kHz εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Επίσης, το σύνολο των μετρήσεων (με εξαίρεση μια) έγιναν με το ψηφιακό φίλτρο ρυθμισμένο στην μεγάλη αποκοπή (High).
H εξασθένηση του εισερχόμενου jitter η οποία προσφέρεται από το ES9018 φαίνεται να είναι αποτελεσματική, καθώς η σχετική καμπύλη κινείται για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος (του jitter) κάτω από τα -50dB. Ακόμη και στις πολύ χαμηλές συχνότητες υπάρχει εξασθένηση (κοντά στα -10dB).
Το εύρημα αυτό συμφωνεί και με την μέτρηση της επίδρασης του εισερχόμενου jitter στις επιδόσεις της συσκευής. Το σχετικό διάγραμμα βρίσκεται στην περιοχή των -100dB για σήματα Fs/192 και 1kHz και εμφανώς χαμηλότερα για σήματα Fs/4. Το jitter που εισάγει η ίδια η συσκευή κινείται σε χαμηλά επίπεδα καθώς υπολογίσαμε τιμές μεταξύ 10pS (200Hz) και 3.6pS (λίγο πάνω από το 1kHz).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Η γραμμικότητα στάθμης του μετατροπέα κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα. Η σχετική καμπύλη διατηρεί την ιδανική μορφή της μέχρι τα -100dBFS και εμφανίζει μικρές αποκλίσεις (στο ένα από τα δύο κανάλια) λίγο κάτω από τα -105dBFS. Ωστόσο η σχετική μέτρηση, μάλλον προδίδει μια μικρή κατασκευαστική διαφορά μεταξύ των δύο καναλιών καθώς το ένα από αυτά φαίνεται να κατεβαίνει άνετα μέχρι -σχεδόν- τα -120dBFS.
H απόκριση συχνότητας της συσκευής δεν δίνει λαβές για σχολιασμό. Με sample rate 176.4 kHz ο μετατροπέας ανεβαίνει άνετα μέχρι τα 80kHz (με πολύ ήπια αποκοπή και μέγιστη απόκλιση μικρότερη του 0.5dB) ενώ χαμηλά δεν υπάρχει κάποια εμφανής απόκλιση από την ευθεία μέχρι τα 20Hz. Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών είναι υποδειγματική.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Απόκριση συχνότητας (176.4kHz/24bit).

Η δυνατότητα επιλογής φίλτρου δίνει στον χρήστη την επιλογή μεταξύ μιας πιο ήπιας αποκοπής η οποία ξεκινά και νωρίτερα με κόστος μικρότερη δυνατότητα καταστολής των πολύ υψηλών συχνοτήτων όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα. Το “τυπικό” φίλτρο με την απότομη αποκοπή είναι περισσότερο αποτελεσματικό και επίπεδο στο φάσμα αλλά, θα πρέπει να αναμένεται ότι έχει χειρότερη απόκριση στο πεδίο του χρόνου.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την μέτρηση της κρουστικής απόκρισης όπου η έξοδος της συσκευής με το φίλτρο μεγάλης κλίσης έχει μεγαλύτερη ιδιοταλάντωση και pre-echo σε σχέση με την περίπτωση όπου χρησιμοποιείται το πιο αργό φίλτρο.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 96kHz, High (πορτοκαλί), Low (μπλε).

Κρουστική απόκριση. Φίλτρο High (κόκκινη καμπύλη), Low (πράσινη).

Η απόκριση μετά την συχνότητα αποκοπής σε συνάρτηση με το sample rate δεν κρύβει κάποια έκπληξη. Τα φίλτρα (ρυθμισμένα στο High) φαίνεται να λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο και προσφέρουν την αναμενόμενη καταστολή των υψηλών συχνοτήτων.
Αυτό φαίνεται καλύτερα στη σχετική μέτρηση μέσα στην περιοχή των ακουστικών συχνοτήτων όπου ο θόρυβος από υψίσυχνες, εκτός της συχνότητας Nyquist, βρίσκεται αρκετά κάτω από τα -100dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (ιώδης), 176.4kHz (μπλε).

Καταστολή προϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας (in-band). Sample rate 96kHz.

Σε χαμηλά επίπεδα κινείται και η παραμόρφωση της συσκευής. Σε συνάρτηση με την συχνότητα, η μεταβολή της παραμόρφωσης ακολουθεί τον γνωστό αυξητικό χαρακτήρα, καθώς η στάθμη βαίνει μειούμενη με την αρμονική παραμόρφωση να βρίσκεται λίγο πάνω από τα -60dB για σήματα στάθμης 60dBFS και το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου κοντά στα -50dB για την ίδια στάθμη. Οι καμπύλες δεν δείχνουν κάποια τάση αύξησης της παραμόρφωσης σε υψηλές στάθμες, δείγμα ότι το αναλογικό στάδιο δεν βρίσκεται κοντά στα όρια του όταν ο μετατροπέας πλησιάζει την μέγιστη τιμή στάθμης του.
Σε συνάρτηση με την συχνότητα, το διάγραμμα της παραμόρφωσης δείχνει μια πολύ ομαλή συμπεριφορά. Για σήματα υψηλής στάθμης (-1dBFS) η παραμόρφωση βρίσκεται κάτω από το 0.001% (γύρω από το 0.0008%) ενώ για σήματα χαμηλότερης στάθμης (-20dBFS) κινείται, επίσης, σε αρκετά χαμηλές τιμές (0.005%).

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, THD+N (κόκκινη καμπύλη), THD (πράσινη).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Γενικά μιλώντας, ο Supremo δείχνει να είναι μια ιδιαίτερα αθόρυβη συσκευή. Το διάγραμμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι κινείται, για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος, κάτω από τα -120dBFS, τιμή από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει, χωρίς σοβαρές εξάρσεις στις περιοχές που συνήθως σχετίζονται με το τροφοδοτικό.
Το τελευταίο φαίνεται πραγματικά ήσυχο: Το σύνολο των συνιστωσών που οφείλονται στην τροφοδοσία κινείται αισθητά κάτω από τα -120dBFS με την στατική μέτρηση να είναι -στην χειρότερη περίπτωση- κοντά στα -116dBFS ή, πιο πρακτικά, μόλις 3.4μVrms.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Φάσμα θορύβου από το δίκτυο τροφοδοσίας (εύρος 2kHz).

Η ανάλυση ευρείας ζώνης του θορύβου δεν ξεφεύγει από τα προηγούμενα. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει ως κύρια πηγή θορύβου την τροφοδοσία (και όπως είπαμε αυτή είναι μια μάλλον πολύ ασθενής πηγή...) με το φάσμα μέχρι το όριο των 96kHz να μην περιλαμβάνει κάποιο εύρημα άξιο λόγου. Με βάση όλα αυτά, δεν είναι έκπληξη το ότι η πραγματική, μετρημένη, δυναμική περιοχή του μετατροπέα βρίσκεται κοντά στα 110dB.
Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο είναι εξαιρετικά χαμηλή και το σχετικό φάσμα είναι εξαιρετικά ήσυχο. Αν υπάρχει κάποιο εύρημα, αυτό είναι στις περιοχή των χαμηλών και πολύ χαμηλών συχνοτήτων και αυτό φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ χαμηλές στάθμες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band).

Διαμόρφωση σήματος από θόρυβο (wide band). Σήμα αναφοράς: 24kHz.

Το σχετικό διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο χαμηλής συχνότητας (προσέξτε ότι η οριζόντια ανάλυση είναι 50Hz/Div) δείχνει, πράγματι μια διαμόρφωση από τα 100Hz (πιθανώς λόγω jitter και όχι τροφοδοτικού) και μια διεύρυνση της βάσης της θεμελιώδους, δείγμα ότι υπάρχει διαμόρφωση με συχνότητες της τάξης των 10Hz. Όλα αυτά βρίσκονται κάτω από τα -120dBFS.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε κορυφαία επίπεδα με την περιοχή των χαμηλών των μεσαίων και των υψηλών συχνοτήτων να κινείται γύρω και κάτω από τα -110dB. Στις πολύ υψηλές συχνότητες κάνει την εμφάνισή της η γνωστή αύξηση της διαρροής του ενός καναλιού στο άλλο, αλλά και πάλι η στάθμη παραμένει πολύ χαμηλή καθώς δεν ξεπερνά τα -100dB στα 20kHz.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών.