Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 29/03/2011

flag
english
abstract

CD SA-CD player/DAC

Playback Designs MPS-5

Thumbnail

Το σύνολο των μετρήσεων του MPS-5 έγινε μέσω της ομοαξονικής ψηφιακής εισόδου. Ένας γρήγορος έλεγχος έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις σε συνάρτηση με το sample rate, για το λόγο αυτό επιλέξαμε να τροφοδοτήσουμε τον μετατροπέα με σήμα 96kHz.
Η αντοχή του MPS-5 σε σήμα με jitter αποδείχθηκε καλή χωρίς, πάντως, να μας καταπλήξει. Η σχετική παραμόρφωση κινήθηκε λίγο πάνω από τα -90dB αλλά είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι παρέμεινε σταθερή για ολόκληρο το φάσμα καθώς και για όλες τις συχνότητες του σήματος (997Hz, 500Hz και 24kHz). Η γραμμικότητα σε πολύ χαμηλές στάθμες κινήθηκε σε καλά επίπεδα με την συσκευή να προσεγγίζει τα -100dBFS για σήματα 24/44.1 και να ξεπερνά άνετα τα -90dBFS για σήματα 24/96. H επίδοση αυτή, πάντως, είναι ένα “καμπανάκι” για το MPS-5: Καθώς η μέτρηση σταματά όταν η στάθμη εξόδου φτάσει στα 5dB από την στάθμη θορύβου, αφήνει υπόνοιες για σχετικά υψηλές στάθμες θορύβου (περισσότερο για αυτό, αργότερα).

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Sample rate 96kHz. Σήμα συχνότητας 500Hz (πράσινη καμπύλη), 997Hz (ματζέντα), 24kHz (κίτρινο). Στάθμη: -3dBFS, ημιτονοειδές jitter 40nS

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Sample rate 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 96kHz (κόκκινη καμπύλη)

Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη στο σύνολο του φάσματος με την αποκοπή στις υψηλές συχνότητες να είναι πολύ ομαλή και να γίνεται εμφανής από τα 10kHz. Εδώ, προφανώς, έχουμε να κάνουμε με σχεδιαστική επιλογή: Το MPS-5 είναι “κάτω” κατά 0.5dBr περίπου στα 20kHz, πιθανόν σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επιθετικότητα στις υψηλές συχνότητες. Η αρμονική παραμόρφωση κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Κοντά στο όριο της μέγιστης στάθμης εξόδου (-1dBFS) βρίσκεται στην περιοχή του 0.005% τιμή η οποία, ωστόσο, ανεβαίνει αρκετά για σήματα χαμηλότερης στάθμης (-20dBFS) όπου είδαμε 0.03%. Θετικό είναι το γεγονός ότι παραμένει σταθερή στο σύνολο του φάσματος.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 96kHz

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη: -20dBFS (κίτρινη καμπύλη), -1dBFS (πράσινη καμπύλη)

Το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη συμβαδίζει με τα ευρήματα της μέτρησης γραμμικότητας. Μεταβάλλεται ομαλά, με αυξητικές τάσεις καθώς η στάθμη μειώνεται αλλά ξεπερνά το 3% λίγο πριν τα -60dBFS. Στους αντίποδες, το φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο είναι εξαιρετικά καθαρό χωρίς πλευρικούς λοβούς με σημαντική στάθμη και είναι, ίσως, το καλύτερο που έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα: 997Hz, 96kHz.

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 9.999kHz/0dBu.

To φάσμα του θορύβου χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις σε συνάρτηση με την συχνότητα φτάνοντας λίγο πάνω από τα -110dBFS στα 20kHz, μια επίδοση συμβατή με την κατηγορία τιμής του MPS-5. Ωστόσο, γενικά, η στάθμη είναι υψηλότερη από όσο θα περίμενε κανείς (ιδιαίτερα στις χαμηλές συχνότητες) και με βάση το εύρημα αυτό, μπορούμε με σχετική ασφάλεια να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το player της Playback Designs είναι σχετικώς “θορυβώδες” για την κατηγορία τιμής του κάτι που φαίνεται και στις στατικές μετρήσεις λόγου σήματος προς θόρυβο (-94dBFS CCIR-RMS). Ο θόρυβος από την τροφοδοσία κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα (-113dBFS CCIR-RMS). Το διάγραμμα της διαφωνίας καναλιών, τέλος, δείχνει μια προοδευτική (με την συχνότητα) ζεύξη μεταξύ τους με την επίδοση να φτάνει τα -75dB, μια τιμή η οποία κρίνεται επαρκής, αν και θα την προτιμούσαμε κάπως υψηλότερη.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz.

Διαφωνία καναλιών (crosstalk) σε συνάρτηση με την συχνότητα.