Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 19/03/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Primare DAC 30

Thumbnail

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του DAC 30 έγινε μέσω μιας ομοαξονικής εισόδου με σήματα 24bit/96kHz. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε σήμα διαφορετικής ανάλυσης αυτό αναφέρεται σαφώς στο κείμενο ή στο σχετικό διάγραμμα. O μετατροπέας αποδείχθηκε αρκετά ανθεκτικός σε σήματα που περιλαμβάνουν jitter κάτι που φαίνεται σαφώς στο σχετικό διάγραμμα, όπου η παραμόρφωση παραμένει σταθερά χαμηλή σε όλο το εύρος της συχνότητας του σήματος jitter, γύρω από τα -100dB και για τις τρεις συχνότητες σήματος που χρησιμοποιούνται στην σχετική μέτρηση (1kHz, Fs/4 και Fs/192).
Η καλή αυτή συμπεριφορά επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα καταστολής εισερχόμενου jitter (80nS) στο οποίο η σχετική καμπύλη κινείται μεταξύ -60dB και -50dB, επίδοση πολύ καλή για την κατηγορία της συσκευής. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο DAC 30 θα ανεχτεί ένα μέτριο σε θέματα jitter τρανσπόρτ ή ένα καλώδιο ψηφιακής σύνδεσης με προβλήματα ταχύτητας.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Η ίδια η συσκευή, επίσης, φαίνεται να εισάγει μικρά ποσοστά jitter στο σήμα. Με βάση τους υπολογισμούς μας, αυτό κινείται στην περιοχή των 17pS στις χαμηλές συχνότητες (100Hz) με πτωτικές τάσεις καθώς η συχνότητα αυξάνεται. Πάνω από τα 200Hz είδαμε τιμές κάτω από τα 10pS (8pS/200Hz, 9.2pS/1kHz και 8pS/4.5kHz). Οι τιμές αυτές βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τα τυπικά προβλεπόμενα όρια, πάνω από τα οποία η επίδραση του jitter είναι ακουστή.
H απόκριση συχνότητας του μετατροπέα είναι εξαιρετικά ομαλή και με sample rate στα 96k φτάνει με χαρακτηριστική άνεση τα 40kHz όπου η πτώση είναι λίγο μεγαλύτερη από 0.5dBr. Η ομοιότητα των καναλιών κρίνεται εξαιρετική με αποκλίσεις πολύ μικρότερες του 0.1dB.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα για τον υπολογισμό του jitter. Σήμα εισόδου: 24kHz/-5dBFS. Sidebands: +/-1kHz

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών (96kHz/24bit)

Η Primare δεν προσφέρει το “κάτι παραπάνω” σε ότι αφορά τα φίλτρα του μετατροπέα. Αυτό φαίνεται από το σχετικό διάγραμμα απόκρισης της συσκευής εκτός της ακουστικής μπάντας, πάνω από τις προβλεπόμενες συχνότητες αποκοπής. Όπως θα περίμενε κανείς, οι κλίσεις των φίλτρων μειώνονται καθώς το sample rate αυξάνεται. Η κυμάτωση εκτός μπάντας να παραμένει ορατή μεν αλλά σε πολύ χαμηλές στάθμες.
Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων φαίνεται, έμμεσα, στο διάγραμμα που περιγράφει την επίδραση των συνιστωσών από τα φάσματα αναδίπλωσης (aliasing). Με την στάθμη να βρίσκεται κάτω από τα -100dBFS σε όλο το εύρος μέχρι τα 10kHz, είναι προφανές ότι κάνουν τη δουλειά τους χωρίς πρόβλημα (κάτι που δεν εκπλήσσει, βεβαίως...)

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (ιώδης), 176.4kHz (μπλε)

Καταστολή προϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας (in-band). Sample rate 96kHz.

Η γραμμικότητα στάθμης του μετατροπέα κινείται στην περιοχή του τυπικώς καλού. Το σχετικό διάγραμμα διατηρεί την ιδανική μορφή του μέχρι τα -90dBFS περίπου όπου εμφανίζονται οι πρώτες αποκλίσεις και τα όρια της συσκευής εντοπίζονται περίπου στα -100dBFS.
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος ακολουθεί την γνωστή πορεία, με τις τιμές τόσο της συνολικής παραμόρφωσης (με τον θόρυβο) όσο και της αρμονικής παραμόρφωσης να βαίνουν αυξανόμενες. Για στάθμες -60dBFS αυτές βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ -50dB και -40dB, επίδοση που μπορεί να κριθεί ως πολύ καλή.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, thd (ιώδης καμπύλη), thd+N (μοβ).

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει, επίσης, μια συσκευή με πολύ καλή συμπεριφορά. Για σήματα χαμηλής στάθμης οι τιμές κινούνται στην περιοχή του 0.0065% και πέφτουν σε ακόμη χαμηλότερες τιμές καθώς η στάθμη προσεγγίζει το θεωρητικό όριο του μετατροπέα (-1dBFS), οριακά πάνω από το 0.001%. Αυτό σημαίνει ότι το αναλογικό στάδιο βρίσκεται σαφώς μέσα στα όρια βέλτιστης λειτουργίας του ακόμη και κοντά στις μέγιστες στάθμες που μπορεί να επιτύχει η συσκευή (και οι οποίες αγγίζουν τα 4.5Vrms/0dBFS).
Ο DAC 30 αποδείχθηκε μια πολύ αθόρυβη συσκευή. Ο θόρυβος στο αδρανές κανάλι κινήθηκε στην περιοχή των -120dBFS στην περιοχή των μεσαίων συχνοτήτων με ήπιες τάσεις αύξησης σε συνάρτηση με την συχνότητα. Με βάση το σχετικό διάγραμμα δεν ξεπερνά τα -110dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF.

O χαμηλός θόρυβος του μετατροπέα επιβεβαιώνεται και από τα σχετικά φάσματα: Η μέτρηση wideband περιλαμβάνει μια σειρά από συνιστώσες που οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα στο τροφοδοτικό και βρίσκονται, σχεδόν στο σύνολό τους, κάτω από τα -120dBFS ενώ ο θόρυβος στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων βρίσκεται σε ακόμη χαμηλότερες στάθμες.
Παρομοίως, σε πολύ χαμηλές στάθμες, βρίσκονται και τα προϊόντα διαμόρφωσης, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα, με στάθμες κάτω από τα -130dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band)

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (wide band).

Το προηγούμενο διάγραμμα εξηγείται καλύτερα αν δει κανείς την διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (με θεμελιώδη συχνότητα 23.950,2Hz). Εδώ παρατηρούνται λοβοί ενδοδιαμόρφωσης σε πολύ χαμηλές στάθμες οι οποίοι οφείλονται σε διαμόρφωση από πολύ χαμηλές συχνότητες και αξίζει τον κόπο να διαπιστώσει κανείς ότι το σύνολο των υποπροϊόντων βρίσκεται κάτω από τα -110dBFS.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κινείται σε καλό επίπεδο, γύρω και κάτω από τα -100dB για τις χαμηλές και τις μεσαίες συχνότητες. Πάντως, καθώς η συχνότητα του σήματος αυξάνεται, παρατηρείται μια αυξανόμενη διαρροή μεταξύ των καναλιών. Προοδευτικά, η διαφωνία φτάνει γύρω στα -70dB για σήματα 20kHz.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.950,20Hz/0dBu, 96kHz

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF.